U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Christus Denken (Filippi 2)

Christus Jezus, de opgestane Heer
Uitermate verhoogd boven macht, kracht en eer
Werkt een werk. dat noemen mensen zot
Hij maakt zichzelf namelijk totaal kapot

Hij vernietigt zichzelf geheel en al
Voor de wereld raakt dat kant noch wal
Hij ontledigt zich en Hij wordt een mens
Zo´n omschrijving raakt onze irritatiegrens

En dat denken is nu in jou
Dat ook in Christus Jezus is
Eén met Hem in Zijn verrijzenis
Met Hem verhoogd in die verbintenis
Werkt Hij vanuit Zijn sterk geheimenis
Een heerlijk, rijk hemels getuigenis
Ben ik ontrouw, Hij blijft getrouw

Hoezo werd Hij een niemendal?
Een niks, een frutje voor het al
Voor iedereen werd Hij een mens
Zo denkt die Heer, dat is Zijn wens

En ook als mens maakt Hij zich klein
Opdat God al in al zal kunnen zijn
Hij is gehoorzaam tot de dood
De dood van het kruis, scharlakenrood

Hij die zichzelf vernietigt en verlaagt
Werd aan het kruis bespot en zelfs belaagd
Wij toonden de vijandigheid
Hij schonk ons Zijn gerechtigheid

En nu zijn wij met Hem vereend
Genade heeft ons dat verleend
Zijn denken is ons denken nu
Christus leeft in ons nu continu

Want dat denken is nu in jou
Dat ook in Christus Jezus is
Eén met Hem in Zijn verrijzenis
Met Hem verhoogd in die verbintenis
Werkt Hij vanuit Zijn sterk geheimenis
Een heerlijk, rijk hemels getuigenis
Ben ik ontrouw, Hij blijft getrouw

Het denken van ontlediging
Vormt nu ons eigen denkrichting
Het is de visie, die Hij ongemerkt
In ons bepaalt en in ons werkt

Hij maakt ons klein, Hij degradeert
Geen één, die dan zichzelf nog eert
Hij werkt genade in ons uit
Dat is Gods positief geluid

Want dat denken is nu in jou
Dat ook in Christus Jezus is
Eén met Hem in Zijn verrijzenis
Met Hem verhoogd in die verbintenis
Werkt Hij vanuit Zijn sterk geheimenis
Een heerlijk, rijk hemels getuigenis
Ben ik ontrouw, Hij blijft getrouw

God laat zich zo niet onbetuigd
Tot elke knie zich voor Hem buigt
Dat is wat Christus voorbereidt
Dat elke tong Hem straks belijdt

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende