U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vrucht Van De Boom Van Het Leven

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

We hebben inmiddels al vier studies over de vrucht van de Geest achter de rug en ik was nog niet één keertje diepgaand met een woordstudie aan komen zetten. Ik denk dat niemand dat eigenlijk van mij gewend is. Duik ik ergens in, dan moeten we stevig ieder woord in de tekst aan de tand voelen. Daar wordt het nu dan ook hoog tijd voor. We beginnen daarom nu met het eerste woord: ‘De Vrucht’.

De allereerste keer dat er sprake is van ‘vrucht’ is wanneer God de aarde jong groen laat voortbrengen, bomen die naar hun aard vrucht dragen.
Genesis 1:11 God zei: Dat de aarde jong groen voortbrengt, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde;

Vervolgens staan er twee bomen in het midden van de hof in Eden, de Boom van het Leven en de Boom de van kennis van goed en kwaad. Voor de vrucht van deze laatste boom wordt gewaarschuwd.
Genesis 2: 17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten, want op de dag, dat jullie daarvan eten, zullen jullie zeker sterven.

Helaas, de mens gaat voor de bijl.
Genesis 3:2-6 De vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Jullie zullen daar niet van eten en die ook niet aanraken; anders zullen jullie sterven. ……. De vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

Het zijn nou ook precies deze twee bomen die opnieuw in Galaten 5 centraal staan. De mens heeft gegeten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Daardoor kreeg de mens inzicht in het onderscheiden tussen goed en kwaad en dacht het zelfstandige keuzes te kunnen maken. Dat leverde geen vrucht in hun leven op, maar alleen werken. Zo werkt het wanneer we eigenmachtig keuzes maken, hoe goed het ook mag lijken. Het resultaat zal altijd de werken van het vlees zijn.

God heeft Zijn Zoon, Christus Jezus, als het leven van de wereld gezonden. Hij is de Boom van het Leven. Wie Hem kent als zijn Leven, die neemt en eet van de Boom van het leven. Dat heeft deze vrucht van de Geest tot resultaat.
Psalm 1:3 Hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die Zijn vrucht geeft op Zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat Hij onderneemt, gelukt.
Dit is Christus, de Boom van het Leven!

Deze tegenstelling blijft telkens in de Bijbel terugkomen. Het offer van Kaïn werd niet aangenomen omdat het de werken van het vlees waren, oftewel de vruchten van de aarde.
Genesis 4:3 Kaïn bracht van de vruchten van de aarde aan Yahweh een offer;
Bij Abel kwam de vrucht van de Geest openbaar. Hij at van de Boom van het Leven.
Genesis 4:4 Abel bracht een offer van de eerstelingen van zijn schapen,

Er is nog een andere manier waarop in de Bijbel over de vrucht gesproken wordt. Kortweg gezegd is dat de vrucht van Israel. Dit komt voortdurend terug in de Bijbel. Leeft het volk Israel in echte afhankelijkheid van Yahweh, hun God, dan hebben ze op echt alle wegen en manieren vrucht. Dar is letterlijke aardse vrucht. Dat is zowel de opbrengst van het land, de vruchten van de vruchtbomen, als de aanwas van de veestapel door ‘de vrucht van hun schoot’, als zelfs de letterlijke uitbreiding van het volk zelf, eveneens door ‘de vrucht van hun schoot’.
Deuteronomium 28:4 Gezegend zal zijn
de vrucht van jullie schoot, de vrucht van jullie bodem en de vrucht van jullie vee: de worp van jullie runderen en de dracht van jullie kleinvee.

Wanneer Israel zich van Yahweh, hun God, afwendt, dan is dat direct te merken aan het ophouden van de vrucht van Israel. Het land verdort, de bomen worden kaal, de veestapel slinkt en de bevolkingsaanwas loopt terug. Wat er overblijft is het harde zwoegen en vechten om het hoofd boven water te houden. De eigen werken.
Deuteronomium 28:18 Vervloekt zal zijn de vrucht van jullie schoot, de vrucht van jullie bodem, de worp van jullie runderen en de dracht van jullie kleinvee.

Ook in deze vrucht van Israel en hoe God daarin handelt zien we dus opnieuw die tegenstelling tussen de Boom van het Leven en de Boom van de kennis van goed en kwaad, oftewel de tegenstelling van de werken van het vlees en de vrucht van de Geest.

In onze relatie met God geldt nog altijd dezelfde tegenstelling, ook al staat dat aardse resultaat in aardse rijkdom en welvaart of pure armoede typisch alleen in relatie tot het aardse volk van God, Israel. Bij ons komt die tegenstelling nog wel degelijk openbaar in ons geestelijk leven.

De lijn van Israel als vruchtdrager of als dode boom wordt in het Nieuwe Testament strak doorgetrokken. Iets wat door velen niet herkend wordt. Hier enkele voorbeelden:
Mattheus 3:10 Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Mattheus 7:19 Iedere boom, die
geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Mattheus 21:19 Omdat Jezus een vijgenboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, maar Hij vond er niets aan, dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Nooit zal er aan jou nog
enige vrucht groeien, tot in de aioon! Gelijk verdorde de vijgenboom.
Markus 11:14 Nooit zal er meer iemand
vrucht van jou eten tot in de aioon!
Lukas 3:9 Iedere boom, die
geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Lukas 13:6-9 Jezus sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om
vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. Hij zei tegen de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Maar die antwoordde hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en als hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed,maar anders, dan moet U hem omhakken.

Geen vrucht voor God bij Israel. Die boom werd omgehakt. Israel is echter niet verstoten.
Romeinen 10: 21-11: 1 Van Israel zegt God: De hele dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ik vraag dan: God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet!
Genade blijft heersen, ook zonder vrucht.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende