U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Wijnstok & De Ware Wijnstok

Deuteronomium 32:30-33 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had. Want hun rots is niet als onze Rots; onze vijanden mogen zelf oordelen. Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen. Hun wijn is slangevenijn en wreed addervergif.

In de tijd van Jacobs benauwdheid krijgt Israel te kampen met twee beesten. We hebben ontdekt dat dit het beest uit de volkerenzee is, oftewel de vorst van Babel (Irak) plus het beest uit het land, de Antichrist, oftewel de pseudo-Gezalfde. In alle complottheorieën, die je in overvloed van het internet kan halen, wordt nauwelijks onderscheid tussen deze twee gemaakt. Is het terecht om als de dood zo bang te zijn? Die indruk wordt zeker onder christenen veelal gewekt. De Bijbel gebruikt voor deze twee beesten verkleinwoordjes. Het zijn beestjes. Ach!!!

Het probleem is niet dat er indrukwekkende monsterdieren te vrezen zijn in de grote verdrukking. Het probleem is dat het volk Israel er haar vertrouwen op stelt.
Deuteronomium 32:31 Hun rots is niet als onze Rots;
Men vertrouwt zomaar iemand die beweert de Gezalfde des Heren te zijn. Herken je dat? Die gezalfde beweert gezaghebbende profetieën en gezichten van God over die vorst uit Irak te hebben. Herken je dat?

Israel gaat een zevenjarig verbond met die vorst aan. Hoe is dat mogelijk? Ken je dan niet het krachtig charismatisch spreken van bepaalde gezalfden des Heren? Ken je dan niet het overtuigende bewijs door grote wonderen? Die vorst is wel eventjes uit de dood opgestaan! Welke gebedsgenezer kan zo’n goddelijk bewijs van Zijn roeping overleggen? Zijn beeld komt ter verering in de letterlijk herstelde tempel te staan. Ieder draagt zijn merkteken als een soort nieuw kruisje. Het grote probleem in de grote verdrukking is hun onvoorwaardelijk vertrouwen op deze beestjes in plaats van op Yahweh.

Deuteronomium 32:31-32 Hun rots is niet als onze Rots; …., want hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra;
Hier tekent Mozes het probleem van het volk in de grote verdrukking. Hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra. Misschien zegt het je nog niks of je duikt gelijk op de negatieve betekenis van Sodom en Gomorra. Nee, het gaat hier nog veel meer om de onderwerping, de verering, de aanbidding. Voor wie buigen zij zich neer?

Als er iets echt verbonden zit aan het volk Israel, dan is het wel de uitdrukking ‘Wijnstok’.
Deuteronomium 8: 7-8 Yahweh, jullie God, brengt jullie in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; een land van tarwe en gerst, van
wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen;
1 Koningen 4:25 Juda en Israel zullen gerust woonden, ieder onder zijn
wijnstok en onder zijn vijgenboom,

Ja, Israel zelf is de wijnstok van God.
Psalm 80:8 U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,
Psalm 80:14 O God der heerscharen, keer toch weer, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op
deze wijnstok,
Jesaja 5:7 De wijngaard van Yahweh Zebaoth is het huis van Israel,
Jeremia 2:21 Ik had jullie geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; maar hoe zijn jullie ten opzichte van Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde
wingerd
Jeremia 6:9 Zo zegt Yahweh Zebaoth: Lees, lees het overblijfsel van Israel als een wijnstok na;
Hosea 10:1 Israel is een welige
wijnstok, die zijn vruchten voortbrengt;

In het Nieuwe Testament zien we dan Jezus absolute verbintenis met Zijn aardse volk Israel.
Johannes 15:1-6 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht zal dragen. Jullie zijn rein om het woord, dat Ik tegen jullie gesproken heb; blijft in Mij, zoals Ik in jullie. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo kunnen jullie dat ook niet, als jullie in Mij niet blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunnen jullie niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

Hier zie je in de ware wijnstok het pure leven dat God ook in Israel wil openbaren. Ik doe weer even die stap terug om nog eens te vragen: Voor wie buigen zij zich neer? Die wijnstok heeft namelijk alles te maken met hun onderwerping, hun verering, hun aanbidding. Het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord ‘gephen’ voor ons woord 'wijnstok' komt namelijk voort uit een werkwoord, dat ‘buigen’ betekent.

Israel zal in die tijd van Jacobs benauwdheid zich neerbuigen voor die rots, die feitelijk niet hun Rots is. Hun vertrouwen hadden ze op hun Rots en Messias Jezus Christus mogen stellen. Hij maakte Zich één met Zijn volk en werd hun bron van leven. Maar…..
Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam van Mijn Vader en jullie nemen Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie wel aannemen.

Israel is de wijnstok van God. Ze hebben zich echter voor een ander gebogen. Jezus Christus is de ware wijnstok. Waar Israel faalt, daar buigt Jezus Christus zich volledig neer voor Zijn God. Hij gaat de weg van vernedering. Daarin maakte Hij Zich volledig één met Zijn volk.

Zij zijn ontrouw! Wat kan God doen?
Romeinen 3:3 Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?
2 Timotheus 2:13 Als wij ontrouw zijn, Hij blijft trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.
God verbergt Zijn volk bij Zich en koestert het als Zijn schat.
Deuteronomium 32:34 Is het niet bij Mij weggeborgen, verzegeld in mijn schatkamers?

Hier volgt nog een Genade Knipoogje over dit onderwerp:
De Wijnstok

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende