U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Inleiding Oordelen Gods

De aanleiding van deze studie is een tekst uit de brief van Judas, die ik momenteel aan het bestuderen ben. Hier komt hij:
Judas vers 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

Binnen de godsdienst valt alles onder één noemer: Het oordeel van God. Een definitief oordeel waar nooit een eind aan zal komen. Een vurig, stevig opgestookt oventje dat men hel noemt, maar ook de poel (oftewel vijver) van het vuur, maar ook de buitenste duisternis. Je kan rustig zeggen dat ze er een beestenbende van maken door allemaal verschillende zaken op één hoop te gooien, wat ze dan willekeurig hel of oordeel noemen. Ik heb al het één en ander aan studies laten verschijnen om wat Bijbels licht op dit soort zaken te laten schijnen. Hier komen enkele links:

De Hel als Hot Item:
De Sheol - Hel Of Graf?
Afrekening Met Sheol, Gehenna & Tartaris
De Rijke Man & De Arme Lazarus
Alle Nederlanders Gaan Naar De Hel!
Koefnoen of Kopspijkers
God Beloont Fraude
Kloof Tussen Rijk & Arm
Liegt Christus Jezus?
Geestelijke Leiders Kleden De Armen Uit
De Luchtbel: God Helpt Je Wel
4 Naakte Feiten Van De Arme Bedelaar
Godonterende Talmoed
Dood Is Dood
De Schoot Van Abraham
Een Andere Boodschap
Een Zeer Rijke Veroordeelt De Rijken
Geen Teken Dan Het Teken Van Jona

Het Verlorene Zoeken & Redden:
De Schat In De Akker
De Parel Van Grote Waarde

De Redder Van De Wereld:
De Redder Van De Wereld 1
De Redder Van De Wereld 2
De Redder Van De Wereld 3

Zoeken – Vinden – Redden:
Het Verloren Schaap
Het Verloren Dubbeltje
De Verloren Zoon
De Oudste Zoon
Gods Koninkrijk In Mensenhanden
De Schat In De Akker
De Kostbare Parel

Dan nog enkele aparte stukjes:
Altijd Durende Hel Is Een Leugen!
Het Bevel In de Genadeboodschap
Hoe Ver Reikt Gods Genade?
Wilders, Potentieel Premier van Nederland
Branden In De Hel
De Speciale Redding Van Gelovigen
Worden Christenen Nog Geoordeeld?
(door op de links te clicken kom je gelijk op de desbetreffende studies)

Het Griekse woord voor ‘oordeel’ in Judas vers 4 is ‘krima’. Daarnaast heb ik nog vijf verschillende afleidingen van dit woord teruggevonden:
1. ‘krino’, het grondwoord, waar ‘krima’ van is afgeleid.
2. ‘krites’, zelfstandig naamwoord ‘Oordelaar’ of ‘Rechter’.
3. ‘kriterion’, ook zn. Een middel om te oordelen.
4. ‘diakrino’, Letterlijk: ‘dwars door oordelen’.
5. ‘katakrino’, Letterlijk: ‘van boven naar beneden oordelen’.

Er zijn nog meerdere Griekse woorden betrekking hebbend op oordeel. Dat zijn de volgende:
1. ‘dike’, het zelfstandig naamwoord ‘vonnis’ of ‘oordeel’.
2. ‘katadikazo’, het afgeleide werkwoord ‘(ver)oordelen’ van boven naar beneden.
3.
‘dikastes’, degene die oordeelt, oftewel de ‘rechter’.
4. ‘krisis’, het zelfstandig naamwoord ‘vonnis’, ‘oordeel’ of ‘college van rechters’.
5. ‘orge’, het zelfstandig naamwoord ‘toorn’, ‘straf’ of ‘verontwaardiging’.

Natuurlijk hebben we ook Hebreeuwse woorden in het Oude Testament voor het oordeel:

1. shapat’, werkwoord met de betekenis ‘oordelen’ of ‘recht spreken’.
2. mishpat’, zelfstandig naamwoord dat van het vorig woord is afgeleid: ‘oordeel’ of ‘rechtspraak’.
3. ‘diyn’, werkwoord met dezelfde betekenis als de eerste.
4. diyn’, zelfstandig naamwoord met dezelfde betekenis als de tweede.
5. yakach’, werkwoord met de betekenis ‘oordelen’ of ‘beslissen’.
6. ‘rasha’, werkwoord met de betekenis van ‘godsdienstig boos veroordelen of handelen’.

Alles wat we n.a.v. deze grondwoorden gevonden hebben, plaats ik bij elkaar en verdeel de Bijbelteksten in
1. Menselijk Oordeel (voor onze studie minder interessant)
2. Gods Oordeel
(door simpel te clicken op ‘Menselijk Oordeel’ of op Gods Oordeelkom je nu bij alle Bijbelgedeelten die hierop betrekking hebben. De woorden waar het om draait zijn dikgedrukt.)

Als we alle Bijbelgedeelten naast elkaar leggen, dan kom ik er niet onderuit om te zien dat de uitdrukking ‘Eindoordeel’ niet zo’n belachelijke samentrekking van woorden is als wat ik eerst altijd dacht. De geschiedenis van Gods schepping kenmerkt zich door oordelen van God. In Zijn relatie tot Zijn aardse volk Israel spreekt de Bijbel doorlopend in heel haar geschiedenis over Gods oordelen. Ook wordt er in betrekking tot de volkeren oftewel de heidense (niet joodse) natiën voortdurend gesproken over Gods oordelen. Het profetisch vergezicht van een eindoordeel is dus ook uitsluitend een afsluiting van al Gods oordelend handelen binnen Zijn heilsplan.

Voor veel gelovigen zal ik in mijn vorige alinea een vreemde combinatie gemaakt hebben van Gods oordelen met Gods heilsplan. Toch kom ik er niet onderuit om telkens opnieuw Gods handelen in genade te ontdekken in al Zijn oordelen. Recht, gerechtigheid, oordeel, en zelfs straf of kastijding zijn namelijk middelen die God hanteert om Zijn genade tot volle openbaring te laten komen.

God is niet recht. God handelt recht. God is liefde en al Zijn rechtvaardig handelen in oordelen, bestraffingen of kastijdingen komen voort uit Zijn wezen van liefde. God werkt heel persoonlijk aan het hart van de ongelovige om hem of haar op de plek te doen komen van een van harte afhankelijke onderwerping aan Hem als Here. God werkt ook heel persoonlijk aan het hart van de gelovige om hem of haar te doen genieten van Zijn overvloeiende rijkdommen van genade. God werkt aan het hart van Zijn aardse volk Israel om die intieme relatie te herstellen. God werkt aan het hart van de heidenvolkeren om ook hen te doen delen in Zijn zegeningen. Daartoe hanteert onze God van liefde Zijn oordelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende