U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Als Sodom & Gomorra

Israel is ontrouw. Zij zouden op Yahweh, hun Rots, mogen vertrouwen, maar ze gaan hun vertrouwen op die rots, die komt in zijn eigen naam, stellen. Ze mogen in Christus de ware wijnstok vinden, die zich neerbuigt voor Vader God. Hun wilde ranken zullen echter een vreemde wingerd worden. Ze gaan zich voor een ander neerbuigen.
Deuteronomium 32: 32 Hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra;

Zij buigen zich voor de antichrist en het beeld van de mens der wetteloosheid. Wat voor een tijd wordt dat? De tijd van herhaling. De tijd van Sodom en Gomorra.
Lukas 17: 26-30 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde manier als dat het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op precies diezelfde manier zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Het wordt een tijd als in de dagen van Noach. Het wordt weer precies eender als in de tijd dat Lot met zijn gezin uit Sodom moest vluchten. Eén van de kenmerken van die tijden is dat zij huwden en ten huwelijk genomen werden. Een uitdrukking waar ik me zeer lang over verbaasd heb. Kijk eens naar de beschrijving van die tijd in Lukas, maar ook in de andere evangeliën. Wat vind je daar zo negatief aan, dat daar een oordeel over moet komen?

De tijd van Noach werd gekenmerkt door al die vreemde huwelijken, die feitelijk vermengingen tussen engelen, oftewel geestelijke machten, en mensen waren. De mensheid was, op het gezin van Noach na, door deze vermenging een hybride ras geworden. God moest de mens redden en daar zat maar één ding op. Totale uitroeiing van dat hybride soort.
Was die vermenging na de zondvloed afgelopen? Nee!
Genesis 6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen van God tot de dochters van de mensen kwamen,

Ook daarna! En dat bleek maar al te duidelijk!
Genesis 19: 4-5 Zij [De 2 engelen] hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen van de stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de hele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tegen hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij jou gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen [met engelen] gemeenschap hebben.
Judas 1:
6-7 Engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, heeft God voor het oordeel van de grote dag met banden van de aioon onder donkerheid bewaard gehouden; zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op net zo’n manier als zij hun hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van het vuur van de aioon.

O, het is zo populair om over homofilie als Sodomie te spreken. Het heeft er echter totaal niks mee te maken. Weer was het de gehele bevolking van die streek, die door vermenging, oftewel huwelijksverbintenis, de menselijke soort uitroeide en voor een hybride ras zorgde. Weer greep God in om de mensheid te redden.
Genesis 19:24 Toen liet Yahweh zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van Yahweh, uit de hemel;
Lukas 17:29 Op de dag, waarop Lot
uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.

Deuteronomium 32: 32 Hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra;
Ja, maar hier wordt over Israel gesproken als de wijnstok van Sodom en de wijngaarden van Gomorra. Hoe moeten we dat dan zien?

In de dag des Heren zal Jeruzalem geestelijk ‘Sodom’ genoemd worden.
Jesaja 1: 8-10 Dochter van Sion ….Als Yahweh Zebaoth ons niet enige weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk. Hoort het woord van Yahweh, bestuurders van Sodom; neig je oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.
Jeremia 23:14 Bij
de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: …; zij zijn Mij met zijn allen bij elkaar als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra.
Openbaring 11:8 Hun lijk
[van de 2 getuigen] zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Here gekruisigd werd [Jeruzalem].

De zonde van Sodom en Gomorra zal in de eindtijd weer in volle openheid gepraktiseerd worden onder de heerschappij van die vorst uit Irak en die imitatie Gezalfde uit Israel. Wellicht dat die vorst zelf zo’n hybride is, voor wie het een peulenschilletje is om te herstellen uit de dood. Het moet wel een goddelijk figuur lijken, anders kan die gezalfde nog zo gezalfd spreken, maar dan krijg je dat beeld niet in de Tempel om te worden aanbeden.

Tegenwoordig hoor je her en der van dergelijke vermengingen (buitenaardse wezens met mensen), maar het is nu nog in het verborgene. Ik heb zelf het idee dat het niet zo lang meer zal duren dat dit weer net zo openlijk gevierd zal worden als in de tijd van Noach en Sodom en Gomorra. Het kan zelfs zo snel gaan dat jij dit wellicht leest als het al gewone kost geworden is. Maar net als het oordeel kwam in de tijd van Noach en Lot om de mensheid te redden, zo zal dat ook in de dag des Heren komen.
Amos 4: 5-11 Zo willen jullie het toch graag, o Israëlieten, luidt het woord van Adonai Yahweh….. Ik heb onder jullie een omkering aangericht, zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, zodat jullie gelijk zijn geworden aan een brandhout uit het vuur gerukt. Toch hebben jullie je niet tot Mij bekeerd, luidt het woord van Yahweh.

Heeft het oordeel dan toch het laatste woord. Hebben die hel en verdoemenispredikers dan toch gelijk? Nee, nee en nog eens nee!!! Evenals er een keer komt in het lot van Sodom, zo komt er ook een keer in het lot van Jeruzalem.
Ezechiël 16: 1-56 Het woord van Yahweh kwam tot mij: Mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen en zeg: zo spreekt Adonai Yahweh tot Jeruzalem: …… je kleine zus die ten zuiden van je woonde, was Sodom met haar dochters….. je zus Sodom, samen met haar dochters, heeft niet gedaan wat jij gedaan hebt, samen met jouw dochters. … dit was de ongerechtigheid van je zus Sodom: …. Ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters …; en tevens zal Ik een keer brengen in jouw lot, … Je zus, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren tot haar vorige staat; …; en jij en je dochters zullen eveneens terugkeren tot je vorige staat.
Gods oordeel is er juist om Zijn genade ten volle te leren kennen!

Nog een Genade Knipoogje over dit onderwerp:
Sodom Hersteld

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina