U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De druk (Gods weg) in ons leven

Het hele gebeuren begon zo:
Richteren 7: 16 Gideon gaf aan iedereen een bazuin in zijn hand, en lege kruiken, met fakkels daarin;
Jij en ik, wij zijn zo´n kruik, zo´n aarden vat met een fakkel erin. God schijnt in onze harten opdat de kennis van Zijn heerlijkheid naar buiten toe gaat stralen. Is er nou verschil tussen het licht van de ene fakkel en de andere fakkel? Nee, ze branden allemaal even krachtig en helder. Het probleem is echter wel dat in een ongeschonden vat er feitelijk niks zichtbaar wordt voor de buitenwereld van die kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus. Daar zien we al dat genade in elk vat, in elk mens, even krachtig aanwezig is. God discrimineert niet met Zijn genade. Het is echter juist de werking van Gods genade als ons vat eraan gaat.

Er zijn veel kerken of groepen, maar ook individuele gelovigen, waar het pikkedonker is. Je hoort van alles en nog wat over onze dienst aan God, over onze toewijding en onze inzet. Je hoort hoe wij als mensen ons horen te gedragen. Maar men wordt op zijn minst vreemd aangekeken als je over het leven in Christus Jezus alleen voor een ieder spreekt. Soms wordt die verkondiging zelfs als dwaalleer aangemerkt omdat men de verantwoordelijkheid van de mens mist. Gladde, gave aarden vaten, die nog perfect in tact zijn en waar geen sprankje licht doorheen komt. In de groep van 300 man bij die Gideon was er ook geen overwinning totdat die kruiken volledig in gruzelementen gingen. Het woord (de bazuin) weerklonk en overwinning werd geproclameerd.

Moeten we nu zelf werken aan het kapot slaan van onze kruiken? Dat zou geen genade zijn, hè? Nee dus! De teksten waar we mee begonnen zeggen het het duidelijkst:
2 Corinthe 4: 7 wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God zij, en niet uit ons:
Filippenzen 1:29 Aan jullie is de genade geschonken, ten aanzien van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
2 Timotheüs 3:12 Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

We lijden. De wereld lijdt. Alles zucht en wij zuchten mee. De uitnemendheid van de kracht in ons leven komt dan ook overduidelijk niet van ons, maar puur alleen van God. Het is zoals Paulus het in het vervolg van deze tekst al aangeeft:

Vers 8
2 Corinthe 4: 8-10 In alles zijn wij verdrukt, maar niet benauwd; wij zien geen uitweg, maar zijn toch niet geheel zonder uitweg; vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar wij komen niet om; altijd dragen wij het sterven van Jezus in het lichaam om, opdat het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.

Verdrukt! Het Grondwoord Van Druk is: Het Pad
Toen ik naar het grondwoord op zoek ging, het woord dat de ultieme druk weergeeft, kwam ik tot mijn verbazing bij drie tekstplaatsen, die alle drie één en hetzelfde weergaven. De paden van de Heer.
Mattheus 3:3 Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zei: De stem van één, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.
Markus 1:3 de stem van één, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht
zijn paden,
Lukas 3:4 gelijk geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van één, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht
zijn paden.
We vragen zo vaak naar de weg van de Heer. We kennen de weg van de Heer vanuit Gods Woord. We weten simpelweg dat Christus ons leven is, dus elke weg, die Hij met ons gaat is goed. Punt uit. Hij heeft een plan. Een plan met de wereld, maar ook heel persoonlijk met mij en jou. Daar hoeven we niet raadselachtig naar te zoeken. Hij werkt dat plan in genade in ons leven uit. Dat is het pad van de Heer in jouw/mijn leven. Wat valt er dan nog te vragen? Kennen we het ook midden in ons dagelijks doen en laten? Blijkbaar hebben we daar dit soort ervaringen van druk voor nodig.

Verstaan We De Weg Van De Heer Als We Van De Druk Af Willen?
Er wordt veel gebeden dat de Heer dit van ons wegneemt. De pijn, de moeite, de strijd is ons teveel. Laat ik eerlijk zeggen dat we alles, echt alles, aan de Heer bekend mogen maken. Ook ik gil het soms uit als de overprikkeling me dankzij mijn aandoening weer eens helemaal gek in mijn hoofd maakt. Maar God werkt in dat verbreken van dit aarden vat om Zijn licht helder te laten schijnen. Maar vaak wordt gezegd dat de druk, die we ervaren, helemaal niet hoeft als we geloven. Dus strijden we om verlossing ervan. (Even een tekening van die situatie) Een vrouw, die de barensweeën niet wenst zal de baby niet krijgen. Onze last staat tegenover de ver overtreffende heerlijkheid, zoals de weeën staan tegenover de bevalling van de baby. God werkt Zijn weg in ons leven uit, maar misschien zullen we zelfs die weg van de Heer nooit echt kunnen verstaan als we de druk, die daarmee gepaard gaat, afwijzen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende