U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Klein Woordje, Grote Afscheiding: 'Maar'

Tegenover onze eigen inspanningen van het vlees staat de vrucht van de Geest. Welk kenmerk van deze vrucht, de liefde, je ook bekijkt, geen enkele valt onder de noemer: zelf proberen. Het is de vrucht van de Geest.

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De hele opsomming van wat die vrucht van de Geest, Liefde, nou eigenlijk is, wordt voorafgegaan door een heel klein woordje: ‘Maar’.
Dit woordje ‘maar’ vormt de vlijmscherpe afscheiding tussen de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. Waar we in de voorgaande verzen de uiteindelijke uitwerking van het vlees aantroffen, is het dankzij deze huizenhoge scheidingswand feitelijk onmogelijk om die activiteit van het vlees nu nog mee te nemen naar dit uiteindelijk heerlijk resultaat van de vrucht van de Geest, Liefde.

Helaas hebben we in de vorige studie al geconstateerd dat deze afscheiding voor het gros van de evangelische leraars geen enkel probleem is om eroverheen te springen. Zoek maar eens uitleggingen op waar op het belang van dit kleine woordje ‘maar’ gewezen wordt. Ontzaglijk veel uitlegwerkjes heb ik erop nageslagen, maar dit hele ‘maar’ had Paulus net zo goed over kunnen slaan, als het aan het evangelisch onderwijs ligt.

Men springt over het woordje ‘maar’ heen en importeert de activiteit van het vlees om deze vrucht zogenaamd zelf te produceren. Vanzelfsprekend zijn de brokken in de christelijke wereld aantoonbaar. Wij kunnen namelijk nog niet eens een redelijke imitatie leveren van wat God in genade in ons wil uitwerken. Maar ja, dat woordje ‘maar’ valt niet op, hè?

Maar’ is zo’n klein simpel woordje, maar in de Bijbel heeft het een heel radicale kracht. Wat het onderscheid tussen gewoon Israel en het Israel van God betreft komen we dit kleine woordje tweemaal in de volgende uitspraak tegen:
Johannes 1: 11-13 Jezus kwam tot het zijne [Israel], en de zijnen [Israel] hebben Hem niet aangenomen. Maar allen, die Hem aangenomen hebben {Gelovigen binnen Israel], hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, ook niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Hier begint een radicaal onderscheid tussen het ongelovige Israel en een gelovig overblijfsel binnen Israel. Dat radicale onderscheid wordt aangebracht door tweemaal dat ‘maar’ in te voegen.

In de brief aan Rome brengt Paulus ook een radicale scheiding aan tussen wat ons vlees uitwerkt en wat het geschenk van God in de mens uitwerkt. Natuurlijk maakt Paulus dan ook weer gebruik van dit scheidingswoordje ‘maar’.
Romeinen 6: 23 Het loon, dat de zonde geeft, is de dood,
maar de genade, die God schenkt, is het leven van de aioon in Christus Jezus, onze Here.

Al eerder had Paulus in die brief een heel radicaal onderscheid aangebracht tussen wat onze eigen werken tot stand brengen en wat het geloof van Christus voor een ieder tot stand brengt.
Romeinen 3: 20-22 Uit werken van de wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden, want wet doet zonde kennen. Maar nu is buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, voor allen, en over allen die geloven; want er is geen onderscheid.

In ons gedeelte van Galaten 5 hebben we dan die afscheidingswand in dat kleine woordje ‘maar’, als het gaat om het leven van Christus in ons voor de praktijk van elke dag. Dat woordje ‘maar’ staat daar om scheiding aan te brengen tussen het vertrouwen op ons eigen kunnen voor God en dat wat God zelf van Zijn Persoon in ons uitwerkt door de Heilige Geest.

Dit radicaal scheiding aanbrengen tussen waar ons vlees toe in staat is en wat Gods Geest uitwerkt, die scheiding had Paulus al een paar verzen eerder haarfijn neergezet.
Galaten 5: 17-18 Het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Maar als jullie je door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.

Jij kent de Heer als je persoonlijke Redder. Je hebt al intens genoten van Zijn grote liefde voor jou. Maar ben jij je er ook al van bewust dat God een haarscherpe breuk heeft gelegd in jouw pogingen om voor Hem iets te betekenen en het geweldige resultaat van het werk van Gods Geest in jou?
2 Corinthe 5: 17 Jij, die in Christus bent, jij bent een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende