U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vrucht Van De Geest: Liefde

Als gelovigen spreken over het werk van de Heilige Geest, dan zal je per kerkelijke kleuring een ander verhaal te horen krijgen. In de ene kerk denkt men dan aan een ingetogen manier van God de eer geven, iets wat met volle eerbied gebeurt. Daar verstaat men dan niet bepaald een zootje gehos door de kerkzaal onder, gepaard gaand met vlaggengezwaai.

In een ander kerkgenootschap is nou juist die enorme uitgelaten sfeer een kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Vaak komt daar dan ook nog één of ander soort vallen in de Geest bij kijken, al of niet netjes opgestapeld.

Weer een andere groep ervaart het werk van de Heilige Geest in dat er zieken genezen worden en dat we allemaal steen- en steenrijk gaan worden. Natuurlijk wel op voorwaarde dat we dat dan ook geloven. Worden we niet genezen of worden we niet steenrijk, dan geloven we gewoon te weinig. Maar als daar dan ook echt die geweldige geloofsinspanning is, dan is genezing en rijkdom gegarandeerd.

Een andere kring ziet het werk van de Heilige Geest nou juist in de groei dwars door problemen, ziektes en tegenslagen heen. Voor hen werkt Gods Geest wanneer we als gelovigen in zulke zware omstandigheden leren Christus te openbaren. Ellende is dan de zachte leiding van Gods Geest op weg naar perfectie.

In de Bijbel lees je over het werk van Yahweh:
Exodus 34:10 Het hele volk, …, zal het werk van Yahweh zien,
Jeremia 48:10 Vervloekt, wie het
werk van Yahweh met lauwheid verricht;

In het Nieuwe Testament lees je ook over het werk van de Heer:
1 Corinthe 15:58 Wees altijd overvloedig in het werk van de Here,
1 Corinthe 16:10 Hij doet
het werk van de Here evenals ik;

Ook wordt er nog gesproken over de werken (meervoud) van Yahweh:
Psalm 46:8 Komt, aanschouwt de werken van Yahweh,
Psalm 107:24 Zij zagen
de werken van Yahweh.
Psalm 111:2 Groot zijn
de werken van Yahweh,

Nergens in de hele Bijbel wordt er letterlijk over het werk, of de werken, van de Heilige Geest gesproken. Dat maakt ook dat iedereen er de wildste fantasieën op los kan laten. Iedereen heeft dan evenveel gelijk of ongelijk. Er zijn namelijk geen werken van de Heilige Geest. Er zijn alleen werken van het vlees.

Bij het behandelen van de werken van het vlees eindigden we met partijschappen. Hier beginnen we met eenheid.

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Willen we nu een moderne boodschap of een ouderwetse? In de zestiger jaren was een echte evangelische boodschap dat wij het niet kunnen en dat we voor alles opzien naar God.

Tegenwoordig hoor je telkens dat als je de Here Jezus echt lief hebt, dan zal je wel moeten proberen lief te hebben, proberen blij te zijn, proberen vrede te openbaren, proberen wat geduldiger met elkaar te zijn, proberen vriendelijk te zijn, proberen goed voor elkaar te zijn, proberen trouw te zijn, proberen zachtmoedig te zijn en niet te vergeten proberen jezelf te beheersen.

De moderne evangelische boodschap ontwijkt dus de logica van wat Paulus geschreven heeft en, wat veel erger is, het ontwijkt de heerlijke boodschap van genade, die in het Nieuwe Testament als evangelie gepresenteerd wordt.

God is liefde en dan komen wij aanzetten met: ‘Kijk eens God, ik probeer lief te hebben omdat U zoveel voor mij betekent’. Proberen, dat ligt vlak voor dat gapende gat van mislukking. ‘Sorry God, ik heb het net weer niet gehaald. Maar volgende keer ga ik er nog fanatieker tegenaan!’

Nee, sorry. Daar herken ik zelfs in de verste verte nog geen sprankje evangelie in terug. Ik kom dus maar met een ouderwetse boodschap van genade: Liefde, dat is de vrucht van de Heilige Geest en die vrucht bestaat uit acht partjes. Daarom lijkt me het voorbeeld van de mandarijn ook zeer geschikt.

Bij de vrucht van de Geest komen we feitelijk God zelf tegen. Alle kenmerken die hier beschreven zijn, beschrijven God. Er is één uitzondering. Dat is namelijk die liefde, die als eerste genoemd wordt. Dat is geen kenmerk van God. Dat is Gods identiteit, Gods wezen.
1 Johannes 4: 8 God is liefde
1 Johannes 4: 16 God is liefde

God is liefde en dat openbaart zich in de volgende acht kenmerken. Zo is ook de vrucht van de Geest die God in jou en mij uitwerkt: Liefde, dat zich openbaart in de volgende acht kenmerken: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende