U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geen Opdracht Tot Blijdschap &Vrede

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

We hebben de glans en de heerlijkheid van het eerste partje van Gods vrucht mogen bewonderen: De blijdschap. Althans, wanneer je door hebt dat dit een onderdeel is van die vrucht van de Heilige Geest. Nergens worden we in de hele Bijbel opgeroepen om voortdurend met een nepglimlach op de lippen rond te lopen. Dan zou namelijk deze blijdschap een product van de werken van ons eigen vlees zijn.

Het kan inderdaad voorkomen dat je vandaag weer helemaal teleurgesteld bent. Je had altijd de indruk gehad dat je man je wel trouw zou blijven en nu heeft hij toch een relatie met zijn collega op het werk. Nou juist nu lees je over dat onmogelijke kenmerk: Blijdschap! ‘Hoezo blij? Mijn man heeft een ander! Hij heeft me tot in het diepst van mijn ziel gekwetst!’

1 Thessalonica 5: 16 Verblijd je altijd,
Wist Paulus hier nou niet wat hij schreef? Dat kan toch niemand opbrengen? Altijd maar blij zijn? Zijn vrouw is er niet met een ander vandoor!!! Nee, inderdaad. Maar kijk nou eens wat hij wel heeft moeten doorstaan:

2 Corinthe 11: 23-27 Ik ben veel vaker in moeiten geweest, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig–min–een–slagen ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid;

Deze man, die dit alles heeft ondergaan die schrijft dit aan de Thessalonicensen. Ook aan de Filippensen komt die nog eens met net zo’n oproep.
Filippi 4: 4 Verblijd je altijd in de Here! Opnieuw zeg ik: Verblijd je!

Als inderdaad blijdschap een inspanning van onze kant zou zijn, dan is Paulus echt volslagen idioot hier. Hij weet toch maar al te goed dat er in onze omstandigheden geen enkel greintje vreugde te vinden is? Het gaat hier dan ook niet om een inspanning van onze kant. Dan had het in het rijtje ‘werken van het vlees’ gestaan. Blijdschap is een onderdeel van de vrucht van de Geest, die liefde is.

In de vorige studie had ik er al op gewezen dat blijdschap in die Griekse taal, waar Paulus in schreef, de betekenis heeft van ‘vol genade zijn’. In Filippi roept Paulus ons, die wellicht in ellendige omstandigheden verkeren, dan ook op om altijd vol van genade te zijn in de Heer. Opnieuw zegt hij dan nog eens: Wees vol van genade. Ook in Thessalonica roept hij de gelovigen op om onder alle omstandigheden vol van genade te zijn.

Laat Gods Geest werken in je leven. Laat God zelf Zijn werk doen in jou. Jij kan er momenteel niks mee. Je relatie is wellicht op de klippen gelopen en je emoties liggen dan ook volledig dwars. Geef het dan ook uit handen. God wil midden in jouw zwakheid Zijn kracht openbaren. Blijdschap is een onderdeel van het wezen van God. Je kan het dus ook rustig aan Hem overlaten.

Je zult merken dat als je elk partje van deze vrucht van de Geest apart onderzoekt dat je telkens diezelfde inwendige steigering in je gevoelsleven als reactie tegenkomt. Waarom? Omdat we tegen de natuur van de vrucht in elk partje los van het geheel bekijken. Ons vlees heeft dan zo wie zo de neiging om een opdracht in zo’n apart partje te horen.

Ook als we straks zeer uitvoerig het volgende partje ‘De Vrede’ zullen onderzoeken, ook dan kan ons vlees dit weer verkeerd interpreteren. Die partjes staan namelijk niet op zichzelf. Het is een eenheid met elkaar in die ene vrucht, de liefde. Die liefde, die zo kenmerkend God zelf is, dat is wat er bewerkt wordt door Gods Geest.

Dit betekent dus dat ook bij de vrede niet wij aangesproken worden om vrede te maken, of onderlinge vrede te hebben met elkaar, of vrede te sluiten. Ook wordt ons gevoelsleven niet aangesproken om in allerlei omstandigheden toch telkens een vredig gevoel te beleven. Zo zie je dat je bij elk partje op zich heel goed de mist in kunt gaan en weer de opdracht horen, die hier zo overduidelijk niet staat. Het is de vrucht van de Geest.

De concrete invulling van het tweede partje van deze vrucht, de vrede, kan ik niet zomaar in een enkel studietje uit de doeken doen. Daar zal ik dan ook meerdere komende studies mee vullen. We weten allemaal, denk ik, wel dat we vrede met God bezitten.
Romeinen 5:1 Wij …. hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,

Als we alle dingen met God bespreken en Hem zo alles bekend maken, dan mogen we ook de vrede van God kennen.
Filippi 4:7 De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten behoeden in Christus Jezus.

Dan is Christus zelf voor ons, in onze huidige huishouding van de verborgenheid, ook nog eens de vrede tussen twee partijen.
Efeze 2: 14-17 Christus is onze vrede, Die de twee één heeft gemaakt,

Als we het hier alleen bij zouden laten zonder het verder uit te diepen, dan roept dit eerder vragen op dan dat het vragen beantwoordt. Vandaar onze komende studies over dit tweede partje van de vrucht van de Geest: Vrede.

Click hier voor een Genade Knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende