U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vreselijk Te Vallen In Gods Handen

Deuteronomium 32: 4 God …, …, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
De gedachte dat Gods rechtvaardigheid aangeeft dat Hij de mens precies datgene geeft wat hij of zij verdient, is een manier van denken dat op het niet Bijbelse juridische denken is gebaseerd. Daarin is geen plek voor genade, ontferming of barmhartigheid. Genade verdien je niet. Genade ontvang je. Iemand die verklaart dat een bepaald persoon het zo bont gemaakt heeft, dat hij of zij geen genade meer verdient, die heeft niks begrepen van genade. Zo begrijpt iemand die in rechtvaardigheid een juridische term ziet niets van Gods rechtvaardigheid. God zet de zaken recht en Zijn drijfveer is Liefde.

Deuteronomium 32: 4 God …, waarachtig is Hij.
Dat is weer zo’n kenmerk van Yahweh.
Psalm 25:8 Goed en waarachtig is Yahweh;
Psalm 92:15 Verkondig dat Yahweh
waarachtig is,
Romeinen 3:4 God
waarachtig en ieder mens leugenachtig,
Zo kennen wij Christus Jezus ook persoonlijk:
Mattheus 22:16 Wij weten, dat U waarachtig bent en de weg van God in waarheid leert,
Markus 12:14 Wij weten, dat U
waarachtig bent,
Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, en
de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
1 Johannes 5:20 Wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij
de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het Leven van de aioon.

Ook is Gods weg in het oordeel rechtvaardig en waarachtig.
Openbaring 15:3 Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, U, Koning van de volkeren!
Openbaring 16:7 Here God, Almachtige, Uw oordelen zijn
waarachtig en rechtvaardig.
Openbaring 19:2
Waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen,

Gods oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Een goede afsluiting van onze behandeling van de eerste vier verzen van dit oordeelshoofdstuk in de Bijbel: Deuteronomium 32. Ik ben van plan om heel rustig alle Bijbelplaatsen, waarin Gods oordeel centraal staat door te wandelen. Toch leveren de studies die ik tot nu toe op mijn website heb geplaatst al de nodige irritatie op.

Het feit dat God liefde is en dat Hij Zijn wezen ook niet verloochent als Hij oordeelt blijkt toch vaak niet zo goed te vallen bij gelovigen. Zo kreeg ik te horen dat onze God een toornende God is. Inderdaad, helemaal mee eens. God is een verterend vuur wordt me voor de voeten geworpen. Dat heb ik in mijn vraagbeantwoording al uitgebreid behandeld, die je nog eens terug kan lezen door hier te clicken.
Ik kreeg te horen dat het vreselijk is om in de handen van de levende God te vallen.

Gods toorn is in onze behandeling van deze start van Deuteronomium 32 al meermalen ter sprake gekomen en zal nog meermalen in de resterende teksten van dit hoofdstuk naar voren komen.

Wij hebben de neiging echt kwaad te doen wanneer wijzelf toornig, oftewel boos, zijn. Gek genoeg verwachten we dat dan welhaast vanzelfsprekend bij God ook. Maar zo zit God niet in elkaar.
Psalm 4:4 Wees toornig, maar zondig niet;

Wij neigen er zelfs toe om toorn van God als iets negatiefs te zien, waar je niet van herstelt. Ook zo zit God niet in elkaar.
Jesaja 12:1 Ik loof U, Yahweh, omdat U toornig op mij bent geweest;
Jesaja 57:16 Ik
[Yahweh] zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn,

Je kan wel zeggen dat negen van de tien keer dat de Bijbel spreekt over de toorn des Heren, oftewel de toorn van Yahweh, dit heel duidelijk spreekt van de opvoedende weg die God met Zijn aardse volk Israel gaat. Inderdaad spreekt de Bijbel veelvuldig (vele honderden keren) van die toorn van God, maar telkens tekent zich dan de opvoedende liefde van Vader voor Zijn kinderen af. Precies diezelfde functie die toorn ook in ons pedagogisch handelen als ouders heeft.
2 Kronieken 12:12 Omdat hij zich verootmoedigde, wendde de toorn van Yahweh zich van hem af, zodat Hij hem niet geheel en al te gronde richtte.

Doordat Gods toorn zich kenmerkt als genadige opvoeding zijn de twee schijnbaar tegengestelde uitingen ook in één motto gevangen.
Psalm 30:5 Een ogenblik duurt Zijn [Yahweh] toorn, een leven lang Zijn welbehagen;
Psalm 77:9 Vergeet God genadig te zijn, of sluit Hij Zijn barmhartigheid in toorn toe?
Jesaja 60:10 In mijn
[Yahweh] toorn heb Ik jullie geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over jullie ontfermd.

Toorn als opvoedende genade over Zijn aardse volk Israel. Zo tekent ook het Nieuwe Testament Gods toorn. Het geslacht Israel was verkeerd en verdraaid. Zij waren daarom dan ook onder de opvoedende toorn. Daar bleef degene die niet geloofde in Jezus als Messias ook onder.
Johannes 3:36 Wie aan de Zoon ongehoorzaam is, …, …de toorn van God blijft op hem.
Vandaar ook de oproep:
Handelingen 2:40 Laat je redden uit dit verkeerde geslacht.

Zo zie je maar waarom het zoveel beter is om in de handen van God te vallen dan in de handen van mensen.
2 Samuel 24:14 David zei tegen Gad: … laat ons toch vallen in de hand van Yahweh, want Zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij niet vallen in de hand van de mensen.
1 Kronieken 21:13 Laat mij toch vallen in de hand van Yahweh, want Zijn barmhartigheid is zeer groot; maar laat mij niet vallen in de hand van mensen.

Waarom is het dan vreselijk om in de handen van een levende God te vallen? Omdat Hij kan doden. Omdat Hij kan verbrijzelen. Maar Hij is dezelfde die doet herleven. Hij is degene die geneest. Het is alles ter opvoeding van het Joodse volk, het volk dat trouwens in deze tekst in Hebreeën ook werd aangesproken. Daar wordt nog iets anders net zo vreselijk genoemd.
Hebreeën 12:21 Zo vreselijk was het verschijnsel, dat Mozes zei: Ik ben enkel vreze en beving.

De levende God verscheen aan Mozes op de berg. Mozes was daar in de handen van de levende God gevallen. Hoe maakte die levende God zich nog maar bekend?
Exodus 34:6-7 Yahweh ging aan hem voorbij en riep: Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
Jazeker, vreselijk, maar tevens grandioos, om in de handen van die levende God te vallen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende