U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vlees/Lichaam & Geest Tegenover Elkaar

We zijn nu (in Galaten 5) bijna bij de werken van het vlees aangekomen met daar tegenover de vrucht van de Geest. Het is behoorlijk verleidelijk (leuk woord in dit verband) om daar nu gelijk op te duiken. Daar beginnen we echter nog lang niet aan. We willen namelijk eerst goed te pakken krijgen wat feitelijk dat vlees vertegenwoordigt.
(Bekijk nog eens de studie over Vlees & Lichaam door hier te clicken)
We gaan nu naar de hieraan voorafgaande en de daarop volgende uitspraken van Paulus. Voor het goede verband leggen we ook nog de paralleltekst uit Romeinen 8 ernaast. Hier komen ze:

Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest. Voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkaar) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 24-25 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden.

Hier komt de paralleltekst uit Romeinen 8
Romeinen 8: 4-11 De gerechtigheid van de wet wordt vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet van God; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Jullie zijn echt4er niet in het vlees, maar in de Geest, tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.Als Christus in jou is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in jou woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in jullie woont.

Waar we straks echt een studie van gaan maken is het gedeelte uit Galaten. Uiteindelijk is dat de studie, die we momenteel verrichten. Dit parallelgedeelte uit Romeinen 8 heeft echter een aantal belangrijke handvaten, die ik even wil belichten. Het is belangrijk dat die naar voren komen.

1. Ten eerste staan Geest en vlees altijd tegenover elkaar.
Romeinen 8: 5 Zij, die naar het vlees zijn, …., zij, die naar de Geest zijn,
Romeinen 8: 6 De gezindheid van het vlees is …, de gezindheid van de Geest is …
Romeinen 8: 9 Jullie zijn niet in het vlees, maar in de Geest,
Wat hier heel simpel getekend wordt is: Of wij handelen in onze eigen lichamelijke kracht (het vlees), of wij laten de Heer werken door Zijn Geest.

2. Ten tweede staat het lichaam tegenover de Geest.
Romeinen 8: 10 Als Christus in jou is, dan is wel het lichaam …., maar de Geest is ……
Romeinen 8: 11 Als de Geest van Hem, die …., dan zal Hij … ook jullie sterfelijke lichamen
Opnieuw wordt hier heel simpel getekend: Of wij wandelen in onze eigen lichamelijke kracht, of wij laten de Heer werken door Zijn Geest.

3. Ten derde is voortdurend de Geest het Leven voor ons.
Romeinen 8: 6 De gezindheid van de Geest is leven…
Romeinen 8: 10 De Geest is leven …..
Romeinen 8: 11 Levend maken door Zijn Geest, die in jullie woont.
Het goddelijke Leven komt dus uitsluitend openbaar waar God werkt door Zijn Geest.

4. Ten vierde is het vlees dood en produceert het dood.
Romeinen 8: 6 De gezindheid van het vlees is de dood,
Romeinen 8: 7 De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God;
Eigen lichamelijke inspanning (vlees) levert dus niks op voor God.

5. Ten vijfde is ook het lichaam dood en produceert het dood.
Romeinen 8: 10 Als Christus in jou is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde,
Dus zelfs als Christus in jou is levert eigen lichamelijke inspanning niks op voor God.

Ik zei al dat we dit parallelgedeelte in Romeinen 8 niet tot in den treure gaan doornemen. We tippen alleen wat kenmerken aan. Het gigantische onderscheid dat de ‘christelijke’ theologie maakt tussen lichaam en vlees blijkt een fictie te zijn. Inderdaad kan het lichaam gebruikt worden door de Geest, waardoor er wel leven openbaar komt. Zo kan dat ook in het vlees.
Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God,

Waar ik in mijn vlees (of in mijn lichaam) het actieve geloof van Christus laat werken, waar Hijzelf dus Zijn werk in mij doet, daar komt leven openbaar. Waar ikzelf terugval op mijn eigen lichamelijke inspanningen, daar komt de dood openbaar. Vlees en Geest staan tegenover elkaar, evenals lichaam en Geest. Dat is de les die dit parallelgedeelte gemeen heeft met ons gedeelte in Galaten 5.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende