U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Waarom Jezus Opdracht Tot Evangelieverkondiging?

Als alles dankzij Gods genade goed komt, waarom gaf Jezus dan de opdracht om het evangelie overal te verspreiden?

Ik zal eerst a/mijn persoonlijke motivatie aangeven. Dan b/de motivatie, zoals ik die bij Paulus tegenkom. Dan c/de opdracht die Jezus gaf.

A/De heerlijke rijkdom van genade die ik in mijn Heer, Jezus Christus, ontvangen heb, maakt dat ik dat maar al te graag met zoveel mogelijk mensen deel. Ik zie zoveel mensen gebonden in godsdienst terwijl er zo'n heerlijke vrijheid in Christus te genieten valt. Dat wil ik dolgraag met anderen delen. Dus ondanks dat ik weet dat het uiteindelijk goed komt met iedereen, wil ik mijn rijkdom in Christus in dit leven dolgraag al met zoveel mogelijk mensen delen.

B/Paulus noemt een aantal keren zijn persoonlijke motivatie:
2 Corinthe 5: 14-15 De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is.
Paulus was zich bewust dat Christus voor allen gestorven was. Dat maakte hem niet passief, maar dat zette hem er juist toe aan om dat heerlijke nieuws aan zoveel mogelijk mensen door te geven.
1 Timotheus 2: 5-7 Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld.
De losprijs is voor allen betaald. Christus Jezus is voor alle mensen de middelaar tot God. Dat geeft de garantie dat het uiteindelijk voor iedereen goed uitpakt. Toch wordt die boodschap op het juiste moment gebracht. Er wordt te juister tijd van getuigd. Daartoe is Paulus zelfs een verkondiger van die boodschap. Welke boodschap? Dat het reddingswerk van Christus voor iedereen tot stand is gebracht. Men wordt dus aangezegd dat men gered is. Niet dat men gered kan worden door te geloven. Men is gered. Dat mag men geloven. Dat is de boodschap die de verkondiger nu brengt.
1 Timotheus 4: 9-11 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit.
Ook hier wijst Paulus weer op de verkondiging van Jezus als de Redder van alle mensen als een betrouwbaar woord en dat alle aanneming waard is. Paulus is zelfs heel scherp door aan te dringen om die verkondiging te bevelen en te leren.
Het is dus heerlijk om te weten dat God alles ten goede werkt voor iedereen, maar het is nog heerlijker als we dat nu al met anderen kunnen delen.

C/Dan heb je nog de opdracht die Jezus zelf aan Zijn discipelen gaf.
Mattheus 28: 19-20 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, hen dopende in den Naam van de Vader, van de Zoon, en van de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik jullie geboden heb. En ziet, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de aioon. Amen.
Dit wordt in veel kerken de grote opdracht genoemd en dit drijft veel zendingsgenootschappen aan. Men vergeet daarbij dat in letterlijke zin nog nooit enige zendeling deze opdracht heeft uitgevoerd. Er staat namelijk niet dat men enkele individuen uit de volkeren moest onderwijzen, moest dopen en moest leren alle geboden te onderhouden. Nee, dit zal gebeuren met alle volkeren. Dus: in zijn totaliteit! Het is nou juist het Joodse volk dat het uitverkoren volk was, niet om als enige gered te worden, maar uitverkoren om het middel tot onderwijs voor alle volkeren te zijn. Deze opdracht zal God zonder meer via Zijn uitverkoren volk Israel gaan uitvoeren als de Gemeente, het Lichaam van Christus kompleet is en God verder gaat met Zijn profetisch plan. Dit onderwijs van Zijn discipelen betreft dus het aardse koninkrijk van God, dat letterlijk komen zal.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende