U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Er Zij Geest/Licht

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

In de vorige studie liepen we het Oude Testament door. We zagen daar aan de ene kant de vrucht van de Boom van het Leven, aan de andere kant de zwoegende werken die het resultaat zijn van de boom van de kennis van goed en kwaad.

De enig andere keer dat de vrucht van de Geest genoemd wordt
Efeze 5:9 De vrucht van de Geest bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid,

Ook in het Nieuwe Testament zet de Heer het beeld van Zichzelf als de Boom van het Leven verder voort.
In het algemeen
Johannes 12:24 Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.
Zijn relatie tot Israel (en via hen tot de volkeren)
Johannes 15:2-5 Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht zal dragen……. blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook jullie niet, als jullie in Mij niet blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunnen jullie niets doen.

Nog andere vrucht naast Galaten 5: 22
Romeinen 6:22 Nu jullie vrijgemaakt zijn van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebben jullie tot vrucht jullie heiliging,
Filippi 1:11 De vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.
Hebreeën 12:11 Een
vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
Jakobus 3:18
Gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Momenteel kijken we nog eventjes niet naar de acht uitwerkingen van deze vrucht, die Liefde heet. Dus ook al die verschillende facetten, die we in bovenstaande vrucht uit andere Bijbelgedeelten tegenkomen laten we even voor wat het is. Het gaat om de essentie van de vrucht zelf. Daarom pakken we die enige andere keer dat de vrucht van de Geest nog eens genoemd wordt er weer bij.
Efeze 5:9 De vrucht van de Geest bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid,

Als je de diverse vertalingen naast elkaar legt, spelen ze zo’n beetje quitte in de stelling of het hier gaat om de vrucht van de Geest of dat het hier gaat om de vrucht van het licht. Het is een kwestie van verschillende oude handschriften. De één heeft hier, net als in Galaten, ‘de Geest’ staan, waar de ander ‘Licht’ heeft staan.

De tegenstelling tussen vrucht van de Boom van het Leven en de werken als resultaat van de Boom van de kennis van goed en kwaad, die we in Galaten tegenkomen als de tegenstelling tussen vlees en Geest, die tegenstelling komen we ook in Efeze weer tegen.
Efeze 5:9-11 De vrucht van het licht … toets wat de Here welbehaaglijk is. Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,

Tegenover de vrucht staan hier dus net zoals in Galaten de werken. Waar de Geest, oftewel het licht, vrucht uitwerkt, daar bestaat het resultaat van het vlees, oftewel de duisternis, uit werken die nou juist volkomen onvruchtbaar zijn. Je kan dus zwoegen wat je wilt, het lijkt veel, maar het is onvruchtbaar.

Hier wordt ons een goed advies van de hand gedaan. We kunnen gaan toetsen, oftewel heel nauwgezet gaan beproeven, waar de Heer nou echt plezier in heeft. Dat is namelijk de betekenis van die antieke uitdrukking ‘welbehaaglijk’. Er is iets wat God helemaal te gek vindt. Dat is dat we alles gewoon aan Hem, oftewel aan het licht overlaten.

Zo’n onzekerheid over het oude handschrift of het hier nou gaat over de vrucht van de Geest of dat het hier gaat over de vrucht van het licht, kunnen we ook weer met blijdschap in dank aannemen. Die vrucht van het licht laat namelijk zien hoe de Geest die vrucht uitwerkt in ons.

Wil je een plant laten groeien, dan zet je hem niet in een duistere kast. Vrucht hoef je dan zeker niet te verwachten. Mocht die in die kast zich toch nog gigantisch gaan inspannen, dan worden dat grandioze werken zonder vrucht.

Elke dag eten wij een redelijke hoeveelheid koolhydraten op. Dat maakt groentes, aardappelen en fruit nou juist zo gezond om te eten. Die koolstof in die koolhydraten, die komt niet in het voedsel terecht vanuit de grond. De koolhydraten vormen een groep chemische verbindingen die bestaan uit: koolstof(C), waterstof(H) en zuurstof(O). Die groentes, aardappelen en fruit halen dit uit de lucht.

Belangrijk voor de gezonde enkelvoudige suikers, maar ook voor de vetzuren en de aminozuren, zijn de biofotonen in die koolhydraten. Dat maakt het eten ervan zo voedzaam. Juist die biofotonen in de koolhydraten zijn de lichteenheden. De opname daarvan vindt allemaal plaats in het bladgroen, maar dat werkt uitsluitend dankzij de werking van het zonlicht. Dit wordt met een duur woord fotosynthese genoemd. Dek je een blad af met een donkere zak, ook al kan het blad ademen, dan neemt het niks op.

Gods Geest werkt vrucht uit, zoals het zonlicht voor de voeding in willekeurig welke plant dan ook zorgt.
Genesis 1:3 En God zei: Er zij licht; en er was licht.
Gods plan, bij voorbaat al, was om Zelf de vrucht te bewerken. Hij werkt met Zijn Geest Zijn leven in jou en mij. Proef maar eens heel goed waar God een plezier in heeft. Genade, die werkt, ook in jou.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende