U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voor deze laatste studie over de vrucht van de Geest pakken we de twee laatste partjes bij elkaar. Uiteindelijk worden deze kenmerken van de vrucht van de Geest ook vaak in één adem genoemd door die gelovigen die het helemaal niet zien als een onderdeel van de vrucht van de Geest, maar die het zien als een christelijke prestatie.

Voor hen die het als een prestatie zien, zijn zachtmoedigheid en zelfbeheersing uitingen waar we in bepaalde situaties gebruik van moeten maken. Het zijn nou juist die prestatie christenen die in hele andere situaties vinden dat hardvochtigheid en toorn beter op zijn plaats zijn. De situatie bepaalt welke rol je dus speelt.

Als je de vrucht van de Geest in je leven laat werken, dan valt er geen rol te spelen, dan is er geen situatie die bepaalt hoe jij je zult uiten. Dan werkt Gods liefde in elke situatie, oftewel de vrucht van de Geest komt dan simpelweg openbaar.

Dit woord ‘zachtmoedigheid’ werd gebruikt voor een wild dier dat getemd was. Het is de Leeuw van Juda, die Zich kenbaar maakt als het Lam. Die rol hoeven we niet te imiteren. Christus zal door Zijn Geest dat leven in ons uitwerken.
1 Corinthe 4:21 Een geest van zachtmoedigheid.
2 Corinthe 10:1 D
e zachtmoedigheid …. van Christus,
Galaten 6:1 Een
geest van zachtmoedigheid,

Die gezindheid van de Heer hoeven we niet te spelen. We zijn er mee bekleed.
Colosse 3:12 Hebt dan aangedaan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Deze zachtmoedigheid werkt in elke situatie. We hoeven in een situatieverandering dus niet over te gaan tot een ander rollenspel.
Efeze 4:2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkaar in liefde te verdragen,
1 Timotheus 6:11 Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en
zachtzinnigheid.
2 Timotheus 2:25 Met
zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende.
Titus 3:2 Vriendelijk zijn en alle
zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

Er is geen sprake van rollenspel. Er is uitsluitend sprake van het leven van Christus, dat zich uit als de vrucht van de Geest.

Aan de zelfbeheersing heb ik de hele reeks door over deze vrucht van de Geest al aandacht besteed. Nu zijn we dan eindelijk bij dit laatste partje aangekomen.

Zelfbeheersing wijst in de Bijbelse letterlijke zin op de heerschappij van een vorst. Die heerschappij wordt nog binnen gehouden. Die heerschappij komt niet openbaar, hoewel het er wel is.
Handelingen 24:25 Toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bang en antwoordde: Ga voor heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik je opnieuw bij me roepen;

Ook al zijn we in Handelingen 24 al een heel eind op weg naar het eindfase in Handelingen van Gods bediening van het Nieuwe Verbond, toch wordt Gods heerschappij a.h.w. nog ingehouden. Feitelijk is dat hetgeen Paulus hier uitdrukt in ditzelfde woord, wat dit keer vertaald is met ‘ingetogenheid’. Paulus spreekt hier over de zelfbeheersing van God.

Momenteel leven we in Gods huishouding van de verborgenheid. God houdt Zijn heerschappij nog altijd verborgen voor deze wereld. God grijpt nergens met oordelen in. (Hiermee zijn gelijk al die nepprofetieën, zoals Nederland die overstroomd gaat worden als oordeel over de ontkerkelijking, ontmaskerd.) God houdt Zijn heerschappij in. Een typisch kenmerk van Iemand die echt alle heerschappij bezit in hemel en op aarde, oftewel een typisch kenmerk van God.

Ook Petrus spreekt alweer de joodse gelovigen onder het Nieuwe Verbond aan. Wat hij tekent is dat als die gelovigen Gods genade laten werken hun groei betekent dat ze God steeds beter leren kennen, maar ook hun plaats in Christus: de kennis. Dat werkt uit dat dit kenmerk van God ook steeds meer in de praktijk openbaar komt.
2 Petrus 1:6 Door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht,

Er zijn dus verschillen tussen Gods huishouding van het Nieuwe Verbond en de huidige van het Lichaam van Christus. Maar wat voor iedere gelovige geldt is dat Liefde met een hoofdletter L niets meer en niets minder is dan de vrucht van Gods Geest. God is Liefde. Jij kent God en die liefde dringt jou nu. Dat is wat je drijft. Niet je eigen inspanningen. Dat geldt voor alle gelovigen in ongeacht welke huishouding van God ook.

Het is te danken aan de werking van Gods Geest, die het leven van Christus in jou openbaart, dat jij blijdschap uit, dat er vrede is in jouw leven, dat je lankmoedig, goedertieren, goed, trouw, en zachtmoedig bent en dat jij je zelfbeheersing bewaart. Heerlijk, wat God allemaal werkt in jouw leven! Geniet ervan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina