U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Dode Godsdienst Van Het Vlees

Uit onze vorige studie konden we al concluderen dat zowel het vlees als het lichaam geen enkel nut in ons leven voor de Heer doen als we daarop ons vertrouwen stellen. Het is uitsluitend het volkomen vertrouwen op de Heer zelf die Zijn leven in en door ons wil uitleven. Dat is wat Paulus, zowel in de Romeinenbrief als hier in Galaten, leven door de Geest noemt.

Hier hebben we de tekst van ons Bijbelgedeelte uit Galaten.
Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest. Voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkaar) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 24-25 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden.

Belangrijk hierbij is de eindconclusie van de studie Brief aan Galaten nummer 48 (door hier te clicken kom je op die studie).
Galaten 3:3 Zijn jullie zo dwaas? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?
Galaten 4:23 Die van de slavin was
naar het vlees verwekt, maar die van de vrije door de belofte.
Galaten 4:29 Zoals destijds hij, die
naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu.
Galaten 5:13 Gebruikt die vrijheid niet als een aanleiding voor
het vlees,
Galaten 6:8 Wie op de akker van
zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest het leven van de aioon oogsten.
Galaten 6:12 Allen, die zich
uiterlijk [letterlijk: in het vlees] goed willen voordoen, proberen je te dwingen tot de besnijdenis,
Galaten 6:13 Zij willen, dat jullie je laten besnijden, opdat zij op
jullie vlees roem kunnen dragen.
De conclusie was daar, dat uit al deze teksten over het vlees blijkt dat het om onze eigen lichamelijke inspanningen voor God draait. Vrome godsdienst dus. Zelf proberen voor God iets te betekenen, dat levert puur enkel en alleen de dood op.

Even Een Plaatje Daarvan:
Een klein jochie mocht een week van zijn vakantie bij opa op de boerderij logeren. Opa was een zeer gelovig mens en iedereen op de boerderij moest daar ook rekening mee houden. Tim zocht zijn vertier dan ook maar zoveel mogelijk bij de dieren op het erf.

Hij liep naar de kippen, de kuikens en de haan. Die liepen daar maar rond te scharrelen, scharreleieren te leggen en plezier met elkaar te maken. Na een diepgaande studie schudde Tim zijn hoofd: ‘Nee, die hebben het niet!’

Hij liep wat verder en daar, in de hoek van het erf, stond een hele mooie jonge hengst, echt een prachtveulen. Moet je eens kijken hoe die heerlijk heen en weer rent, opspringt. Je zou bijna denken dat die een dansje aan het oefenen is. ‘Nee’, Tim schudt weer heftig zijn hoofd. ‘Die heeft het ook al niet’.

Toen het avond was geworden dacht Tim toch echt elk hoekje van de boerderij al bekeken te hebben. Alle dieren van Opa’s boerderij had hij aan zijn onderzoek onderworpen, maar het leek erop dat geen van die dieren het zo gezochte ‘Het’ ook had.

Uiteindelijk liep Tim maar terug, toen hij ergens in een hoekje van een schuurtje nog een ouwe ezel tegenkwam. Hij ging pal tegenover dat beest staan, oog in oog. Diepe, trieste rimpels doorploegden het gezicht van het dier en zijn wenkbrauwen maakte zijn gezicht nog strenger als wat die in eerste instantie al had.

Dolenthousiast schreeuwde Tim naar zijn opa om gauw te komen kijken. ‘Opa, kom nou! Kom nou! Ik heb er eindelijk eentje gevonden!’ De jongen bleef met overslaande stem net zolang schreeuwen tot zijn opa er eindelijk aankwam. Toen opa vroeg wat hij dan wel gevonden had, zei Tim: ‘Kijk dan toch opa, dit beest is de allereerste die bij u op de boerderij echt tot bekering is gekomen! Hij is net zo toegewijd als u.’

Eigen inspanning voor God, oftewel het vlees, levert dan wel vrome godsdienst op. Het is alleen wel dode godsdienst.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende