U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God Loochenen Als Despoot

Puur volkomen vrijheid is Gods autoriteit erkennen. Dat is nou juist waar het tegenwoordig in het grote geheel van de ‘christenheid’ misgaat. Daarmee zijn we bij het vierde en laatste punt aanbeland.

4. Hem erkennen als de Soeverein in ons leven betekent dat de genade krachtig werkt.
Judas 1: 3-4 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver om jullie te schrijven over ons gemeenschappelijke redding, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Despoot en Here, Jezus Christus, verloochenen.

Parallel hieraan loopt de uitspraak van Petrus uit het tweede punt:
2 Petrus 2: 1-2 Er zijn valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder jullie valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Despoot, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen,
Deze beide brieven zijn feitelijk aan het volk Israel geadresseerd, maar het beginsel van wandel in genade en het feit dat Christus Jezus de Despoot is, geldt voor ons net zo sterk. Judas strijdt in zijn brief voor het zuivere geloof, dat hen overgeleverd is. Petrus strijdt ook in dit geciteerd gedeelte. Hij strijdt echter voor de gezonde leer. Beiden worden echter met precies hetzelfde probleem geconfronteerd: De verloochening van Christus Jezus als de Despoot.

Ik schreef al dat het vrijwel direct al is misgegaan. Het blijde nieuws van het evangelie houdt in dat we gered zijn uit genade, maar nu ook mogen leven vanuit Gods overvloeiende rijkdommen van genade. Christus is ons leven geworden. Hij is Degene die Zijn leven in jou en mij uitwerkt. Het zijn de goede werken die Hij van tevoren bereid heeft, waar we in mogen wandelen. Onze wandel in genade. Dat betekent een erkenning van Christus als onze enige Despoot. Alles voor de mens, niets door de mens.
Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
Efeze 2:9 Niet uit werken, opdat niemand zal pochen.

Nee! Niet jij werkt. God werkt!
Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft zowel het willen als het werken in jullie werkt.
Hij is de Despoot!

Maar wat zegt Judas?
Judas 1: 4 Ze verloochenen onze enige Despoot en Here, Jezus Christus,.
Maar wat zegt Petrus?
2 Petrus 2: 1 Zelfs de Despoot, die hen gekocht heeft, verloochenende
Wat betekent dat? Dat ze God als Despoot verloochenen?

Ze wijzen op de redding en zeggen: ‘Dat is Gods pakkie aan.’ Dan wijzen ze op de wandel als gelovige en roepen ons toe: Dat is jullie pakkie aan!’ ‘Heiligheid is dan jouw pakkie aan. Vriendelijkheid, zelfbeheersing en ga zo maar door. Allemaal jouw pakkie aan. 'Christelijke’ democratie ten voeten uit! Alles voor God, maar niets door God. Dat is Jezus Christus als Despoot verloochenen.

Nou zijn het juist deze twee Bijbelgedeelten die zeer favoriet zijn onder al die christelijk ijveraars voor God. Waarom?
Judas 1: 4 Er zijn zekere mensen binnengeslopen …, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen
2 Petrus 2: 2 Velen zullen hun losbandigheden navolgen,

Ik krijg deze Bijbelteksten nogal eens ingewreven als ik de genade in al zijn volheid presenteer. Dan krijg je te horen dat je de genade van God in losbandigheid verandert. Een duidelijker bewijs dat die ijveraars niets, maar dan ook niets van Gods genade begrepen hebben.

Het is Gods genade dat ik, of jij, nu niet meer leeft, maar dat Christus in mij, of in jou, leeft. Genade in al zijn volheid betekent dat Christus als de ware Despoot, Zijn leven in mij, of jou, uitwerkt. Beweren dat Christus openbaren in je leven betekent dat zo’n leven losbandigheid uitwerkt is eigenlijk godslasterlijk! Wat beweer je dan feitelijk van Christus?

Nee, het gaat hier over mensen die Jezus Christus als Despoot loochenen. Mensen die best wel godsvruchtig willen zijn, maar dan zelfstandig voor God. Zij proberen heilig te leven voor God. Zij proberen de naaste lief te hebben. Zij proberen als goed christen niet uit hun slof te schieten. Mensen, wat kunnen zij zich goed beheersen! Ze vinden het veel te makkelijk om alleen maar te genieten van God en Hem als de ware Despoot Zijn werk aan, in en door hen te laten doen.

Dat is Jezus Christus als de enige Despoot verloochenen. Toch zingen ze graag over genade en voor de redding spreken ze ook nog over genade, maar praktisch heeft het geen grip op hun bestaan. Dat betekent dat ze in al hun wettisch gedrag toch los van de Despoot, die hen gekocht heeft, leven. Dat heet losbandigheid. Daarmee is die genade, waar ze wel over spreken, in losbandigheid veranderd.

Het blijde nieuws van het evangelie is niet los van een leven uit genade verkrijgbaar. We kunnen niet Jezus Christus als Despoot, door Wie we vrijgekocht zijn, aanbidden om daarna Hem als Despoot, die Zijn genade in ons uitwerkt, aan de kant te zetten. Hij is onze enige Despoot, die ons hele leven in Zijn hand houdt.
Filippi 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende