U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht

Deuteronomium 32: 4 Een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
Een prestatiechristen zal niet zo snel deze kenmerken van God verbinden aan een God die oordeelt. Het is altijd het één of het ander in de ‘christelijke’ verkondiging. Of je hebt het verknalt en dat kom je oog in oog met de oordelende God. Nou berg je dan maar! Dan is er geen plek voor trouw, rechtvaardigheid en waarachtigheid. Maar leef je naar de wil van God, dan krijg je niet te maken met de oordelende God. Dan is Hij trouw, rechtvaardig en waarachtig voor je. Wat een lariekoek hè? Als je ziet dat de Bijbel die beide kanten van God in één beschrijving plaatst.

God is trouw, al ben ik ontrouw.
Romeinen 3:3 Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?
1 Thessalonica 5:24 Die je roept, is trouw; Hij zal het ook doen.
2 Thessalonica 3:3 Wel trouw is de Here,
2 Timotheus 2:13 Als wij ontrouw zijn, Hij blijft trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.
Waarom willen we blijkbaar niet aan Gods liefde en trouw, ook als wij het verprutsen? God is een God van trouw terwijl al Zijn wegen oordeel zijn. Nee, juist daarin blijkt Zijn trouw. Als wij het af laten weten, gaat Hij door. Hij gelooft namelijk in jou en ziet een perfect werk. Daarom komt Hij met Zijn oordeel om dat er ook uit te krijgen.

Wat houdt een prediking van een God, die Zijn trouw aan de kant zet omdat wij niet trouw zouden zijn gebleven, nog in? Wat is zo’n verkondiging niet een verschrikkelijke afgang ten opzichte van het beeld dat de Bijbel ons geeft van Yahweh. Wij mogen deze Yahweh proclameren, die een veilige Rots is midden in het oordeel, wiens werk volkomen is omdat Hij plannen van liefde met ons heeft, een God die trouw is, ook als wij het helemaal verprutsen.

Deuteronomium 32: 4 Een God van trouw, zonder onrecht,
God is zonder onrecht, proclameert Mozes dan verder. In eerste instantie lijkt dit zo’n open deur. Natuurlijk is God zonder onrecht! Hoezo natuurlijk? Wanneer er aan het oordeel van God gedacht wordt binnen de christenheid, wat voor God wordt er dan getekend? Toch zeker een God die Zijn macht gebruikt puur om macht te tonen, een God die uit is op rigoureuze machtsontplooiing. Als dan iedere tong zal belijden dat Hij Heer is, dan ziet vrijwel heel het christendom hier de zware druk waarmee God de ongelovigen onder pressie zet. Puur een dictator tekenen ze! Quantanamo Bay is er niks bij. Een God, die gaat ‘waterboarden’ of erger, puur om elke knie maar gebogen te krijgen. Hoezo vanzelfsprekend dat God zonder onrecht is?

Na het uitspreken dat Gods wegen oordeel zijn komt dus de eerste invulling dat dit plaatsvindt in trouw. De tweede invulling van dit oordeel van God is dat Hij zonder onrecht is. Nee, geen gewelddadige machtsdictatuur. Net als bij Paulus overweldigt God met liefde en genade. Voor het buigen van iedere knie en het belijden door iedere tong worden dan ook uitsluitend uitdrukkingen gebruikt die volledige vrijwilligheid en spontaniteit aangeven. Geen onrecht waardoor God aan Zijn eer komt.

Deuteronomium 32: 4 God …, …, rechtvaardig … is Hij.
God is rechtvaardig in Zijn oordeel. Nou moet je eens goed opletten wat er vrijwel onmiddellijk gebeurt bij het lezen van een rechtvaardig oordeel. Vrijwel iedereen binnen de christenheid plakt daar direct het beeld van een woedende God, die wraak zoekt te nemen op allerlei slechte zaken, op.

Wat is rechtvaardig handelen volgens de Bijbel?
Psalm 37:21 De rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
Psalm 112:5 De man die zich ontfermt en uitleent, (is de man) die zijn
zaken recht behartigt;
Psalm 112:9 Hij deelt uit, hij geeft aan de armen, zijn
gerechtigheid houdt stand,
2 Corinthe 9:9 Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn
gerechtigheid blijft.

Ja, we weten precies wat het betekent dat Jezus arm is geworden om ons rijk te maken. Hij ontfermde zich en deelde uit aan de armen. Wij brengen dat onder de noemer van Gods liefde en genade. We hebben niet zo de neiging om dat onder de noemer ‘gerechtigheid’ of ‘rechtvaardigheid’ te plaatsen. Dat doet de Bijbel wel.
Romeinen 3:21-22 Thans is buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus,
Genade en Gods liefde noemen we dat. Helemaal gelijk, maar de Bijbel noemt dit ook rechtvaardigheid.

Yahweh is de God, wiens wegen oordeel zijn en die daarin rechtvaardig is. Dat staat Mozes in zijn lied te proclameren. En dan komt Yahweh met Zijn oordeel over het aardse volk Israel. Wow! Natuurlijk kunnen we dan een aardig aantal heftige teksten vinden om mensen die moeite hebben met het geloof de stuipen op het lijf te jagen.

Uit angst kunnen we dan proberen hen naar God uit te drijven. Dat heeft echter niks met die wegen van God te maken, die oordeel zijn. Dat heeft ook totaal niks met de rechtvaardigheid van God in dat oordeel te maken. Laten we eens in een ander profetisch Bijbelgedeelte kijken om te ontdekken wat Gods rechtvaardig oordeel voor dit aardse volk bewerkt:
Jesaja 45: 23-25 Voor Mij zal elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. Alleen bij Yahweh, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, … ; in Yahweh wordt het hele nakroost van Israel gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.

Deze Yahweh, de God Wiens werken volmaakt zijn omdat Zijn wegen oordeel zijn, Deze Yahweh is rechtvaardig. Dat proclameert Mozes aan de hemelen en de aarde. God is rechtvaardig. Dat wil heel letterlijk zeggen dat God alles recht zet. Dat is precies waar God mee bezig is in Zijn soevereiniteit. Ook in dit lied van Mozes. Bij wat voor volk?
Psalm 78:8 Een weerbarstig en weerspannig geslacht,
Mattheus 17:17 Ongelovig en verkeerd geslacht,
Lukas 9:41 Ongelovig en verkeerd geslacht,
Filippi 2:15 Een ontaard en verkeerd geslacht,

Deuteronomium 32: 5 Een verkeerd en vals geslacht.
Dit geslacht was verdraaid. Ze lag a.h.w. in duizenden kronkels. Maar Yahweh is de God, Wiens werken volmaakt zijn omdat Zijn wegen oordeel zijn en die alles recht zet, dus ook dit verkeerd en vals geslacht.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende