U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?

In het Oude Testament lijkt het wel alsof Bethlehem helemaal niks voorstelde. Bekijk maar eens de diverse vertalingen.
NBG vertaling: Micha 5:2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Staten vertaling: Micha 5:2 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Nieuwe Bijbel vertaling: Micha 5:2 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
Leidse vertaling: Micha 5:2 En gij, huis Efrath, al zijt gij het kleinste onder Juda’s geslachten, uit u zal mij voortkomen een die bestemd is ten heerscher in Israel, en wiens herkomst is van den voortijd, van overoude dagen.
Lutherse vertaling: Micha 5:2 En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen die in Israël Heer zal zijn, wiens uitgang van het begin en van eeuwigheid af geweest is.

In het Nieuwe Testament citeert Jezus zelf deze profetie uit het Oude Testament en Hij laat Bethlehem er nou juist helemaal niet uitkomen alsof het niks voorstelde. Bekijk maar eens opnieuw de verschillende vertalingen
NBG vertaling: Mattheus 2:6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal.
Staten vertaling: Mattheus 2:6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.
Nieuwe Bijbel vertaling: Mattheus 2:6 En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.
Leidse vertaling: Mattheus 2:6 En gij, Bethlehem, land van Juda, geenszins de minste zijt gij onder de vorsten van Juda; want uit u zal een heerscher voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal.
Lutherse vertaling: Mattheus 2:6 En gij, Bethlehem, in het land van Juda, gij zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal een heerser voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.

We nemen de Bijbel letterlijk zoals het er in de grondtekst staat. Dat is het gezaghebbende Woord van God. Waar wij, met ons beperkt verstand, dus een tegenstelling proeven, is die er voor God dus absoluut niet. Hoe moeten we dit probleem dan opvatten?

Een voorbeeld. Napoleon wilde een schilderij aan de muur hangen, maar hij kon er niet bij. ‘Laat mij maar’, zei een bediende, ‘Ik kan er bij. Ik ben groter dan u.’
Napoleon reageerde gelijk: ‘Jij bent misschien langer, maar ik ben groter dan jij’.
Qua lengte stelde Napoleon inderdaad niks voor, maar qua invloed was hij de grootste in heel zijn rijk.

Als je naar indrukwekkende gebouwen op zoek was, stelde Bethlehem maar weinig voor. Keek je naar de omvang van dit gehucht, dan was het ook zeer onbetekenend. Ook het bevolkingsaantal was niet om over naar huis te schrijven. Het was dus een klein, miezerig stipje op de kaart. Onder de steden van Juda werd Betlehem zelfs niet vermeld.
Jozua 15:21 De steden nu, van het uiterste van den stam der kinderen van Juda tot de landpale van Edom, tegen het zuiden, zijn: Kabzeel, en Eder, en Jagur,
Nehemia 11:25 In de dorpen nu op hun akkers woonden sommigen van de kinderen van Juda, in Kirjath–arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;
Inderdaad zoals Micha het beschrijft: ‘Het kleinste onder Juda’s geslachten’.

Gaan we nu echter op zoek naar personen die echt een plek hebben gekregen in de heilslijn van God, dan blijkt dit miezerig plekje op aarde plotseling van essentieel belang te zijn.
1. De moeder van alle gelovigen, Rachel, is daar begraven (Genesis 35: 19 & 48: 7).
2. Een richter kwam daar vandaan en was daar begraven (Richteren 12: 8-10).
3. Boaz kwam uit Betlehem en de hele lossersgeschiedenis vond daar plaats (Ruth 2: 4 & 4: 11).
4. Koning David kwam uit Betlehem (1 Samuel 16: 4 & 17: 12).
5. En natuurlijk is de Heer zelf daar geboren (Mattheus 2: 1-16).

Bethlehem, oftewel het Broodhuis, was de plek waar het Brood des Levens werd uitgedeeld.
Johannes 6:35 Jezus zei tegen hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Johannes 6:48 Ik ben het brood des levens.

Mattheus bevestigt Micha dus juist. Vanuit aards oogpunt bekeken is het klein. In geestelijk opzicht is het de belangrijkste plaats. De geboorteplaats van de Heer. God zoekt het onaanzienlijke en kleine om Zijn grote werken in te verrichten.
Richteren 6:15 Hij [Gideon] zei tegen Hem [God]: Och, Yahweh, waarmee zal ik Israel verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie.
Johannes 1:46 Natanael zei tegen hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus zei: Kom en zie.
1 Corinthe 1:27-28 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

Ook al doet geen enkele vertaling dit, de tekst in Micha kan ook heel goed een vraag zijn. Dan luidt de vertaling zo: ‘Ben jij klein onder de geslachten van Juda? Uit jou komt een heerser over Israel voort.;’ Alleen die toevoeging van dat vraagteken (Hebreeuws kent geen leestekens) bevestigt opnieuw dat God het zwakke, armelijke en verachte gebruikt om Zijn grootheid in te openbaren. Nee, Bethlehem was in geen geval de minste.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende