U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoofdstuk 24

Twee uur kerkdienst. Twee dagen heftige migraine. Twee weken ontregeld. Was het een slechte dienst? Integendeel. Boeiend, leerzaam, spannend, liefdevol en wellicht een antwoord op meerdere vragen. Toch was Owen volledig overvallen door het korte gebeuren. De normale gang van het leven was twee weken ontwricht.

Owen had zijn draai weer gevonden en nu was onderzoek van een vreemd boek deel van die draai geworden. Het verzet van zijn vader op het geloof had invloed op zijn oordeel. De onvruchtbare Amsterdamse kerkentocht had zijn gevolgen. Politiek atheïsme bracht eigensoortige vruchten voort. Allerhande lectuur weer andere resultaten. De uitwerking was dat hij al heel jong zijn kinderlijk geloof in een Bijbel verloren was. Een samengesteld boek van zo verschrikkelijk veel verschillende schrijvers en daar moest op één of andere miraculeuze wijze God dan achter zitten? Owen had daar behoorlijk wat moeite mee.

Ondanks dat Owen er nu alle tijd in probeerde te stoppen schoot het onderzoek niet echt op. Als Owen namelijk ergens voor ging, dan ging hij ook tot aan het gaatje. Hij maakte het zichzelf nooit makkelijk. Van die ene kerkdienst had hij dan wel twee bladzijden vol geschreven. Op zich lijkt dat nog makkelijk te verwerken. De Bijbelteksten staan erbij. Die kan je zo opzoeken. Dat zou lezend en teksten opzoekend toch een eitje moeten zijn. Niet voor Owen.

Mocht hijzelf nog niet alle feiten over een politieke of maatschappelijke gebeurtenis op een rijtje hebben dan zocht hij die zoveel mogelijk terug. Ondanks dat hij de weg wist in de spulletjes van de Universiteit wist hij nog lang niet alles te achterhalen. Toch bleef er behoorlijk wat staan van wat hij in die kerkdienst gehoord had. Maar daarna begon voor Owen pas echt het zware werk. Hij was totaal niet thuis in de Bijbel. Een beetje verfoeide hij wel het feit dat hij bij godsdienstles nooit echt zijn best had gedaan.

Owen zocht de tekst op, die bij de desbetreffende politieke of maatschappelijke gebeurtenis vermeld stond. Dat moest dus een voorzegging een aantal duizenden jaren terug zijn. Hij herkende de actualiteit niet altijd gelijk in de tekst zelf. Waar het er wel op leek, daar ging hij maar eens heel rustig het hele hoofdstuk lezen waar die tekst in stond. Dat gaf soms een hele andere draai aan die tekst, waardoor de vervulling van een profetie plotseling niet meer zo actueel leek. Hij probeerde de tekstverwijzingen uit, die hij in zijn Bijbeltje terugvond bij die tekst. Soms verduidelijkte dat iets, maar het gebeurde nogal eens dat de hele profetische vervulling hiermee nou juist op losse schroeven kwam te staan.

Owen hield na weken ploeteren toch enkele vervullingen van Bijbelse profetieën over, waar hij wel van overtuigd werd. Toen kwam er opeens visite. Een meneer en mevrouw kwamen hem opzoeken. Hij herkende ze niet gelijk, maar ze vertelden dat ze elkaar in de kerk gesproken hadden over zijn maken van aantekeningen en dat ze nu elke keer hadden gekeken of hij misschien weer eens in de dienst zou zijn. Owen wist zich de situatie nog te herinneren. Dat moesten deze mensen dan dus zijn. Hij zal ze dus waarschijnlijk verteld hebben waar hij woonde.

“Had je nog wat aan die aantekeningen?”, vroeg broeder Geurts. “Je was er niet zo zeker van hè dat God zelf die Bijbel geschreven had?”, vroeg zuster Geurts. Owen moest erkennen dat als nou alles wat hij daar gehoord had 100 % zou kloppen hij inmiddels ook wel overtuigd was geweest van het feit dat God zelf die Bijbel had geïnspireerd. Maar daar was hij nog steeds niet zo zeker van. “Zou je dan echt zomaar geloven als zou blijken dat die Bijbel waarheid is?”, vroeg broeder Geurts. “Ja”, zei Owen, “het gaat mij om de waarheid.”

“Okay”,
zei broeder Geurts, “Je weet hoe Jezus op deze aarde gewandeld heeft hè? Hoe Hij gestorven is en opgestaan? Dat weet je wel hè?”. “Ja”, zei Owen een beetje verrast. “Okay, pak je Bijbel erbij en lees eens wat er staat in Psalm 22: 17-19.”

Owen pakte zijn Bijbel en na enig zoeken las hij:
“Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad.”

“Wat denk je?”,
vroeg broeder Geurts, “over wie gaat het hier?”.
“Ja, Jezus natuurlijk!”,
zegt Owen.
“Weet je ook dat koning David dit 1.000 jaar voordat Jezus geboren was geschreven heeft? Toen was er in de verste verte nog geen sprake van een kruisdood.”,
zei broeder Geurts.

Owen slikte. Dit had hij nooit geloofd als iemand dat hem had proberen wijs te maken. Nu las hij het zelf. “Weet je?”, zei broeder Geurts, “ikzelf kan je nergens van overtuigen. Dat moet God doen en dat zal Hij ook doen, maar ik kan je wel wat handvaten geven. Schrijf ze zelf maar eens op en onderzoek het dan gewoon rustig in je eigen tijd. Hier komen ze”.

Een hele waslijst werd opgelepeld. Jezus zou geboren worden in Bethlehem volgens Micha 5: 2. Geboren uit een maagd volgens Jesaja 7: 14. Jezus zou voortkomen uit de stam van Juda volgens Genesis 49: 10. Jezus zou naar Egypte vluchten volgens Hosea 11: 1. Er zou een massaslachting van kinderen plaatsvinden bij Zijn geboorte volgens Jeremia 31: 15. Een boodschapper zou Zijn weg bereiden volgens Jesaja 40: 3-5. Hij zou verworpen worden door Zijn volk volgens Psalm 69: 9 en Jesaja 53: 3. Hij zou verraden worden volgens Psalm 91: 10 en Zacharia 11: 12-13. Het geld zou gebruikt worden om het veld van de pottenbakker te kopen volgens Zacharia 11: 12-13. Men zal Hem bespuwen en slaan volgens Jesaja 50: 6. Hij zal samen met misdadigers gekruisigd worden volgens Jesaja 53: 12. Zijn handen en voeten zouden doorboord worden volgens Zacharia 12: 10. Soldaten zouden het lot werpen over Zijn kleren volgens Psalm 22: 19. Zijn beenderen zouden niet gebroken worden volgens Psalm 34: 21. Ga zo maar door.

Zo nam deze broeder nog heel veel meer profetieën met Owen door. Eén grote wirwar aan Bijbelteksten voor Owen. Hij was dan ook blij toen deze broeder en zuster weer besloten op huis aan te gaan. Zelf had hij weer voor weken genoeg huiswerk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende