U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geloven Is Vertrouwen

Van heel veel kanten om me heen hoor ik gelovigen spreken over hun twijfel. Er blijkt zelfs een woord voor te bestaan: Geloofstwijfel. Dus twijfel, die mensen hebben binnen hun geloof. Voor veel mensen staat het ook vast dat er geen geloof bestaat zonder twijfel. Een kenmerk van geloof zou twijfel zijn. Mag ik heel even eerlijk mijn vertwijfeling hier verwoorden? Ik snap er geen jota van! Zoals ik altijd doe wanneer ik een gegeven, die ik zomaar spontaan tegenkom, ontdek, probeer ik daar nu ook duidelijkheid in te vinden door alles wat de Bijbel over twijfel zegt op de rit te zetten. Daar ben je dan snel mee klaar omdat de Bijbel nauwelijks over twijfel spreekt. Okay, hier komen dan uit al die 66 Bijbelboeken de 15 enige Bijbelteksten over twijfel:

Genesis 19:16 Toen hij [Lot] talmde [twijfelde], grepen de mannen [engelen] hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat Yahweh hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad.
Genesis 43:10 Hadden wij
[zonen van Jakob] niet getalmd [getwijfeld om op reis te gaan naar Egypte], dan zouden wij zeker al tweemaal terug zijn.
Richteren 3:26 Terwijl zij
[de dienstknechten van de koning van Moab] talmden [twijfelden], was Ehud echter ontkomen; hij kwam langs de gebeeldhouwde stenen en bereikte veilig Seira.
Ehud kon gebruik maken van de twijfel (om de deuren te openen) bij de dienstknechten van de koning van Moab, waardoor hij kon ontsnappen.
Job 32:6 De Buziet Elihu, de zoon van Barakel, nam het woord en zei: Ik ben nog jong en u bent hoogbejaard; daarom schroomde [twijfelde] ik en vreesde om u mee te delen wat ik weet.
Psalm 119:60 Ik haast mij en
aarzel [twijfel] niet om uw geboden te onderhouden.
Jeremia 31: 21-22 Keer terug, jonkvrouw van Israel, keer terug naar je steden hier! Hoelang zal je
aarzelen [twijfelen], o afkerige dochter? Want Yahweh schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen.
Mattheus 14:31 Jezus stak hem
[Petrus] de hand toe en greep hem en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen?
Mattheus 21:21 Jezus antwoordde hen
[Zijn discipelen]: Luister goed, Ik zeg jullie, als jullie geloven en niet twijfelen, dan zullen jullie niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs als jullie tegen deze berg zeggen: Hef je op en werp je in de zee, dan zal dat gebeuren.
Mattheus 28:17 Toen zij
[de elf discipelen] Hem [de opgestane Christus] zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden.
Markus 11:23 Wie tegen deze berg zegt, hef je op en werp je in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat wat hij zegt ook gebeurt, dan zal het ook gebeuren.
Handelingen 10:20
[Tegen Petrus] sta op, ga naar beneden en reis, zonder te twijfelen, met hen [de drie heidense mannen] mee, want Ik heb hen gezonden.
Handelingen 11:12 De Geest zei tegen mij, dat ik met hen moest meegaan zonder te
twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn het huis van die man binnengaan;
Romeinen 4:20 Aan de belofte van God heeft hij
[Abraham] niet getwijfeld door ongeloof,
Romeinen 14:23 Wie
twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde.
Jakobus 1:6 Hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht
twijfelende, want wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
Judas 1:22 Weest barmhartig ten opzichte van sommigen, die
twijfelen.

De eerste categorie met het getuigenis dat er niet getwijfeld wordt door gelovigen valt eigenlijk al af voor een nader onderzoek omdat een dergelijk niet twijfelen niet thuishoort in wat populair geloofstwijfel heet. Dus vallen af Psalm 119: 60, Mattheus 21: 21, Markus 11: 23, Handelingen 10: 20, Handelingen 11: 12, Romeinen 4: 20 en Romeinen 14: 23. Dat betekent dat zeven van de vijftien Bijbelteksten al niet die grote wijsheid van het christelijk beleven kent van de twijfel binnen het geloofsleven. Nee, twijfel wordt hier voortdurend getekend als een andere omschrijving van niet geloven. Het is in die teksten voortdurend het tegenovergestelde.

Voordat ik verder ga zal ik eerlijk bekennen dat ik over heel veel zaken twijfel. Ik twijfel dus ook veelvuldig. Er zijn bijzonder veel zaken waar ik mijn handen niet voor in het vuur zou durven steken. Nee, ik twijfel! Zo twijfel ik er grondig aan of ik wel de wet van Mozes zou kunnen houden. Ik heb daar zo’n absolute twijfel over dat ik jullie eigenlijk wel al kan garanderen dat ik daar niks van terecht breng. Ook als ik een poging waag om heilig voor God te leven, dan twijfel ik sterk aan een goede afloop. Ik ben er eigenlijk absoluut zeker van dat zoiets helemaal niks wordt. In de volgende studie zal ik jullie iets meer van mijn worsteling met twijfel laten proeven.

Ik heb eigenlijk alleen maar vertrouwen in de bekwaamheid van mijn Heer en Redder Christus Jezus. Hij is Degene, die mij met God verzoend heeft. Hij is Degene, die het geloof in mij bewerkt heeft. Hij is Degene, die zich letterlijk helemaal één met mij gemaakt heeft. Hij is Degene, die nu mijn leven is. Hem kan ik dan ook voor de volle honderd procent volkomen vertrouwen. Vertrouwen, dat is nou geloof. Dat geloof van mij is niet sterk of krachtig of full power. Dat geloof, oftewel vertrouwen, is gericht op Hem, die full power is. Hij is te vertrouwen. Hij is mijn vertrouwen volkomen waard, want Hij heeft dat bewezen, Hij bewijst dat nog doorlopend en Hij zal dat blijven bewijzen. Hij is mijn leven!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende