U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoe Zit Het Met Eeuwige Pijn?

Waarom spreekt Jezus zelfs een aantal keren over eeuwigdurende pijniging?

Het woord 'eeuwig' heeft in onze Nederlandse taal de vreemde betekenis van altijddurend gekregen. Iets wat zelfs in het Nederlands niet logisch is.

Enkele taalvoorbeelden:
a/ Smedig betekent soepel of kneedbaar omdat het van smee of smij afkomstig is. Het is als (smee) iets wat makkelijk te kneden is.
b/ Snedig betekent gevat, oftewel heel scherp op de snee. Het is dus als (snee) iets wat scherp is.
c/ Vredig is overduidelijk iets wat als (vree/vrede) is.
d/ Zedig is ook helder iets wat als (goede zede) is.
e/ Iemand die zich meinedig gedraagt heeft meeste kans meineed gepleegd.
f/ Als ieder een evenredig deel krijgt, dan krijgt iedereen evenveel.
g/ In het luchtledige bevindt iemand zich alleen als hij zich op een plek dat leeg van lucht is, bevindt.
h/ Iemand is in zijn spreken volledig als hij het volle verhaal ook helemaal verteld heeft.
Taalkundig is het in het Nederlands van oudsher dus ook zo dat iets gewoon eeuwig is als het iets zegt van de eeuw. Niet van iets buiten de eeuw, waartoe het in onze Nederlandse taal wel verworden is.

In de vorige twee vragen zijn we al twee teksten tegengekomen met het woord dat in veel gevallen ook met eeuwigheid is vertaald.
Mattheus 28: 19-20 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, door hen te dopen in den Naam van de Vader, van de Zoon, en van de Heilige Geest; door hen te leren onderhouden alles, wat Ik jullie geboden heb. En ziet, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de aioon. Amen.
Johannes 3: 16 Zo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het leven van de aioon heeft.

Ik laat telkens dit woord (aioon) onvertaald omdat dit Griekse woord het dichtst bij ons woord 'eeuw' komt, maar dan in de betekenis van bijvoorbeeld 'de gouden eeuw'. Omdat we bij eeuw meestal aan 100 jaar denken, laat ik het woord liever onvertaald. Het leven van de aioon, waar de Heer in Johannes 3 naar verwijst is dus het leven van Zijn Koninklijke aioon in de toekomst. Het duizendjarig rijk. De voleinding van de aioon in Mattheus 28 wijst dus op de afsluiting van de huidige boze aioon. Dus niet het einde van de wereld, zoals de vertaling misleidend weergeeft.

Dit woord 'aioon' wordt dus willekeurig met eeuw, eeuwigheid, eeuwigheden, wereld en nog veel meer vertalingen weergegeven. Er zijn al meerdere aionen geweest.
Efeze 3:9 het geheimenis, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,
Er staan ook nog meerdere aionen te wachten.
Efeze 2:7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen,
Als je even meedenkt met de willekeur van de vertalingen, dan zou je met hetzelfde recht over de voorgaande eeuwigheden en de komende eeuwigheden kunnen spreken. Dat is echter niet in overeenstemming met het wezen van dit woord.

Het Griekse woord ‘aioon’ heeft dus precies eender als het Hebreeuwse woord ‘olam’ nooit de betekenis van eeuwig in de zin van altijddurend. Evenals zedig dus de betekenis heeft van ‘als van goede zeden’, zo heeft aioon de betekenis van ‘als van de eeuw/aioon’. In het huidig taalgebruik (waar de betekenis van dit begrip veranderd is) zouden we bij eeuwige pijn dus beter kunnen vertalen als ‘eeuws’. Het is namelijk de pijn van die eeuw/aioon.

Hiermee heb ik nog maar even geraakt aan de betekenis van deze woorden. Ik hoop dat jullie nu zelf met een Strong concordant, die echt naar de verschillende Griekse en Hebreeuwse woorden teruggaat, nog verder komen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende