U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Geest, De Bron Van De Vrucht

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

We hebben de Bijbel doorgelopen op de vrucht. Nu is de bron van die vrucht, de Geest, aan de beurt voor een woordstudie. Wat doet de Geest?

Er zijn behoorlijk verschillende zaken op te noemen die de Geest allemaal bewerkt. Als je dat echt allemaal gaat doornemen, dan weet je gelijk dat het belachelijk is om te denken dat nu de verantwoordelijkheid om zaken voor God tot stand te brengen op jouw bordje ligt. God zelf legt het volledig op het bordje van Zijn eigen Geest.

Zoals je van mij mag verwachten als liefhebber van overzichtelijke lijstjes heb ik het werk van Gods Geest in de volgende drie categorieën onderverdeeld. Hier komen ze:
Als je hier clickt kom je in de algemeen geldende categorie.
Als je hier clickt kom je in de categorie voor het Nieuwe Verbond.
Als je hier clickt kom je in de categorie voor de huidige huishouding van God, de Verborgenheid.

Voor al Gods kinderen in alle huishoudingen van God geldt:
Dat we door Gods Geest levend gemaakt zijn (2 Corinthe 3: 6).
Dat we door Gods Geest volkomen nieuwe schepselen zijn (Titus 3: 5).
Dat we door Gods Geest de zekerheid bezitten kinderen van God te zijn (Romeinen 8: 16).
Dat we door Gods Geest zelfs zonen van God zijn (Galaten 4: 6).
Dat we door Gods Geest gerechtvaardigd zijn (1 Corinthe 6: 11).
Dat we door Gods Geest nu vrij zijn (Romeinen 8: 5; 2 Corinthe 3: 17).
Dat we door Gods Geest nu volkomen heilig zijn (Romeinen 15: 16).
Dat we door Gods Geest God nu echt mogen kennen (Efeze 1: 7).
Dat we door Gods Geest nu in onze inwendige mens gesterkt worden (Efeze 3: 16).
Dat we door Gods Geest echt blij zijn (1 Thessalonica 1: 6).
Dat door Gods Geest Zijn liefde in ons hart is uitgestort (Romeinen 5: 5; Colosse 1: 8).

Voor al die verschillende zaken geldt dus dat het Gods Geest is die daarvoor werkzaam is. Niet wij zijn de actieve partij. Wij zijn de ontvangende partij. Voor onze relatie met God geldt:
1. Niet wij hebben onszelf levend gemaakt.
2. Niet wij hebben onszelf tot nieuwe schepselen gevormd.
3. Niet wij hebben onszelf tot kinderen van God gemaakt.
En ten 4e. Niet wij hebben onszelf tot zonen van God gevormd.

Dat is de basis van onze relatie met God. Velen kunnen er nog wel enigszins mee leven dat dit alles voor 100 % Gods Geest is die werkt. (Ik laat eventjes die enkeling die graag de nadruk legt op zijn eigen keuze hierin achterwege) Meestal gelooft men wel dat dit het werk van Gods Geest is. Maar nu. Verwacht God nu niks van ons, nu we kinderen van God zijn?
Nee!!!!
1. Niet wij zorgen voor een rechtvaardig leven
2. Niet onze daden bepalen of we vrij zijn of niet.
3. Niet wij zorgen voor een heilig leven.
4. Niet wij werken er naar toe om God echt te kennen.
5. Niet wij werken onszelf telkens naar een blijmoedig christenleven.
En dan ten 6e. Niet wij spannen ons in om toch maar lief te hebben.

Veel gelovigen zien in al deze bijkomende zaken van het christen zijn wel een soort taakje voor de Heilige Geest. Wij zouden ons dan, volgens hen, in het zweet werken om aan al die voorwaarden van het christenleven te voldoen en dan vragen we de Heilige Geest als laatste ondersteuning daar dan nog bij.

Op die laatste manier hoor je bepaalde populaire teksten wel langskomen.
Psalm 127:1 Als Yahweh het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
We mogen wel zwoegen, denkt men dan, maar vergeet niet om de Heer er ook bij te vragen. Nee, de Heer is er bij en Hij neemt zelfs het hele initiatief. Dat is nou juist de genadige werking van de grote Soeverein!

In echt alles heeft Gods Geest de leiding. Die werking van genade is niet alleen voorbehouden aan de huishouding van God waar wij tegenwoordig in thuishoren. Velen denken dat. Die denken dan dat genade tegenover bijvoorbeeld de wet staat. Nee, genade staat tegenover eigen prestaties, eigen werken, werken van het vlees.

Ook onder het Nieuwe Verbond geldt het dat Gods Geest de werkzame partij is.
Door Gods Geest wordt de uiterlijke synagoge gemeente gevormd (1Corinthe 12: 13).
Door Gods Geest komt Christus in de gelovige openbaar (2 Corinthe 3: 3).
Door Gods Geest volbrengt daar de gelovige de eis van de wet (Romeinen 8: 4).
Door Gods Geest uiten zich de tekenen en wonderen (Romeinen 15: 19; Hebreeën 2: 4).
Door Gods Geest werken de genadegaven (1 Corinthe 12: 8-11; 14: 2; 2 Thessalonica 2: 2).

Specifiek voor de huidige huishouding van het Lichaam van Christus geldt ook uitsluitend Gods Geest als de echte werkzame partij.
Gods Geest heeft de verborgenheid betreffende de Gemeente geopenbaard (Efeze 3: 5).
Gods Geest HEEFT eenheid BEWERKT in de onzichtbare, mondiale Gemeente Efeze 3: 3-4).

Er is nog iets te verwachten over. De redding van onze lichamen. Het lichaam dat nu nog door de ziel beheerst wordt zal verheerlijkt worden, waarna het een lichaam is dat door de geest beheerst zal worden. Ook dat zal door Gods Geest gebeuren.
Romeinen 8:11 God, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, zal ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in jullie woont.

Alles, echt alles werkt Gods Geest. Hier in Galaten 5: 22 is het die Geest die de bron is voor deze vrucht, die Liefde heet. Deze vrucht heeft acht uitingen, acht kenmerken. Maar dat is geen oproep tot eigen inspanning. Het zijn kenmerken van God, die Gods Geest in ons uitwerkt. De Geest is namelijk de bron. Alles, echt alles is genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende