U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Door Gods Geest Laten Leiden

Galaten 5: 18 Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 23 Tegen zulke mensen is de wet niet.

We zijn bij de laatste omarming van dit gedeelte in Galaten 5 aangekomen. Vrijwel alle commentaren, die je over dit gedeelte na kan slaan, rennen zo snel als ze kunnen naar de werken van het vlees toe om aan de gelovigen duidelijk te maken wat beslist niet mag om, als er dan nog ruimte over is, de vrucht van de Geest door te nemen als zaken die beslist moeten. Men ziet dus de hele genade-omarming over het hoofd.

Voor dit gedeelte, waar vrijwel de hele christenheid alleen maar een lijst van do’s en don’ts uit kan destilleren, staat:
Galaten 5: 18 Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Na dit gedeelte, dat volslagen ten onrechte als de mal voor de christelijke ethiek wordt ervaren, staat:
Galaten 5: 23 Tegen zulke mensen is de wet niet.

We zijn niet onder de wet en de wet is niet tegen ons.
Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8:14 Allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.
2 Corinthe 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Voor jou, geen veroordeling meer. Jij bent namelijk een nieuwe schepping. Jij bent namelijk een zoon van God. Jij bent niet onder de wet en die wet is niet meer tegen jou.
Het zit hem in die nieuwe schepping. Het zit hem ook in dat zoon van God zijn.

Als je alleen maar naar de wet zou kijken, dan zou je vrij snel (wanneer je echt Bijbelstudie doet) een schijnbare tegenstelling ontdekken. De wet in Galaten en ook in Romeinen is namelijk helemaal niet buiten werking gezet.
Romeinen 3:31 Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
Romeinen 8:4
De eis van de wet wordt vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Kijk, in Romeinen zijn zij die de wet bevestigen nou juist die gelovigen, die zich door Gods Geest laten leiden. Het zijn de gelovigen die naar Gods Geest wandelen, in wie de eis van de wet vervuld wordt. Maar de gelovigen die in Romeinen door Gods Geest geleid worden, zijn daar ook dezelfde gelovigen die de zonen van God zijn, die dus niet onder de wet zijn, tegen wie de wet dus niet is.

De clou zit hem in het feit dat die gelovigen in Galaten en in Romeinen niet tot de Gemeente, het Lichaam van Christus behoren, maar deel uitmaken van het Nieuwe Verbond dat met Israel gesloten wordt, waar Israel dus ook nog altijd voorop staat. Hun trouwboekje (van het huwelijk Israel/God), de wet, geldt daar dan ook voor de volle honderd procent.

Tegenover de uitspraak voor deze Nieuwe Verbonds synagogen
Romeinen 3:31 Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
Staat nu de duidelijke uitspraak van dezelfde Paulus voor de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Efeze 2:15 Christus heeft in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
Die nieuwe mens was er daarvoor nog niet. Het is namelijk een nieuwe mens. Dat is het mondiale, onzichtbare Lichaam van Christus.

Die zonen van God zijn niet onder de wet, maar toch wordt in hen wel de eis van de wet vervuld. De schijnbare tegenstelling is geen echte tegenstelling wanneer je begrepen hebt wat de Bijbel verstaat onder de uitdrukking ‘Onder De Wet’. Dat is een hele studie op zich, die we in de volgende aflevering behandelen. Wat ter afronding van deze aflevering overblijft is:
Romeinen 8:4 De eis van de wet wordt vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

De eis, oftewel de gerechtigheid, van de wet wordt niet tot stand gebracht door de gelovigen, maar in de gelovigen. Dat is het kenmerk van het zoon zijn van God. Dat is het kenmerk van ‘Naar De Geest Wandelen’. Zo gebeurt het als de gelovige zich door de Geest laat leiden. Niet de gelovige voert de eis uit. Het wordt door Gods Geest in de gelovige tot stand gebracht.

Er zitten dus inderdaad praktische verschillen in hetgeen Gods Geest uitwerkt in de gelovigen onder het Nieuwe Verbond en in ons als gelovigen binnen het Lichaam van Christus. De werking van Gods genade in alle huishoudingen van God is echter voortdurend identiek. Niet de gelovige zorgt voor alle actie. Het is Gods Geest die in de gelovige werkt.

Galaten 5: 18 Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 23 Tegen zulke mensen is de wet niet.
Als jij je dus door Gods Geest laat leiden, dan is er geen wet meer tegen je! Wat een genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende