U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gideon als gebroken vaatwerk

Al die vaten in 2 Corinthe 4: 6-10 (die mensen dus) dragen als een licht die schat in zich (de kennis van Gods heerlijkheid, wie God in al Zijn heerlijkheid is. God is liefde). De vaten gaan eraan om dat licht te laten stralen. Willen we iets begrijpen van die vreemde beeldspraak, dan is het Oude Testament daar een prachtig plaatjesboek voor. Het Bijbelgedeelte dat dan gelijk naar boven springt is het volgende:
Richteren 7: 16-22 Gideon verdeelde de driehonderd mannen in drie hopen, en gaf aan elk een bazuin in zijn hand, en lege kruiken, met fakkels daarin; en hij zei tegen hen: Kijk nou goed naar mij en doe precies zo; als ik nou aan de rand van het kamp kom, doe dan precies zoals ik. Als ik dan, en natuurlijk allen, die bij mij zijn, op de bazuin blaas, dan gaan jullie ook op de bazuin blazen rondom het hele kamp, en dan roepen jullie: Voor Yahweh en Gideon! Zo kwam Gideon en de honderd man die bij hem waren, aan de voorkant van het kamp toen de middelste nachtwake begon, toen zij juist de wachters opgesteld hadden, ze bliezen op de bazuinen, en sloegen de kruiken, die in hun handen waren helemaal kapot. Die drie groepen bliezen dus op de bazuinen, en braken de kruiken, en zij hielden de fakkels in hun linkerhand, en de bazuinen in hun rechterhand om te blazen, en riepen: Het zwaard van Yahweh en van Gideon! En iedereen stond op zijn eigen plek rondom het kamp. Toen ging dat hele kamp in volle vaart schreeuwend op de vlucht. En toen de driehonderd mannen op hun bazuinen bliezen, keerde Yahweh het zwaard van de één tegen de ander in dat hele kamp; en het vluchtte.

Zal Gideon die nacht tobbend en piekeren sommetjes hebben zitten maken?
300, dat zijn wij. 135.000, dat zijn zij. Wat??? 135.000? En wij maar 300? O man!!!!”
Of zal Gideon die nacht dankend in slaap zijn gevallen?
“Zij moeten het zelf zien te klaren. Yahweh gaat het voor ons maken! Dank u Heer!”

Driehonderd man, die hier iets bezopens doen. Tja, voor defensie zou dit nou eindelijk wel eens een aardige bezuiniging betekenen. Maar ja, Jeanine Hennis Plasschaert, onze Nederlandse minister van defensie, zou hier niet enthousiast van worden. Overwinning zonder dat we zelf ook maar eentje vermoord hebben, dat past niet echt in ons menselijk denken. Precies hetzelfde heb je met een helder licht in deze wereld zijn. Als wij als mensen ons daar zelf niet mateloos voor inspannen, dan past dat eigenlijk niet echt in ons menselijk denken.

Toch is dat de boodschap van genade, die ook wel degelijk hier weer in het Oude Testament naar voren komt. Wat gebeurde hier nou eigenlijk met die Gideonsbende? Waar begon deze les?De les begon bij een Gideon, die zo bang was dat hij op een verborgen plekje zijn werk zat uit te oefenen.
Richteren 6: 11 Gideon dorste tarwe in de wijnpersbak om die te verbergen voor de Midianieten.
Bang voor de Midianieten, dus voerde hij zijn werk niet meer in het openbaar uit. Dan komt er een engel van Yahweh en hoe spreekt die Gideon nou aan?
Richteren 6: 12 Yahweh is met jou, jij dappere held!
Eh ja, dappere held die zich verstopt. Jazeker! Zo kennen we er nog wel een paar. Ons oordeel zou echt anders uitgepakt zijn. Iets van “Lafbek!” of “Slapjanus!”.

Wat er speelde was dat Gideon echt helemaal niks voorstelde tegenover die Midianieten. Bij het invullen van het toelatingsformulier voor het leger zou onze Minister Jeanine Hennis Plasschaert absoluut zeker “ongeschikt” hebben ingevuld. Wat is dat nou voor een gozer? Nou, dat is een gozer waarvan Yahweh zelf zegt: “Ik ben met je en daarom ben je een held!” In Gods handelen in genade was Gideon uitermate geschikt. Hij was namelijk dood- en doodsbang! Hij durfde echt zelf niks te beginnen. Heerlijk als mensen zo bevoorrecht zijn met zo´n slappe houding! “Ik kan het ook helemaal niet!” is een pracht van start voor een leven in overvloeiende rijkdommen van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende