U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vrede In Het Algemeen

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

We zijn nu bij het tweede partje van de vrucht van de Geest aanbeland, de vrede. Voor mijn woordstudie heb ik een driedeling aangebracht. In de eerste plaats gaan we naar de Bijbelteksten kijken die algemeen gelden.

Als je hier clickt kan je het geheel van al die teksten van deze algemene categorie teruglezen.
In de volgende studies gaan we ook nog kijken naar:
* De categorie voor het Nieuwe Verbond en
* De categorie voor de huidige huishouding van God: De Verborgenheid
Nu gaan we eerst naar enkele kenmerken van deze eerste algemene categorie kijken:

God is de God van de vrede
Romeinen 15:33 De God van de vrede is met jullie allen!
Romeinen 16:20 De
God van de vrede zal binnenkort satan onder jullie voeten vertreden.
2 Corinthe 13:11 De God van de liefde en van
de vrede zal met jullie zijn.
Filippi 4:9 De
God van de vrede zal met jullie zijn.
1 Thessalonica 5:23 De
God van de vrede heiligt jullie helemaal,
Hebreeën 13:20 De
God van de vrede

Uit zichzelf heeft de mens geen vrede
Romeinen 3:17 De weg van de vrede kennen zij niet.

God geeft vrede
Romeinen 15:13 De God van de hoop vervult jullie met louter vreugde en vrede in je geloof,

Vrede door de Geest
Romeinen 8:6 De gezindheid van de Geest is leven en vrede.
Romeinen 14:17 Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

Vrede met God dankzij Christus werk
Romeinen 5:1 Wij …. hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,

Vrede van God voor de dagelijkse praktijk
Romeinen 1:7 Vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Corinthe 1:3 genade en
vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
2 Corinthe 1:2 Genade en
vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Galaten 1:3 Genade en
vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus,
Efeze 1:2 Genade en
vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Filippi 1:2 Genade en
vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Filippi 4:7 De
vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten behoeden in Christus Jezus.
Colosse 1:2 Genade en
vrede van God, onze Vader.
2 Thessalonica 1:2 Genade en
vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Timotheus 1:2 Genade, barmhartigheid en
vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
2 Timotheus 1:2 Genade, barmhartigheid en
vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
Titus 1:4 Genade en
vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.
Filemon 1:3 Genade en
vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Openbaring 1:4 Genade en
vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn,

Willen we iets met vrede? De onherroepelijke start is dan God zelf. Hij is de God van de vrede. Uit onszelf hebben we geen vrede. Dat was voordat we de Heer kenden, maar dat is nu nog altijd onveranderd hetzelfde. De bron van vrede is niet in onszelf terug te vinden, maar in God. Evenals de vrede in onze uitgangstekst een onderdeel is van de vrucht van de Geest, zo zagen we ook in andere Bijbelgedeelten dat het de Geest is die deze vrede in ons bewerkt.

Romeinen 5:10 Aangezien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, daarom zullen wij nu nog veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;
Er was geen vrede bij ons! Waarom? Omdat God vijandig en boos was? Nee, totaal niet! Integendeel. God was Degene die Zijn liefde bewees door Zijn Zoon te zenden. Er was geen vrede omdat wijzelf vijanden van God waren.

Als wij nu aan ongelovigen het evangelie, oftewel het blijde nieuws, verkondigen, dan is dat niet dat wij hen vertellen dat God boos en toornig op hen is en dat zij nu een juiste keuze moeten maken willen ze verzoend worden. Dat is een verschrikkelijke voorstelling van God, die niet deugt. Bovendien wordt dan de verzoening het werk van de mens.

Zij openbaren zich als vijanden, net zoals wij dat waren. Maar nog toen zij vijanden waren, heeft God hen verzoend door de dood van Zijn Zoon. De verzoening is een feit. God heeft dat in Zijn Zoon eens voor altijd in orde gemaakt. Die vijand werd tot vriend gemaakt. Dat is verzoening. We mogen dat in de boodschap nu dus al verkondigen aan die vijanden. Daarmee is vrede met God tot stand gebracht door God zelf.

Dan is er nog die vrede van God, die alle verstand te boven gaat en die ons hart en onze gedachten zal behoeden in Christus Jezus.
Filippi 4: 6-7 Wees totaal niet bezorgd, maar laat bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jouw hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus.

We tobben wat af. Wat dat betreft lijkt er ook bij gelovigen maar weinig echte vrede te zijn. Paulus advies hier is om al die duffe ellende waar je mee rondloopt nou maar eens allemaal bij de Heer zelf te dumpen. Vertel je hele hebben en houwen maar aan Hem. Hij luistert en bovendien komt dan de vrede die God zelf kenmerkt, die komt dan in jouw hart. Bovendien krijgen al je emoties (je hart) en al dat denken van jou (je gedachten) ook nog eens een beschermende muur om zich heen. Dat is dat behoeden.

Wat een heerlijke vrede van God mogen wij genieten. En dan hebben we nog alleen maar naar de algemene categorie gekeken.
Click hier voor nog een uitgebreide studie over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende