U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verkocht Worden Uit Genade

Deuteronomium 32:30-33 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had. Want hun rots is niet als onze Rots; onze vijanden mogen zelf oordelen. Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen. Hun wijn is slangevenijn en wreed addervergif.

Alles in deze vier verzen bespreekt de situatie van het volk Israel. Wij weten inmiddels dat we binnen de profetie, die Mozes hier uitspreekt, aanbeland zijn in de tijd van de grote verdrukking, de tijd van Jacobs benauwdheid, de tijd dat de antichrist zich zal laten gelden. Maar laten we nu eerst even de tekst van deze vier verzen letterlijk tot ons laten doordringen voordat we het in het grote geheel plaatsen.

Deuteronomium 32:30 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had.

Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven,
De vraag is hier niet hoe het mogelijk is dat één persoon uit het volk Israel dit zou kunnen doen. De vraag ligt precies andersom! Hoe kan één persoon duizend man uit Israel najagen? Hoe kunnen er twee tienduizend uit Israel op de vlucht drijven? Dat is belachelijk! Dat is uitgesloten! En toch gebeurt dit!!! Dat levert deze vraag op.

De situatie, die hier getekend wordt, is echt helemaal 180 graden omgekeerd. Gods genade met Zijn aardse volk Israel leverde altijd dergelijke verhoudingen op positief ten gunste van het volk.
Leviticus 26:8 Vijf uit jullie zullen honderd vervolgen, en honderd uit jullie zullen tien duizend vervolgen;
Jozua 23:10 Eén van jullie vervolgde duizend, want Yahweh, jullie God, zelf streed voor jullie, zoals Hij jullie beloofd heeft.

Die beloften van genade hebben in zo enorm veel situaties ook wezenlijk voor het volk Israel gegolden! Maar genade werkt praktisch als er bewustzijn is van eigen zwakheid en wanneer er geen sprake is van vertrouwen in eigen kracht. Een voorbeeld van de gideonsbende is spreekwoordelijk.

Jesaja tekent een gelijksoortige situatie als Mozes dat hier in zijn lied doet. De verhoudingen zijn totaal omgekeerd. Maar daar is dan ook bij het volk Israel een vertrouwen op hun eigen strijdkracht, op hun eigen inspanning.
Jesaja 30: 15-16 Zo zegt Adonai Yahweh, de Heilige van Israel: Door bekering en rust zouden jullie gered worden, in stilheid en vertrouwen zou jullie sterkte zijn; maar jullie hebben niet gewild. Jullie hebben gezegd: Neen, op paarden zullen wij voort vliegen; daarom zullen jullie vluchten. En: Op snelle rossen zullen wij rijden; daarom zullen jullie achtervolgers snel zijn.

Herken je het machtige Israel, zoals het tegenwoordig krachtig op zijn eigen strijdmacht met kernwapens vertrouwt? Het resultaat van die gigantische bewapening is dat ze zullen vluchten en dat hun achtervolgers snel zullen zijn. En na deze waarschuwing van Adonai Yahweh komt opnieuw dezelfde vreemde uitspraak, die we ook in onze eigen uitgangstekst tegenkomen.
Jesaja 30: 17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf zullen jullie vluchten,

Er staat dit uitverkoren volk van God nog een verschrikkelijke toekomt te wachten in de tijd van Jacobs benauwdheid. Is dat omdat God geen genade meer voor dit volk heeft? Is dat omdat God dit volk opgegeven heeft? Is dit omdat Gods oordeel, wanneer die zich eenmaal ontvouwt, genadeloos voor altijd definitief is? Nee! Nee!! En nog eens NEE!!!!

Pal nadat God door de mond van Jesaja uitgesproken heeft wat het resultaat is van vertrouwen op je eigen kracht, op je eigen mogelijkheden, pal daarna komt God weer met Zijn liefde en ontferming. Gods trouw is niet plotseling weg!!!
Jesaja 30: 18 Daarom verlangt Yahweh ernaar om jullie genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

Deuteronomium 32:30 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had.

Als niet hun Rots hen verkocht!
God verkocht Zijn volk meerdere keren. De eerste keer:
Richteren 2: 14 De toorn van Yahweh ontstak tegen Israel, en Hij gaf hen in de hand van de rovers, die hen beroofden; en Hij verkocht hen in de hand van hun vijanden rondom;
De reden is ook hier dat ze Yahweh afwezen en allerlei andere goden naliepen.
Richteren 2: 13-14 Zij verlieten Yahweh, en dienden den Baal en Astharoth. Daarom ontstak de toorn van Yahweh tegen Israel,

Begrijp goed dat het verlaten van Yahweh niet inhield dat ze ophielden godsdienstig te zijn. Yahweh, oftewel de ‘Ik Ben’ er altijd voor jou, wijst erop dat ze met een klein groepje, hoe zwak ook, machtig zijn. Het wijst op de genade, die God werkt. De Baäl dienen kan nou juist zeer vroom gebeuren, zeker wanneer je beseft dat die titel ‘Heer’ betekent. In al je eigen kracht ‘de Heere’ dienen, komt dus feitelijk neer op Baäldienst.

Astharoth is eigenlijk ook helemaal niet meer zo’n vreemde snoeshaan als dat de naam hier doet vermoeden. (De vruchtbaarheidsgodin Astarte) Er is weer een druk verkeer met de Arcturiërs, Pleiadiërs en Siriërs onder de zogenaamde toegewijde leiding van de vrouwelijke Commandant Ashtar. Inderdaad, er zijn veel contacten met zogenaamde buitenaardse wezens, genaamd Aliëns.

Die verlakkerij door geestelijke wezens neemt de laatste 10 jaar steeds grotere vormen aan. Je krijgt zoal twee miljoen hits als je de naam ‘Ashtar’ googlet. Destijds presneteerde ze zich als vruchtbaarheidsgodin. Tegenwoordig doet ze zich voor als buitenaardse Kommandante. Hetzelfde geestelijke wezen, dat dit spelletje speelt. Alles is inderdaad in voorbereiding op die tijd van Jacobs benauwdheid, de grote verdrukking.

De volgorde is telkens hetzelfde (Richteren 3: 8; 4: 2; 10: 7). Het volk verliet Yahweh. Het wees de genade af. God verkocht hen om hen daarna een nieuwe richter te geven. Telkens begint God opnieuw met hen. Telkens weer Zijn genade. Gods toorn is dus telkens geen definitief eindoordeel van altijddurende hel en verdoemenis. Het verkopen door God is dus niet om maar van dat volk af te zijn. Het is Zijn opvoedende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende