U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het sterven van Jezus in jouw lichaam

Wat Zegt Paulus Over Het Lijden Van De Tegenwoordige Tijd?
Romeinen 8: 18 - 23 Ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, (Ja? Hij werkt Zijn pad uit in je leven. Die druk in je leven) die haar daaraan onderworpen heeft, (maar in die druk is nog iets) in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. (Er komt nieuw leven aan en dus zucht die wereld. God werkt Zijn pad uit en dat betekent: Druk) En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.De Schepping Is In Barensnood, Maar Ook Wij
Daar heb je die weeën, die druk. Paulus noemt dat letterlijk ‘het lijden van de tegenwoordige tijd’. Paulus tekent hier niet dat we moeten proberen onder dit lijden, die druk, uit te komen. Hij tekent hier ook niet dat de verlossing van ons lichaam al een tegenwoordig feit is. We zijn in verwachting. Dat levert druk op. Het is een druk in verwachting, in uitzicht, in hoop. Waar zien we naar uit? Dat we als zonen van God in deze schepping openbaar komen. Kortweg noemt Paulus dat de verlossing van het lichaam.
De lichte last werkt die overtreffende heerlijkheid uit.

Vers 10
2 Corinthe 4: 10 Altijd dragen wij het sterven van Jezus in het lichaam om, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
Paulus noemt dit sterven van Jezus in zijn lichaam vaker.
1 Corinthiërs 15:31 Ik sterf dagelijks, zo waar als jullie mijn roem zijn in Christus Jezus, onze Heer!
Filippenzen 3:10 om Hem te kennen, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap met Zijn lijden, zodat ik Zijn dood gelijkvormig word,
Colossenzen 1:24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden, dat ik voor jullie lijd, en vervul in mijn vlees wat nog ontbreekt aan de droefenis van Christus voor Zijn lichaam, hetwelk is de gemeente;

Dit sterven van Jezus in het lichaam omdragen en dus ok dat dagelijks sterven hoort helemaal thuis in het letterlijke lijden in deze wereld en heeft dus niets te maken met een geestelijk zelf proberen voor God dagelijks aan jezelf te sterven. Dat is, ondanks de in het christendom verankerde leer hierover, volledig in tegenspraak met het Bijbelse feit dat we met Christus eens voor altijd gestorven zijn.

Zijn we gestorven met Christus?
Romeinen 6: 3 Weet je niet dat wij allen één gemaakt zijn in Christus dood?
Romeinen 6: 4 Wij zijn door die eenmaking met Hem begraven in de dood,
Romeinen 6: 5 Aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
Romeinen 6: 6 Dit weten wij: dat onze oude mens mee gekruisigd is,
Romeinen 6: 8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn,
Romeinen 6: 11 Zo moet het voor jou vaststaan dat je dood bent,
2 Corinthe 5: 15 Wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven.
Ja, wij zijn gestorven met Christus.

Om het eens een beetje oneerbiedig te zeggen. Waar deze leer van een soort geestelijk dagelijks sterven verkondigd wordt, daar wordt een praktijk als van vampiers als een soort normale geestelijke kost getekend. Een plaatje als: “Nou, je bent wel dood, maar iedere nacht sta je weer op uit je kist”. Nee, larie. De opgestane Heer, Christus Jezus, is je leven. Er hoeft dus niks meer aan jou of mij te sterven. Maar als Paulus spreekt over het sterven van Christus in zijn lichaam omdragen, dan heeft hij het erover dat hij doorlopend de kans loopt het leven erbij in te schieten. Het logische gevolg van leven uit genade is vervolging met nou juist dit grote risico.

Dit is een vreemde boodschap. Het is namelijk wezensvreemd aan ons menszijn. Wij zoeken als mens altijd naar het gave, het complete, het onaangeroerde, het onbeschadigde, het ongeschondene. Alles moet heel en volkomen zijn. Gods genade werkt via het kapotte, het incomplete, het beschadigde, het geschondene. Wij kunnen als mens ons druk maken over het feit dat we zo enorm veel falen en God zegt: “Ik zie jou graag. Jou kan ik gebruiken. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht!”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina