U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gestorven Aan De Beginselen Van De Wereld

We worden door Paulus aangespoord om volgens de beginselen van Gods Geest te wandelen. Andere beginselen hebben niks meer te zeggen. Het zijn de beginselen van Gods Geest, die de genade in jou en mij uitwerkt.

Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest. Voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkaar) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 24-25 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden.

De conclusie van wandelen volgens de beginselen van Gods Geest hadden we getrokken uit de woorden, waar Paulus dit gedeelte mee afsluit: ‘Laten we door de Geest het spoor houden’. Waar de Staten Vertaling hier dus simpel ‘wandelen’ heeft staan, spreekt de NBG hier dus van ‘het spoor houden’. Het Griekse werkwoord ‘Stoicheõis hier verantwoordelijk voor.

Wil je nu graag de essentie van dit werkwoord ontdekken, dan hoef je het Griekse werkwoord ‘Stoicheõalleen maar in het Griekse zelfstandig naamwoord ‘stoicheion’ te veranderen. Je krijgt dan ‘het beginsel’ , of zoals het letterlijk in sommige vertalingen wordt weergegeven: ‘De eerste beginselen’.

Paulus aanmoediging hier is nu om ons te laten leiden door de beginselen van Gods Geest. Maar de wereld, seculier, maar ook religieus, heeft andere beginselen, die haar leiden.

Stoicheion – De Eerste Beginselen
Galaten 4:3 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld.
Galaten 4:9 Nu jullie God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie nu weer terugkeren naar die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan jullie je opnieuw vanaf het begin dienstbaar willen maken?
Colosse 2:8 Let op, dat niemand jullie meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met
de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan
de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie nog in de wereld leven, geboden opleggen:

De wereld is dus onderworpen aan beginselen die al uit het allereerste begin stammen. In onze vorige studie zagen we al dat je onder de beginselen van de wet kan liggen. Paulus verklaart hier in Galaten 4: 3 dat ook Israel, zolang ze Christus nog niet kennen als hun Messias en Redder, ze feitelijk nog niet volwassen zijn en daarom onder die eerste beginselen van de wereld, namelijk de wet, lagen.

In Galaten 4: 9 staat eigenlijk dat wij niet meer onder die eerste beginselen van de wereld liggen. Er is namelijk sprake van een terugkeer. Het aparte is dat hier heidenen aangesproken werden die eerst afgoden gediend hadden. Dat lijkt nogal een verschil met de ware God dienen via de wet. Hoe kan Paulus dan spreken van een terugkeer?

Paulus legt deze eerste beginselen van de wereld allemaal op één lijn. Het beginsel is nou eenmaal het simpel te horen krijgen hoe je goed hoort te leven, om dat dan vervolgens ook gehoorzaam ten uitvoer te brengen. Dat eerste beginsel begon ooit bij die boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontstond daar een ethisch ontwaken en dat heeft de mens op van alles en nog wat toegepast, ongeacht of dat nou voor de ware God of voor een afgod was.

Die eerste beginselen van de wereld zijn zwakke en armelijke beginselen. Maar buiten Christus heeft de mens niks beters. Het is in elk geval een manier om de wereld, de maatschappij, de overheid, de school en het werk niet in één gigantische anarchie te laten belanden.

Die zwakke en armelijke beginselen van de wereld passen keurig in de wijsbegeerte, oftewel de filosofie van de mens. Gods inschatting van die menselijke filosofie wordt getekend als ijdel bedrog, zoals die hoort bij de tradities van de mens. Paulus gebruikt er nou eenmaal geen mooiere woorden voor.

Het is leeg bedrog omdat Paulus in heel Romeinen 7 en ook hier in de Galatenbrief overduidelijk tekent dat de mens wel probeert te leven volgens die ethische normen, maar het uiteindelijk niet redt. Vandaar ook dat het zwakke en armelijke beginselen worden genoemd.

Uiteindelijk stelt Paulus in Colosse 2: 20 dat wij met Christus afgestorven zijn aan die eerste beginselen van de wereld. Daarom kunnen we het wandelen, zoals Paulus dat in Galaten 5: 25 ook tekent, het best weergeven als:
Galaten 5: 25 Laten we dan ook in de beginselen van de Geest wandelen.

Galaten 5: 16 tekent dat onze levenswijze, die van Gods Geest is.
Galaten 5: 25 tekent dat de beginselen van die Geest ons sturen.
Laten we heerlijk genieten van die overvloeiende rijkdom van Gods genade!

Machtelt heeft nog een studie gewijd aan dit onderwerp. Zelf heb ik hier nog twee series over geschreven en dan vanzelfsprekend ook nog enkele Knipoogjes.

Studie van Machtelt:
Twee bomen

Mijn Twee Series:
Ethiek
Heldere Stralen Van Opvoedende Genade

Genade Knipoogjes:
Depressie & Genade
Volksdictator Genaamd: Ethiek
De Kalverstraat
Niets Minder En Niets Meer Dan Genade

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende