U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Gekruisigde Vlees

Het wordt nu zo langzamerhand wel eens tijd dat ook ik in dat allerpopulairste gedeelte van de brief aan de Galaten duik. Iedereen plonst gelijk spontaan het zwembad van de werken van het vlees en de vrucht van de Geest in alsof dat een verrukkelijk gebeuren is. Ik heb nu de genade-omhelzing van de verschillende teksten er omheen helemaal behandeld. Dus, het wordt nu ook tijd voor mij om eens in het diepe te durven duiken.

Ik begin nu eerst met de werken van het vlees. Heel simpel omdat Paulus daar ook het eerst mee start.
Galaten 5: 19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik jullie waarschuw, zoals ik jullie gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

We hebben al het hele getuigenis in deze brief van Paulus over het vlees gelezen. Hier plaats ik ze nog eens onder elkaar:
Galaten 1:16 Ik ben geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed;
Galaten 2:16 Uit werken van de wet zal
geen vlees gerechtvaardigd worden.
Galaten 2:20 Voor zover ik nu nog
in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God,
Galaten 3:3 Jullie zijn begonnen met de Geest,
eindigen jullie nu met het vlees?
Galaten 4:13-14 Omdat ik
ziek [Letterlijk: zwak in het vlees] geworden was, ……de verzoeking, die er voor jullie in mijn lichamelijke toestand [Letterlijk: toestand van het vlees] gelegen was,
Galaten 4:23 Maar die van de slavin was
naar het vlees verwekt,
Galaten 4:29 Hij, die
naar het vlees verwekt was,.
Galaten 5:13 Gebruik je vrijheid niet als een
aanleiding voor het vlees,
Galaten 5:16-17 Voldoe niet aan
het begeren van het vlees……Het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees.
Galaten 5:24 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben
het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Galaten 6:8 Wie op de akker van
zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten,
Galaten 6:12-13 Allen, die zich
uiterlijk [Letterlijk: in het vlees] goed willen voordoen, …….opdat zij op jullie vlees roem kunnen dragen.

1. In de teksten van 1: 16, 2: 16, 2: 20 en 4: 13-14 wordt puur op het vlees gewezen als het lichamelijke zonder dat daar enige negatieve betekenis in zit. In 4: 13-14 gaat het wel om zwak vlees, maar dan in de zin van lichamelijke ziekte. In Galaten 2: 16 gaat het zelfs om de mogelijkheid dat vlees gerechtvaardigd zou kunnen worden. Positiever kan het haast niet worden, zou je bijna zeggen. De oorzaak van de onmogelijkheid wordt hier heel duidelijk bij de werken van de wet neergelegd, oftewel de wettische inzet. Deze neutrale teksten over het vlees zijn hier wel eventjes in de meerderheid!

2. In de teksten van 3: 3, 4: 23, 4: 29, 5: 13, 5: 16-17, 6: 8 en 6: 12-13 wordt gewezen op het negatieve aspect van het vlees. In geen van die gevallen waarschuwt Paulus voor de werken van het vlees, zoals we die in ons hoofdstuk, dat we willen doornemen, tegenkomen. Hij waarschuwt ervoor dat ze in hun vlees de dienst voor God willen volmaken in 3: 3. Hij wijst op Abraham, die in zijn vlees de belofte van de Heer wilde bevestigen. Het draait in deze negatieve teksten er voortdurend om dat men in eigen kracht, je lichamelijke mogelijkheden, voor de Heer wilt presteren. Dat is het grote gevaar van het vlees.

3. Dan houden we één cruciale tekst over, namelijk Galaten 5: 24. Het vlees is met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat is Gods antwoord op al onze eigen inspanningen. Dit komt geheel overeen met onze starttekst van deze hele serie.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Ik ben gekruisigd. Mijn vlees is gekruisigd. Feitelijk één en dezelfde boodschap. Christus leeft in mij. Dat is wat wandel door de Geest ook in mij, en ook in jou, uitwerkt! Maar wat moeten we dan met de werken van het vlees in ons gedeelte van vandaag?

We bekijken momenteel alleen de werken van het vlees, maar wat Paulus hier eigenlijk neerzet is, wat je het eindproduct van de Geest en het eindproduct van het vlees zou kunnen noemen. De vrucht van de Geest is dan het eindproduct van de werking van Gods Geest. De werken van het vlees is dan het eindproduct van de werking van je eigen vlees. We kijken bij deze werken van het vlees dus naar het eindresultaat van alle inspanningen van je eigen vlees, ook al is het je vrome vlees.

Wellicht dat het je verontrust om zo’n hele serie van zo ongeveer vijftien verschillende werken van het vlees hier zo uitgestald te zien. Vandaar dat ook vrijwel elke prediking, maar ook elke studie, over dit gedeelte er eentje is van het opwekken van het vlees om dit toch vooral te vermijden. Dat daarmee precies naar dit eindproduct toegewerkt wordt, lijkt vrijwel iedere uitlegger te ontgaan.

Laat ik nog maar eens het overduidelijk antwoord van God op alle inspanningen van het vlees hier neerleggen.
Galaten 5:24 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Op het kruis van Christus is eens voor altijd definitief afgerekend met ons vlees, ja met onszelf.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Laten we maar heerlijk rusten in het werk van de Heer en wandelen door de Geest. Christus is jouw en mijn leven!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende