U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Mandarijn & De Ui

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De vrucht van de Geest is liefde! Wij hebben een mandarijntje erbij gepakt als een plaatje van die liefde, die vrucht. In onze studies over die acht partjes van deze vrucht gaan we dat mandarijntje pellen. Wat we beter niet kunnen doen is een ui pellen. Zo’n voorbeeld hoort feitelijk nog bij de werken van het vlees.

Heb je ook wel eens zo’n situatie dat je vrouw razend op je is. Ze staat je uit te kafferen voor van alles en nog wat. En jij staat daar. Rust en vrede alom. Heiliger kan bijna niet. Zo schijnheilig. En je loopt weg en je dankt de Heer dat je de overwinning behaald hebt. Gelukkig ben jij niet zo als die razende vrouw van jou.

Nu, hetzelfde tafereeltje gezien vanuit God. God hoort die vrouw in haar hart schreeuwen: ‘O God, ik heb alweer mijn geduld verloren! Sorry!’ Met veel plezier beluistert God haar gebed en Hij omringt haar met Zijn genade. Hij hoort de man in zichzelf bidden: ‘Dank u God, dat ik deze overwinning behaald heb’. O, God wil Zijn genade ook aan hem kwijt, maat Hij stuit op de muur van hoogmoed. Werken van het vlees.

Geen ui pellen. Niet doen, joh! Nee man! Laag na laag gaat eraf en het lijkt maar door te sudderen. Eén duffe ellende! Huilen bij de vleet!
Een zondagschooljuf vertelde de gelijkenis van de Farizeeër en de belastinginner aan de kinderen. ‘Wat fijn hè, voor die belastinginner’, zegt juf. ‘Hij ging gerechtvaardigd naar huis. Maar die Farizeeër niet. Ja, laten we God maar bedanken dat wij niet zo zijn als die Farizeeër!’

Diezelfde hoogmoed bij die juf. Laag na laag gaat het verder bij het pellen van die ui. Eén grote jankboel! En het wordt er niet beter op want ik hoor jullie, die dit lezen, al denken: ‘’Ja, we mogen de Heer wel danken dat we niet zo zijn als die zondagschooljuf!’ Laag na laag bij die ui. Het geschrei heeft al een hele plas opgeleverd. Werken van het vlees blijven altijd maar doorgaan.

Het pellen van de mandarijn werkt volkomen tegenovergesteld. Elk partje op zich is een genot, een heerlijke presentatie van wat God werkt in mensen zoals jou en mij. Elk partje laat iets verrukkelijks van het heerlijke werk van God zien, maar tevens is het ook de perfecte uitwerking van de vrucht van de Geest in ons. Bij de mandarijn heb je een perfecte eenheid.

Maar nu toch nog eens de waarschuwing! Haal je één partje uit die mandarijn en maak je daar een stukje eigen werk van, dan is die hele eenheid weg. Sommige gelovigen denken dat we al deze zaken nu zelf moeten waarmaken. ‘Okay, je haalt het natuurlijk niet in zijn perfecte vorm, maar ja, daar ben je mens voor’, denkt men dan. Nee, God geeft een perfecte eenheid van deze vrucht. Alle onderdelen zijn op zich ook perfect. Daar komt nog eens het voor velen belachelijke feit bij dat de Bijbel ons helemaal niet meer als mens ziet.
1 Corinthe 3:3-4 Jullie zijn nog vleselijk. Want als er onder jullie nijd en twist is, zijn jullie dan niet vleselijk, en leven jullie dan niet als mensen? Want wanneer de één zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijn jullie dan niet mensen?

Okay, ik erken dat ik tot twee keer toe het woordje ‘onveranderd’ heb weggehaald. Dat woordje stond er dan ook in werkelijkheid niet. De NBG geeft dat aan door het tussen haakjes te plaatsen. Dat zijn woorden die de vertaler er eigenmachtig bij heeft geplaatst om geen bevreemding te wekken. ‘Zijn wij geen mensen meer?’ Nee, wij zijn nieuwe schepselen in Christus!

Als nieuwe schepselen hebben we iets concreet nieuws. De vrucht van de Geest: Liefde. Dat werkt de Heer in genade uit in ons praktisch leven. Eén vrucht. Volkomen eenheid. Maar toch halen sommigen er één partje tussenuit. Bijvoorbeeld ‘Zelfbeheersing’. Dat zullen we toch zeker zelf moeten doen? Het heet toch niet voor niks zelfbeheersing? Dat partje wrikken we ertussenuit en gaan er zelf mee aan de slag. Geen eenheid meer. De vrucht van de Geest, Liefde, is eigenlijk niet meer echt die vrucht zoals die bedoeld was.

Bij het Googlen naar de vrucht van de Geest kwam ik een gigantische hoeveelheid harde zwoegers op het gebied van zelfbeheersing tegen. Het lijkt wel haast alsof alle evangelische onderwijzers van het Woord in de zelfhulp pakkettendienst werkzaam zijn. Ik zal een enkel voorbeeld geven van bijvoorbeeld ‘Into Thy Word Ministries’.

Werkt de zelfbeheersing al in jou? Hier een paar handige tips om dat te ontdekken. Stel jezelf de volgende vragen:
1. Hoe toon ik zelfbeheersing in mijn dagelijks leven?
2. Wat kan ik eraan doen om een betere houding van zelfbeheersing te verkrijgen?
3. Welke blokkades zorgen ervoor dat zelfbeheersing bij mij niet werkt en het dus niet zichtbaar is?
4. Wat kan ik eraan doen om zelfbeheersing beter te laten werken in mijn leven, zodat het sterker en actiever werkt, zelfs in onzekere en stressvolle tijden?”

Nou moet je niet denken dat ze geen Bijbelse argumenten hebben. Ook zonder rekening te houden met de inhoud van het evangelie, namelijk dat Christus een volkomen nieuw leven in ons wil uitwerken, houden we nog altijd beslist een overvloed aan opdrachten, taken, verplichtingen en bevelen over in de Bijbel. Met de bril van het vlees op blijft er echt wel genoeg over in de Bijbel om uit te proberen. Mensen met een eigen sterke wilskracht zitten wat dat betreft dan ook beslist in een ellendig pakket. Voor hen lijkt voor eeuwig ‘genade’ onbereikbaar. Ze blijven die ui maar door pellen. Eén duffe ellende! Gelukkig weet God ook daar in te grijpen.

Een vrucht groeit vanzelf! Geen ‘wilskracht’ voor nodig! Geen wilskracht voor zelfbeheersing? Dus ‘zelfbeheersing’ zou vanzelf gaan? Ja, als je onder Genade leeft is ‘zelfbeheersing’ (net als: vrede, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zachtmoedigheid) de vrucht ‘Liefde’. Ooit een appelboom ‘moeite’ zien doen om een appel te produceren? Gaat vanzelf, wanneer de wortels in goede grond staan en de boom in het licht. Zo ook met ons: als onze ‘wortels’ in goede grond staan’, als we met Christus gestorven en opgewekt zijn, dan zal deze vrucht ‘Liefde’ vanzelf groeien!
Zonder wilskracht! Zonder ‘onze werken’…..maar door genade en genade alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende