U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Twee Beesten

Deuteronomium 32:30-33 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had. Want hun rots is niet als onze Rots; onze vijanden mogen zelf oordelen. Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen. Hun wijn is slangevenijn en wreed addervergif.

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals jullie gehoord hebben, dat er
een Antichrist komt, zijn er nu ook veel Antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat dit het laatste uur is.
1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is
de Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
1 Johannes 4:3 Iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Dit is de geest van
de Antichrist, waarvan jullie gehoord hebben, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
2 Johannes 1:7 Er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en
de Antichrist.
Deuteronomium 32:31 Hun rots is niet als onze Rots;

Er is in deze teksten een voortdurende woordspeling met het werkwoord ‘komen’ en het zelfstandig naamwoord ‘de komst’.
A/ In 1 Johannes 2: 18 gaat het over het komen van de Antichrist.
B/ In 1 Johannes 4: 3 gaat het over het feit dat Israel gehoord heeft dat de Antichrist komen zal. Zijn komst, de komst van de Antichrist, staat dus centraal in de tijd van Jacobs benauwdheid.
C/ Maar hijzelf, de Antichrist, zal volgens 2 Johannes 1: 7 de komst van Jezus Christus in het vlees loochenen.

Je zou kunnen zeggen dat het Jodendom ondanks hun afkeer van de Persoon wel altijd erkend heeft dat Jezus een historisch figuur was. Daar gaat het hier dan ook niet echt over. Het feit dat de geschiedschrijver Josephus Flavius over Hem schrijft wordt hier niet ontkend. Het feit dat met Jezus de Christus, oftewel de beloofde Messias der Joden, lichamelijk al gekomen zou zijn, dat wordt geloochend.

De Antichrist zal straks opstaan. Hij zal zich aan het Joodse volk presenteren als de lang verwachte Messias en men zal als een blok voor hem vallen. Het is dan ook echt uitgesloten dat de Antichrist een blanke of zwarte westerse man zou zijn. Het is uitgesloten dat het Joodse volk zo’n persoon als hun Messias zal erkennen. De Antichrist kan dan ook niet anders dan een Jood zijn. Dit Bijbels gegeven schiet heel veel momenteel lopende complottheorieën dus zondermeer volledig aan gort.

Het tijdstip van de openbaring van deze imitatie Messias wordt in de Bijbel de Dag des Heren genoemd. Sommige gelovigen denken dat die dag al is aangebroken. Die zijn dan ook net zo misleid als de gelovigen van Thessalonica.
2 Thessalonica 2: 2-4 Verlies nou niet meteen je bezinning en verkeer nou niet in onrust, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand je misleiden, op welke manier dan ook, want eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Deze mens der wetteloosheid heeft bewust hier in de Bijbel een andere titel dan de Antichrist. Je zou het twee handen op één buik kunnen noemen, maar het blijven wel twee personen die het goed met elkaar kunnen vinden. In Openbaring 13 vind je ze beiden terug: Het beest uit de zee (de mens der wetteloosheid) en het beest uit de aarde (de antichrist).

Openbaring 13: 1-3 Ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag één van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,
Daar heb je het beest uit de volkerenzee, de mens der wetteloosheid.

Openbaring 13: 11 Ik zag een ander beest opkomen uit de aarde [het land] en het had twee horens als die van (het) Lam, en het sprak als (de) draak.
Hier hebben we het beest uit het land, de Antichrist.

Over dat beest uit de volkerenzee, de mens der wetteloosheid, heb ik tijdens mijn studies over Ufo’s al het één en ander geschreven. De komende koning van Babel zal namelijk in die tijd van Jacobs benauwdheid de heerschappij over het volk Israel gaan innemen. Dat heb ik uiteen gezet in mijn studie over ‘De Berg Der Samenkomst’.

Ik besef dat het heel vreemd overkomt dat er in die toekomst weer een koning van Babel zal zijn. Wanneer we echter beseffen dat de zogenaamde democratisering van de Arabische landen begonnen is in Irak (Let wel, Ik noem dit niet als positieve waardering o.i.d.), dan zien we dat het pad voor deze mens der wetteloosheid door onze westerse oorlogszuchtige bemoeienis netjes geplaveid is. Die profetische koning van Babel is dus een leider van het huidige Irak.

De tekening van dat beest uit het land (Israel) is kenmerkend. Het had horens als die van een Lam. Het lijkt dus op het Lam van God (imitatie) Het doet grote wonderen in het land.
Openbaring 13: 13 Het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op het land ten aanschouwen van de mensen.
Hij wordt de valse profeet genoemd.
Openbaring 19: 20 Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet,
Openbaring 20: 10 De duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn,

Een tijd van benauwdheid voor Jacob en men vertrouwt op een rots, die niet de Rots is.
Deuteronomium 32:31 Hun rots is niet als onze Rots;
Maar God verandert niet en Hij blijft trouw.
Deuteronomium 32:34 Is het [Israel] niet bij Mij [God] weggeborgen, verzegeld in Mijn [Gods] schatkamers?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende