U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Liefde Is De Vrucht

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Tegenover de werken van het vlees, die allemaal puur losse, individuele zaken lijken, wordt hier de uitwerking van de Geest als een perfecte eenheid van een vrucht getekend, die liefde heet. Je kan er feitelijk niet één los partje uithalen en denken dat de eenheid van deze vrucht wel bewaard zal blijven.

Zoals de mandarijn één vrucht is, zo is Gods liefde één vrucht. Het uit zich dan wel op velerlei manieren, het heeft dan wel meerdere kenmerken, maar het blijft een eenheid, de liefde.

Deze vrucht, ‘Liefde’, wijst al gelijk op die Boom van het Leven, Christus. Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. De onzichtbare God werd zichtbaar in Christus en die onzichtbare God is wezenlijk: Liefde!
I Johannes 4: 8 & 4: 16 God Is Liefde!

Als de Bijbel over liefde spreekt, dan gebruikt het niet het woord ´eros´, dat feitelijk het onderwerp is van de overgrote meerderheid van de liefdesliedjes die tegenwoordig populair zijn. Nou hoeft ´Eros´ niet per definitie fout te zijn. Het is simpel de liefde die een man voor een vrouw heeft. Dit woord wordt echter niet in de Bijbel gebruikt, hoewel het een heel gangbaar woord in de tijd van het Nieuwe Testament was.

Een ander woord ´philia´ komt wel regelmatig voor in de Bijbel. Dat is de liefde die door de ander opgewekt wordt, waardoor je iets voor die ander over hebt. We kennen dit woord met name uit Philadelphia, wat broederliefde betekent.

Je hebt ook filantropische feesten. Dat zijn gebeurtenissen die opgezet zijn om mensen warm te krijgen voor het doneren van geld voor een goed doel. Tegenwoordig is bijvoorbeeld het ‘Glazen Huis’, waar de DJ’s van Radio 3FM zich rond de kerstdagen in opsluiten, daar een goed voorbeeld van.

Letterlijk betekent filantropie ‘liefde voor de mens’. Zo’n liefde is ook zeker niks mis mee. Maar hier hebben we de liefde die zijn bron uitsluitend in God zelf vindt en totaal onvoorwaardelijk is.

´Agapè´, de liefde die God zelf is, het is de onverslaanbare, onweerstaanbare liefde van God, die onvoorwaardelijk naar alle mensen uitgaat. Het is een voortdurend naar buiten vloeiende liefde. Het is geen liefde die eerst op onderzoek uitgaat in het hart van de ander. Het is geen liefde die reageert op gevoelens. Deze liefde is niet op zoek naar iets voor zichzelf. Het doet er ook niet toe hoe het door die ander behandeld zal worden.

Deze liefde zal altijd het allerhoogste in de ander vinden, zelfs als het door die ander misbruikt zal worden. Altijd zal het zich voor de ander opofferen. De liefde voor die ander is voortdurend zijn hoogste doel.

Laten we gewoon eerlijk zijn. Dit is niet op te brengen door een mens. Hoeft ook niet. Het is namelijk het wezen van God zelf. Hij zal het als de vrucht van Zijn Geest in ons bewerken. Laat het maar aan Hem over.

Natuurlijk, ik zou Hein niet zijn als ook hier weer de lijstjes je niet om de oren zouden vliegen. Voor degene die dit heel graag zelf ook nog eens grondig wil uitpluizen komen hier de verwijzingen.

Als je hier clickt lees je alles over Gods liefde in het algemeen.
Als je hier clickt lees je over Gods liefde specifiek voor het Nieuwe Verbond.
Als je hier clickt lees je over Gods specifieke liefde voor de huidige huishouding van God, de Verborgenheid.

Als ik nu zou denken dat ik met deze hele waslijsten, die ik opgesteld heb, ook maar enigszins een definitie van liefde heb kunnen geven, dan ben ik heel simpel een dwaas. Ik kan naar de bron van liefde wijzen en het uitroepen: ‘God is liefde’, maar is daarmee je hart geraakt? Ik kan naar Jezus vrijwillige overgave tot in de dood, de dood van het kruis, wijzen en het uitroepen: ‘Dit doet liefde’, maar is daarmee je hart geraakt? Ik kan naar jou wijzen en het uiroepen: ‘Die liefde is in jouw hart uitgestort en die liefde dringt jou nu’, maar is daarmee jouw hart geraakt? Ik kan op alles wijzen wat voorbijgaat, terwijl de liefde er voor altijd zal zijn, maar raak ik daarmee jouw hart?

Jouw rechtvaardigheidsgevoel zonder liefde is wetticisme.
Je geloof zonder liefde is kille ideologie.
Je hoop zonder liefde is egocentrisch.
Je vergeving zonder liefde is trotse zelfvernedering.
Je vastberadenheid zonder liefde is roekeloosheid.
Je gulheid zonder liefde is verkwisting.
Je zorg zonder liefde is lege plicht.
Je trouw zonder liefde is slaafsheid.

Die acht volgende kenmerken komen uitsluitend voort uit het wezen van deze vrucht: Liefde.
Opdracht? Nee, vrucht.
Romeinen 5:8 God bewees Zijn liefde …, toen wij nog zondaren waren,
Vijanden van God en God had ze lief. Je kan het proberen. Het lukt je niet. Gelukkig maar, anders zou het ook geen vrucht zijn. God werkt het door Zijn Geest in jou en mij. Deze vrucht van de Geest heet Liefde!

Als je hier clickt kom je bij nog een Knipoogje over God, die liefde is

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende