U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het lijden

We spreken heel graag over Gods overvloeiende rijkdommen van liefde en genade, die uitgaan naar elk mens.
Johannes 1: 9-10 Dit is het waarachtige licht, dat komende in de wereld, elk mens verlicht. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend.
Dat licht is volgens Johannes dus Christus Jezus en dan geeft de Schrift hier aan dat dat licht echt elk mens gaat verlichten. De uitwerking van dit plan van God lopen we vandaag eens door. En dan blijkt dat ik daarmee een gedachte in het midden leg, die (zachtjes uitgedrukt) niet al te populair is. Een gedachte over de pijn en het lijden in het leven.

2 Corinthe 4: 6-10 De God die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft geschenen in onze harten tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben die schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God komt, en dus niet uit ons: in alles zijn wij verdrukt, maar niet benauwd; wij zien geen uitweg, maar zijn toch niet geheel zonder uitweg; vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar wij komen niet om; altijd dragen wij het sterven van Jezus in het lichaam om, opdat het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.

Bekijk eens eventjes goed deze opsomming. Er zijn gelovigen, die willen helemaal niet aan dit lijden. Voor hen past het niet in hun holistisch denken. In die visie werkt God in een gelovige uitsluitend helend op alle vlakken. Dus er hoeft geen pijn en geen lijden te zijn. Ik neem aan dat het duidelijk is dat zo´n boodschap volkomen haaks staat op de boodschap, die Paulus hier doorgeeft.

Er zijn ook gelovigen, die de Nieuw Testamentische boodschap over het lijden in tweeën splitsen. Christus zou dan ziekte, zwakheden en dergelijk lijden op het kruis gedragen hebben, daar hoeft dus niemand aan te lijden, maar je kan wel vervolgd worden om de naam van Jezus. Een tweedeling in soorten lijden. Je ziet echter in de opsomming door Paulus in dit gedeelte dat het allemaal op één hoop ligt en dat het allemaal te maken heeft met die schat in aarden vaten, namelijk om overduidelijk te maken dat de kracht van God komt en dus niet van ons.

Het denken over de pijn, het lijden of de traumatische ervaringen is verre van populair. Dat blijkt wel. De laatste weken plaats ik elke dag een slogan op Facebook onder de titel “De Vriend Die Tegenslag Heet”. Ik kan je zeggen dat die vriend niet populair is. Er komt nooit een vinkje oftewel een “ik vind het leuk” onder zo´n posting. Maar hier in dit hoofdstuk gaat het over jou en mij als die aarden vaten en we gaan eraan.

Jij en ik, als die aarden vaten, gaan er helemaal aan. Het licht van Gods heerlijkheid (Zijn genade) schijnt daardoor ongehinderd. De kracht komt uitsluitend van God en nooit van ons. Vervolging, verdrukking, lijden, pijn.

O ja, we willen van alles en nog wat voor God doen, maar vervolging, verdrukking, lijden of pijn, dat schijnt niet te passen in dat alles wat we voor God willen doen. Waarom niet?
Laat ik je een geheimpje verklappen. Dat lijden is een vanzelfsprekend onderdeel van Gods genade.
Filippenzen 1:29 Aan jullie is de genade geschonken, ten aanzien van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
2 Timotheüs 3:12 Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
Een belofte! Maar het lijkt erop dat we niet op zo´n belofte zaten te wachten. Toch heeft dit gedeelte (1 Corinthe 4) puur dit onderwerp: Jouw en mijn lijden. Dat is dus het lijden, wat we samen met iedereen hier op deze aarde gemeenschappelijk hebben en het lijden dat wij als gelovigen vanwege vervolging hebben. Gods Woord brengt daar geen onderscheid in aan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende