U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Probleem Van De Sensuele Driften & Excessen

Galaten 5: 19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik jullie waarschuw, zoals ik jullie gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

We delen deze resultaten van het vlees in vier soorten in:
1. Sensuele Driften
hoererij, onreinheid, losbandigheid,
2. Bijgeloof
afgoderij, toverij,
3. Ontwrichting of verstoring
veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,
4. Excessen
nijd, dronkenschap, brasserijen

Die eerste reeks. Wat wordt daar veel voor gewaarschuwd. Maar het probleem is dat we dan onze toevlucht zoeken tot onze eigen weerbaarheid tegen dergelijke zonden. We zoeken dus in ons vlees kracht om die verleidingen te weerstaan. We vragen de Heer daarbij om kracht. Telkens zijn we dan ook teleurgesteld als we zwak blijken te zijn. De genade, zoals Paulus die beschrijft, ontgaat ons dan ook geheel, dat dit zwak zijn van ons een heerlijk geschenk van God is om ons afhankelijk te maken van Zijn genade.
2 Corinthe 12: 9-10 God heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich pas helemaal in zwakheid. Heel graag poch ik dus nu nog veel meer in zwakheden, zodat de kracht van Christus over mij komt. Daarom heb ik een plezier in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Proef je wat er hier nou feitelijk staat? We hebben het in ons ‘christelijk’ taalgebruik versluierd doordat we ‘roemen in zwakheden’ al tot een vrome frase hebben gemaakt en onderhand toch proberen zo krachtdadig mogelijk voor de Heer te handelen. ‘Een welbehagen in zwakheden’ is vertrouwd Bijbels taalgebruik voor ons geworden, terwijl we het in de praktijk beroerd vinden als we met onze zwakheden geconfronteerd worden.

Alle heerlijkheden hebben we onder stoffig Tale Kanaäns begraven en het lijkt geen enkel effect meer op ons te hebben. Als Paulus roemt in zijn vlees (2 Corinthe 11: 16-18), dan staat hij zichzelf daar stevig op de borst te kloppen. Dat doet hij puur om zijn lezers de waanzin daarvan in te laten zien. Roemen is dus pochen hoe goed je het wel allemaal doet. Als je dus pocht op je zwakheid, dan ben je dus bezig die zwakheid op te hemelen. Als je dan ook nog een welbehagen in je zwakheden hebt, dan heb je dus daadwerkelijk echt plezier in je zwakte.

Waarom doet Paulus nou zo idioot? Is hij dan een soort masochist, die zichzelf graag foltert of zo? Nee! Paulus kent de verrukkelijke genade die openbaar komt in zijn zwakheid. Daar geniet hij met volle teugen van. Kijk, beste mensen, dat maakt dat zwak zijn van ons nou juist zo helemaal te gek! Dat maakt ons vechten tegen die sensuele zonden, maar ook tegen die excessen, ook zo belachelijk. Vallen we weer terug op onze eigen kracht, terwijl dat juist de oorzaak van die sensuele zonden en excessen was. Kunnen we het nog gekker maken?

Het zal toch zeker iedereen wel opgevallen zijn dat het uiteindelijk resultaat van het volledig verwachten van je eigen mogelijkheden, de werken van het vlees, radicaal staan tegenover het uiteindelijk resultaat van onze wandel in de Geest, de vrucht van de Geest. Het is dan ook het typerende leven van onszelf in onze eigen kracht tegenover het typerende leven van Christus in en door de gelovige.

Dus, om nu tot een goede conclusie te komen. Wat doen we met hoererij, onreinheid en losbandigheid? Eerst kijken we waar het vandaan komt. O, het is blijkbaar het resultaat van de inspanningen van ons eigen vlees. Inderdaad, de wereld doet het. Maar dat is hier het onderwerp niet. De ongelovige wereld wordt hier niet aangesproken. Het is de gelovige, die voor zijn praktisch dagelijks leven terugvalt op zijn eigen kracht, oftewel op zijn vlees.

Wat is er met dat vlees gebeurd?
Galaten 5: 24 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Kortweg: Het vlees, je eigen inspanning, is gekruisigd. Reken daar gewoon mee en wandel door de Geest want, zegt vers 16, dan voldoe je ook niet aan het begeren van vlees, wat uiteindelijk zou resulteren in hoererij, onreinheid en losbandigheid.

Vind je dat een te makkelijke houding naar de zonde toe? Vind jij dat je de strijd aan moet gaan met hoererij, onreinheid en losbandigheid? Het resultaat zal zijn dat je het toch zult uiten, dan wellicht stiekem, onder de dekentjes, niemand die het merkt. Het resultaat blijft hetzelfde. Bij die gevallen Televisiedominees zie je dat het ook vaak openbaar komt.

Het verschil tussen die Televisiedominees en het gros van de evangelische wereld die, eventueel na veel strijd in het gebed, uiteindelijk toch ook voor de bijl gaat, is dat die dominees openbaar op hun bek gaan. Dat heeft wellicht het voordeel dat ze wat eerder bij die overstromende genade uitkomen.

Die overvloeiende rijkdommen van genade zijn er echt voor een ieder. Ook voor jou, die nu nog steeds in een conflict leeft met je eigen nijd, je dronkenschap en al je verslavingen.
Galaten 5: 16 Dit bedoel ik: wandel door de Geest en je zult niet aan het begeren van het vlees voldoen.
Wat een belofte!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende