U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Christus, Onze Vrede

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

We hebben nu al twee lijnen gevolgd van dit tweede partje van de vrucht van de Geest: De vrede. We hebben de algemene lijn gevolgd en in de vorige studie hebben we de aandacht gericht op de specifieke uiterlijke kenmerken van vrede voor Gods huishouding van het Nieuwe Verbond.

We houden nu nog maar enkele Bijbelgedeeltes over, maar die geven ook weer een specifieke specialisatie weer. Nu wordt het volle licht geworpen op specifiek onze huidige huishouding van God: De Verborgenheid. Centraal staat de unieke eenheid van het verborgen Lichaam van Christus. Het grote geheim van onze vrede is Christus zelf.

Efeze 2: 14-17 Christus is onze vrede, Die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan jullie, die veraf waren, en vrede aan hen, die dichtbij waren;

Deze vrede is niet de vrede met God:
Romeinen 5:1 Wij …. hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,
Het is niet de vrede van God:
Filippi 4:7 De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten behoeden in Christus Jezus.
We hebben hier van doen met de vrede, die Christus zelf is. Hij is die Nieuwe Mens, waarin het jood zijn wegvalt en waarin het heiden zijn wegvalt. Wij zijn in Christus de volkomen eenheid van het Lichaam van Christus, die Hijzelf is. Dat is de specifieke vrede binnen het verborgen Lichaam van Christus.

Efeze 4:3 Beijver je om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.
Die band van de vrede is Christus. In het Lichaam van Christus zijn we in Christus tot die eenheid, die vrede, verbonden. We worden nu opgeroepen om de eenheid van de Geest te bewaren. Bewaren doe je uitsluitend met iets wat al een feit is. De eenheid van de Geest is nu, binnen het Lichaam van Christus, een concreet feit. Dat valt dus niet toe te passen op andere huishoudingen van God. Het bewaren van die eenheid werkt uitsluitend door op onze band van de vrede te zien, Christus zelf.

Let nu heel goed op! We kunnen die eenheid niet verknallen! Die eenheid is evenals de band van de vrede een feit in Christus. We kunnen er wel minder tot helemaal niet van genieten. Vandaar deze oproep tot ijver. Christus, onze vrede, is echter altijd een vaststaand feit.

Efeze 6:15 De voeten geschoeid in het gereedstaan van het evangelie van de vrede.
Dit is (in tegenstelling tot wat veel gedacht wordt binnen de evangelische wereld) geen aanzetten tot evangelisatie. Let wel! Als je dolgraag evangeliseert is daar niks mis mee. Er is wel wat mis als je deze tekst misbruikt om anderen erop te wijzen dat zij ook moeten evangeliseren. Daar zijn namelijk geen Bijbelteksten voor. Dus zo’n wettische eis valt zelfs niet met een Bijbelgedeelte te verdedigen.

In dit hoofdstuk over de wapenrusting van God gaat het over onze positie in de bovenhemelse. Daar is ook de strijd. Pak dat niet te melodramatisch op alsof je ’s nachts door demonen omringt kan raken, waar je een strijd mee moet aangaan. Dat zou betekenen dat het om een positie op aarde ging en niet in de bovenhemelse. Waar het om draait is dat nou juist die heerlijke positie in Christus, die rust die je in Hem bezit, door anderen (meestal medegelovigen) wordt aangevallen. Dan is het van belang dat we (geestelijke) schoenen aanhebben die helemaal klaarstaan om vast te blijven staan op die plek in de bovenhemelse.

Wie was nog maar onze vrede? Christus! Wie was nog maar die band van de vrede? Christus!
Welk goed nieuws zet onze voeten dus stevig vast op die rustplek in de bovenhemelse? Dat is Christus zelf!

We worden opgeroepen om stil te blijven staan. Het is goed om met ons verstand echt door te hebben dat Christus onze vastigheid is. Hier gaat het erom dat het zover doorwerkt dat onze voeten daar ook helemaal mee bekleed zijn, zodat ze ondanks tegenspraak van broeders en zusters toch vast blijven staan in die rustplek.

En dan komen we bij de laatste tekst over vrede, specifiek aan ons gericht.
Colosse 3:15 De vrede van Christus, tot in welke jullie immers in één Lichaam geroepen zijn,
Hier hebben we nog eens diezelfde vrede, die Christus nu voor ons is. Hij is de eenheid van de Geest. Hij is de eenheid van het Lichaam van Christus. Hij is die band van de vrede. Feitelijk kan er niets, maar dan ook niets stuk aan de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Eigenlijk is dit toch ongekend. Het staat zo radicaal tegenover vrijwel de hele ervaring van de christenheid. Men kan niet anders denken dan in groepjes, kringen, kerken en gemeenten, terwijl men feitelijk Bijbels gezien partijen bedoelt. Eén grote verdeeldheid. Eén grote chaos. Maar eigenlijk kijk je dan ook naar de werken van het vlees, zij het met een vroom godsdienstig randje.

De Bijbel kent maar één Gemeente, het Lichaam van Christus. Die is mondiaal, die is onzichtbaar op de aarde, die is vanaf het moment dat Paulus de openbaring van deze verborgenheid kreeg en loopt door totdat God Zijn profetisch plan met Israel weer oppakt.
De Gemeente is één Lichaam en het is Christus, onze vrede, die ons tot in dat ene Lichaam geroepen heeft.

Wat een verrukkelijk genot is het als we eenmaal echt zicht krijgen op wat in onze huidige huishouding van God die vrede inhoudt. Mensen, wat een rijkdom bezitten we in Christus! En daar zit dus totaal geen enkel sprankje eigen inspanning van onze kant bij. Het is namelijk één van de kenmerken van de vrucht van Gods Geest, de liefde.

Geniet van de vrede die God jou geeft!
Als je hier clickt, lees je nog een diepgaande studie hierover

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende