U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gebroken Zelfvertrouwen

Christus Jezus is mijn vertrouwen volkomen waard, want Hij heeft dat bewezen, Hij bewijst dat nog doorlopend en Hij zal dat blijven bewijzen. Hij is mijn leven! Geloof in Christus Jezus is dan ook een makkie. In dat geloof wordt niks van mij gevraagd en alles door Christus Jezus bewerkt. Als Hij doorlopend Zijn vertrouwenswaardigheid ook bewijst, hoe zou ik dan aan Hem kunnen gaan twijfelen? Ik twijfel enorm veel. Ik twijfel of ik wel iets voor God kan betekenen omdat ik mijn tekorten zie. Maar dan weet ik weer dat God geen wissel trekt op mijn altijd weer falende inspanningen. God zelf werkt in Zijn overvloeiende rijkdom van genade het leven van Zijn geliefde Zoon in mij uit. Daaraan twijfelen is simpelweg idioot!

Geloof, oftewel vertrouwen, is dus zo sterk als dat de Persoon in wie geloofd wordt zelf is. Ben je dat zelf, ook al is dat heel vroom voor de Heer, dan is er gegronde reden tot enorme twijfel. Vertrouw je op God en Christus Jezus, dan kan er niet anders dan geloof, oftewel vertrouwen, actief worden. Geloof en twijfel zijn dus ook inderdaad elkaars opponenten. De uitdrukking: ‘Er bestaat geen geloof zonder twijfel’ is dus een tegenstelling in zichzelf. Als taalkundige uitdrukking deugt het al niet. Bijbels gezien is het je opperste waanzin.

Zomaar een website er even tussenuit gelicht. Niet om één specifieke Site aan te vallen. De gedachte dat gelooftwijfel in het christendom thuishoort wordt niet in tientallen, honderden, duizenden, maar onnoemelijk veel ‘christelijke’ Sites op precies dezelfde manier besproken. Hier komt het citaat:
“We denken vaak dat twijfel het tegenovergestelde is van geloof. Twijfel is echter geen eenrichtingsweg naar ongeloof. Overwonnen twijfel kan juist tot meer verwondering en een diepere relatie met God leiden.”
Nog een citaat uit zomaar een preek over de Dordtse Leerregels 1: 7, 8 en 11, 12 blz. 1:
“Trouwens in de Bijbel vinden we tal van voorbeelden van zulke mensen. Het ene ogenblik durven ze alles aan met hun God en het andere ogenblik schrikken ze voor het minste en geringste terug. Zo is het toch ook vaak bij ons? Nú eens hoor je iemand zeggen: Ik ben een kind van God. En dan weer vraag je je af: Zou ik wel uitverkoren zijn”

Het is populair geworden om inderdaad te denken dat twijfel een onderdeel van geloof is. Het resultaat, waar ik helaas toch wel veel tegenaan loop, is dat veel gelovigen niet meer durven zeggen dat ze door het volbrachte werk gered zijn. De kreet: ‘Je kan het ook zo weer verliezen’ lijkt wel een onderdeel te zijn geworden van het blijde nieuws. De gezichten tekenen dan ook voluit de uitwerking van zulk nieuws.

Het bovenstaande voorbeeld uit die preek toont trouwens overduidelijk aan dat de twijfel toeslaat zodra men kijkt naar de eigen moed en het eigen initiatief. Je zou bijna denken dat dit ‘Tjakka’ predikers zijn, die op opgeblazen zelfoverschatting gebaseerd van de zijlijn schreeuwen: ‘Je kan het! Jazeker! Je Kan het! Yes, we can!’, om het daarna in rook te zien opgaan, waarna ze teleurgesteld twijfelen aan Gods daadwerkelijke hulp.

Is de ‘christelijke’ boodschap inderdaad grotendeels een op de mens gerichte boodschap geworden? Ja, helaas. Alles in zo’n zogenaamd ‘christelijke’ boodschap is wel voor God, maar niets van, door en tot God. Het is de dienst van de mens aan God. Maar dan kan er ook niets anders dan twijfel zijn. Dan is het zelfs vreemd dat er toch nog zoiets als geloof is. Maar de hele simpele basiskennis dat geloof vertrouwen betekent lijkt al helemaal verdwenen. Geloof is dan vaak een menselijk instituut. Geloof is dan verworden tot een menselijke activiteit. En dus vertrouwt men weer op zichzelf voor God. En dus twijfel.

We hebben natuurlijk nog een categorie Bijbelteksten, die niet zo regelrecht verklaart dat geloof twijfel uitsluit. Bekijk die acht teksten nog eens met de wetenschap dat twijfel past bij het vertrouwen stellen op je eigen bekwaamheid, je eigen inspanningen, je eigen voorspoed, je eigen wil. Ineens wordt die tweede categorie daarmee ook een stuk duidelijker. Het heeft niks met geloof te maken. Het heeft alles met zelfvertrouwen te maken en de twijfel daaraan.

Medegelovigen willen nog wel eens de verkeerde verwachting bij mij hebben dat als ik aangeef dat ik niet twijfel aan God en aan Christus Jezus, dat dit dus inhoudt dat ik nooit twijfel aan een bepaalde uitleg. Die horen me een gedeelte uit de Bijbel uitleggen en dan verwacht men eigenlijk dat dit onweerlegbaar is. Sommigen gaan zelfs zover om, als ze een toespraak van me gehoord hebben, dit ongecontroleerd zomaar aan te nemen.
Handelingen 17:11 De gelovigen in Berea onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, omdat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

Ik kan er naast zitten in mijn uitleg. Op mijn website kom je dan ook uitleggingen van mij tegen, die ik later in daarop volgende studies weer weerleg. Die tekst in Handelingen 17 geeft aan dat je zelfs aan Paulus mag twijfelen. De enige gezaghebbende bron is de Bijbel zelf. Die is door God geïnspireerd. Leer, of dat nou de drie formulieren van enigheid, de baptistenleer, de vergaderingleer of de bedelingenleer is, leer kan er altijd naast zitten. Twijfel is dan ook gezond. Twijfel aan het gezag, de Bijbel, is echter ongezond. Ja, ik twijfel dus soms over bepaalde lijnen van uitleg, zelfs wanneer ik ze zelf doorgeef. Zou die twijfel er niet zijn, dan zou God mij verder niks meer kunnen leren. Dan zou ik namelijk mijn geloof terugvinden in mijn eigen inzichten. Nee, het enige gezaghebbend geschrift is de Bijbel en ons vertrouwen/geloof is uitsluitend op God zelf.

Als ik verklaar dat ik nooit twijfel aan God, dan wordt dat vaak als hoogmoed gezien. Hoezo hoogmoed? Mijn vertrouwen houdt in dat ik ervan uitga dat alles in de bekwame handen van God ligt. Voor mijn gevoel kunnen situaties wel eens uit de hand lopen. Mijn aandoening van asperger ontneemt me negen van de tien keer de prettige gevoelens, waar 'normale' mensen als vanzelfsprekend van genieten. Maar het loopt God niet uit de hand. Heerlijk toch, om zo te mogen vertrouwen? Ik twijfel geen moment aan Hem. Dat laatste in die zin is het belangrijkste: ‘aan Hem’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina