U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Vlees Met Zijn Begeerten Is Gekruisigd

Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest. Voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkaar) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 24-25 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden.

We wandelen door de Geest en we houden door de Geest het spoor. Tweemaal wandelen: Aan het begin en aan het eind. Als het ware is dit hele verhaal van Paulus keurig begrensd door tweemaal wandelen met dan wel een dubbele betekenis:
1. Onze wandel, oftewel onze manier van leven, ligt vast in Gods Geest
2. Onze wandel volgt de beginselen van Gods Geest.

Doen we nu een stap verder in Galaten 5: 16, dan krijgen we:
‘Voldoe niet aan het begeren van het vlees’.
Doen we aan het slot een stap terug naar Galaten 5: 24, dan krijgen we:
‘We hebben het vlees met zijn … begeerten gekruisigd’.

Het positieve resultaat van het werk van Gods genade is de eerste omarming van dit gedeelte: Onze wandel door de Geest. De tweede omarming vormt het negatieve resultaat van het werk van Gods genade: Het niet voldoen aan de begeerten van het vlees omdat het vlees met zijn begeerten gekruisigd is.

Begeren, begeerten, lust of wellust. Het woord heeft inmiddels een negatieve klank gekregen. Misschien dat jij dat wel vanzelfsprekend vindt en het eigenlijk belachelijk vindt als ik dus bij dit woord een vraagteken plaats. Is dit een negatief woord?

Je kan volstaan met te wijzen op de drie uitspraken die hier over dit woord neergeschreven zijn. Het klopt inderdaad dat het hier alleen maar negatief belicht wordt, maar het lijkt mij dat het hier meer met de bron te maken heeft, waaruit geput wordt: Het vlees, oftewel de eigen mogelijkheden.

Het is hier het begeren van het vlees, waar we niet aan voldoen. Het is het begeren van het vlees, wat ingaat tegen de Geest. Het is het vlees met zijn hartstochten en begeerten, dat gekruisigd is. Telkens wordt de bron heel helder en duidelijk vermeld: Het vlees.

Dus, begeren, begeerten, lust of wellust is niet per definitie negatief? Nee!
Mattheus 13:17 Let op!, Ik zeg tegen jullie: Veel profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat jullie zien, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat jullie horen, en zij hebben het niet gehoord.
Lukas 17:22 Jezus zei tegen Zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat
jullie zullen begeren één van de dagen van de Zoon des mensen te zien en jullie zullen die niet zien.
Lukas 22:15 Jezus zei tegen hen:
Ik heb vurig begeerd dit Pascha met jullie te eten, voordat Ik lijd.
(Letterlijk: ‘Ik heb met begeerte begeerd’.)
Filippi 1:23 Ik begeer om heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste;
1 Timotheus 3:1 Als iemand zich uitstrekt naar het opzienersambt, dan
begeert hij een voortreffelijke taak.
Hebreeën 6:11 Het is
onze begeerte, dat iedereen net zoveel ijver blijft tonen om zijn hoop zeker te stellen tot op het eind,

Is het niet opvallend dat de meest fanatieke uitdrukking van begeerte, namelijk het werkwoord en het zelfstandig naamwoord samengevoegd, uit de mond van de Heer zelf is opgetekend? ‘Ik heb met begeerte begeerd’. Daar zat niets negatiefs in. Dat was puur positieve begeerte of lust. Evenals trouwens Paulus begeerte om met de Heer te zijn.

Waar gaat het dan mis? Zodra we aandacht gaan besteden aan wat ons vlees kan doen. Dat kan negatief zijn doordat we in het vlees de verleidingen op ons af voelen komen. Dat lijkt een hele legitieme reden om aandacht aan dat vlees te besteden, namelijk om het te bestrijden. Iets veel subtieler, waar we meestal helemaal niet zo negatief over denken, is als ons vlees hele goede ideeën en plannen voor ons leven met de Heer heeft. Ook dan komt onze aandacht op het vlees te liggen. Logisch dat we voor de bijl gaan.
Romeinen 13:14 Doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Zonde start niet bij het toegeven aan die begeerten van het vlees. Zonde begint zodra we aandacht schenken aan het vlees., oftewel het niet concreet vinden dat wij met Christus gestorven zijn en Christus nu Zelf ons Leven is. In onze ‘christelijke’ godsdienstige cultuur komt het veel vaker voor dat we aandacht aan ons vlees schenken wanneer we iets vrooms uitdenken als wanneer we naar naakte vrouwen op het internet kijken. Het is echter om het even.

Het antwoord is: ‘Doe de Heer Jezus aan!’, oftewel ‘Wandel door de Geest’. Het vlees met zijn hartstochten en begeerten is namelijk gekruisigd. Geloof je dat echt???? Ja! Dat is de concrete werkelijkheid! Christus is nu jouw en mijn Leven. Geniet maar gewoon van die genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende