U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Louter Goedheid

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Van het vierde naar het vijfde partje van deze vrucht van de Geest verschuiven lijkt op het eerste gezicht weinig verandering te geven. In onze vorige studie bleek al dat voor een overgroot deel van de christenheid ‘goedertierenheid’ en ‘goedheid’ feitelijk ook gewoon identieke woorden zijn.

Wat goedertierenheid betreft geldt echter dat er echt niemand vanuit zichzelf goedertieren is.
Romeinen 3: 12 Er is niemand die goedertieren is, zelfs niet één.
We ontdekten echter al dat er wel degelijk een behoorlijk aantal mensen op deze aarde rondlopen, die best wel ‘goed’ kunnen handelen. Hier komt nou ook precies het verschil tussen deze twee woorden naar boven.

Dit vijfde partje van de vrucht van de Geest is goedheid in de zin van oprechtheid. Het is het goed zijn, dat staat tegenover het slecht zijn. Het goed doen tegenover het slecht doen. Dit is nou juist iets wat de mens van nature behoorlijk goed onder de knie heeft. Men gebruikt er dan wel een verkeerde bron voor, de boom van de kennis van goed en kwaad, oftewel ethiek, maar daardoor kan een mens uit zichzelf toch best goede daden voortbrengen.

Hier een handjevol teksten over het goed doen van de mens.
Mattheus 7:11 Hoewel je slecht bent, weet je goede gaven te geven aan je kinderen,
Lukas 6:33 Als jij
goed doet aan wie jou goed doen, wat heb je dan voor? Ook de zondaars doen dat.
Romeinen 13:3 Als iemand
goed handelt, hoeft hij niet bang te zijn voor de overheidspersonen, … Wil je zonder angst voor de overheid zijn? Doe het goede, en je zult lof van haar ontvangen.
1 Petrus 2:14 hetzij aan stadhouders, als door hem gezonden … tot lof van wie
goed doen.

Ook nog een citaat uit het Oude Testament.
Prediker 7:20 Niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen.
Het goed handelen of goed doen is prima in het intermenselijk verkeer. Niks mis mee. Maar God rekent met goedertierenheid en goed handelen kan voortkomen uit eigen werk (zie voorbeelden boven) of, zoals ik in deze studie zal aantonen, het kan de vrucht van de Geest zijn. We hoeven een ongelovige dus niet te oordelen (of zelfs te veroordelen) dat ze nergens voor deugen. Een ongelovige deugt soms zelfs beter dan een gelovige.

Efeze 5:9 De vrucht van de Geest bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid,
Hier is het dus, evenals in onze uitgangstekst, een kenmerk van de vrucht van de Geest. Hoe kan God zelfs van slechte mensen zeggen dat ze goede daden doen, terwijl louter goedheid hier tot twee keer toe als de vrucht van de Geest getekend wordt?

Je hebt gewoon de goede daden, die een gevolg zijn van het menselijk afwegen tussen goed en slecht. Die ethische keuze kan je zelfs bij slechte mensen terugvinden. Als het echter om die loutere goedheid gaat, dan is er feitelijk maar Eén.
Mattheus 19:17 Jezus zei tegen die rijke jongeling: Wat vraag jij Mij naar het goede? Eén is de Goede.

Die puur loutere goedheid heeft God als werken al kant en klaar in voorraad voor ons.
Efeze 2:10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Beide zaken zijn dus juist.

1. Je kan van een ongelovige niet zeggen dat hij geen goede daden kan verrichten, want Christus zelf stelt dat zelfs een slecht mens goede daden kan doen. In de afweging goed of slecht kan elk mens een juiste keuze maken. Dit is wat de mens vanuit zijn eigen vlees doet. Het kan moreel prima zijn. Het komt echter niet uit die bron die God de nieuwe schepping geeft. Het is het resultaat van het eten van de Boom van de kennis van goed en kwaad.

2. Er zijn echter goede werken, waar een ongelovige niet toe in staat is, maar waar een gelovige uit zichzelf ook niet toe in staat is. Die goede werken komen voort uit die Ene Goede, God zelf. Hij heeft goede werken voor ons klaarliggen, waar we in wandelen mogen. Daarom wordt die goedheid ook tweemaal als vrucht van de Geest opgesomd. Dit is dus niet meer het vlees dat werkt, maar de Geest. De voortdurende tegenstelling in Galaten. Dit is het resultaat van het eten van de Boom des Levens.

Het overgrote deel van de christenheid ziet in deze hele opsomming van de kenmerken van de vrucht van de Geest echter een aanmoediging om ons in te zetten voor God meer goedheid, meer vriendelijkheid, meer geduld en meer inzet te openbaren. Er wordt wat dat betreft ook binnen de christenheid driftig gesnoept van de Boom van de kennis van goed en kwaad. Dat is een verrotte vrucht. Vandaar de terechte constatering dat sommige ongelovigen soms meer deugen dan gelovigen, die ook alleen maar ethische keuzes maken.

Geniet met volle teugen van die goede werken, die God al helemaal voor jou heeft klaarliggen. Daarvoor heeft Hij dat gedicht ook geschreven, dat we gezamenlijk vormen en dat hier Gods maaksel genoemd wordt. Geniet van die heerlijke wandeling in de Geest!

Als je hier clickt kom je bij een hele serie studies over ethisch goed & kwaad

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende