U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verkwikt Door Gods Oordeel

Deuteronomium 32:1 Neig je oor, jullie hemelen, dan wil ik spreken, en de aarde zal de woorden van mijn mond horen.
Heel opvallend is dat de hemel direct aangesproken wordt door Mozes. Dat staat namelijk in de tweede persoon. De aarde moet het echter gewoon passief ondergaan. Taaltechnisch staat dat namelijk in de derde persoon. De proclamatie in vers 3 van de naam Yahweh door Mozes is dus feitelijk direct aan de hemel gericht. Die wordt dus blijkbaar opgeroepen ermee aan de slag te gaan. De aarde is daarin de passieve partij, die deze proclamatie ondergaat. Mozes wist dus blijkbaar maar al te goed hoe genade werkt.

Deuteronomium 32:1 Neig je oor, …, … zal … horen.
Het oor neigen is een heel doelbewuste daad om alles nauwgezet te beluisteren. Het zullen horen kan zelfs met tegenzin je nog overkomen. Het bewust actieve werk vindt plaats in de hemelen. Het passief ondergaan vindt plaats op de aarde. De volgorde is ook in de eerste plaats de hemelen. Daar wordt het actieve werk verricht. Daarna zal de aarde het resultaat ondergaan van het werk van de hemelen.

Bij verkondigingen op bepaalde plekken vraag ik mezelf wel eens af of ze inderdaad de boodschap gehoord hebben. Dan merk ikzelf geen uitwerking van die woorden. Maar waar de houding op genade en genade alleen gericht is, daar mag de proclamatie in de eerste plaats op de hemel gericht zijn. O ja, God neigt Zijn oor. En dan zal Hijzelf wel maken dat de aarde hoort. Wanneer? Dat mogen we in Zijn handen laten.

Deuteronomium 32:3-4 Ik [Mozes] zal de naam Yahweh proclameren; geeft grootheid onze God,de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al Zijn wegen oordeel zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
Mozes proclameert Yahweh. Hij roept niet uit angst voor de omringende boze wereld de hulp van God in. Dat is totaal niet wat hier staat. Nee, Mozes staat hier als een heraut aan de hele hemel en via de hemel aan de hele aarde Yahweh te proclameren. Wow, dat moet een te gekke bezigheid zijn! Ik voel me al zo bevoorrecht dat ik via het internet een grote groep mensen bekend mag maken met de grandioze eigenschappen van God. Mozes mag dat hier voor het oor van de hele hemelen en aarde doen.

God zelf was al wat eerder begonnen bij deze Mozes met al Zijn heerlijkheden te proclameren.
Exodus 34:6-7 Yahweh ging aan hem voorbij en riep: Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
Nou Mozes heeft die barmhartigheid, genade, lankmoedigheid, goedertierenheid en trouw van Yahweh maar al te goed begrepen. Hier in Zijn lied toetert hij het uit naar de hele hemel en over de hele aarde. Alles is namelijk betrokken in die barmhartigheid, genade, lankmoedigheid, goedertierenheid en trouw van God. Gods hele oordeel zit daarin vervat.

Een proclamatie van Yahweh aan de hemelen met zijn uitwerking hier op aarde. Mozes staat hier op het punt afscheid te nemen van het leven. 120 jaar oud en hij staat vlaak voor de dood. Dit mag hij dan als hoogtepunt van zijn leven meenemen. De heerlijk verfrissende werking hiervan tekent hij in het volgende vers::
Deuteronomium 32: 2 Mijn leer druipt als regen, mijn rede druppelt als dauw, als regenbuien op het jonge groen, en als regenstromen op het kruid;

Wij gaan in Nederland schuilen voor een buitje en duurt het een beetje lang, dan gaan we er ook nog eens over klagen en zeuren. Typische Nederlands! Dat is in dergelijke woestijngebieden als waar Mozes en zijn volk zich bevonden wel anders. Heerlijk verfrissend. Leven scheppend. De akkers worden groen. Alles gaat bloeien, de vruchten komen en de mensen fleuren ook op.

Zo vlak voor zijn overlijden was dit een heerlijke verfrissing voor Mozes, maar ook voor ons als we Gods profetisch programma met Zijn aardse volk lezen en mogen zien hoe Gods oordeel heen werkt naar een volkomen herstel van het volk. Verfrissend, verkwikkend oordeel!
Romeinen 15:32 opdat ik, in blijdschap bij jullie gekomen met Gods wil, mij tezamen met jullie verkwikken mag.
1 Corinthe 16:18 Zij hebben mijn geest en die van jullie
verkwikt.
2 Corinthe 7:13 Zijn geest is door jullie allen
verkwikt.
Filimon 1:7 Ik heb veel vreugde en troost genoten in jouw liefde, omdat het hart van de heiligen door jou
verkwikt is.
Zo wordt Mozes op deze hoge leeftijd gebruikt om zijn volk te verkwikken. Zo kan genade ook heerlijk in jou en mij werken.

Deuteronomium 32:3-4 Geeft grootheid onze God,.
Naarmate we meer geconfronteerd worden met deze heerlijke proclamatie, krijgen we ook meer oog voor de grootheid van onze God. Praktisch zullen we dus steeds meer Zijn grootheid in ons leven toelaten. God wordt niet groter door ons inzicht of door de rijke proclamatie van Wie Yahweh is.

Je hoort nog wel eens de oproep in evangelische kringen om God groot te maken. Elk weldenkend mens die begrijpt hoe groot God is, weet dat zoiets ons nooit zal lukken. Het gaat erom dat wijzelf door die proclamatie van Yahweh steeds meer oog krijgen voor Zijn grootheid.
Deuteronomium 5:24 Zie, Yahweh, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid getoond,
Psalm 145:3 Yahweh is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Efeze 1:19 Hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht,

God zelf opent onze ogen voor Zijn grootheid.
Psalm 61: 3-4 U leidt mij op de Rots die mij te hoog zou zijn. Want U bent mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende