U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 21-27

2 Koningen 5: 21-25 Zo rende Gehazi achter Naäman aan; en toen Naäman hem zo zag rennen sprong hij van de wagen, hem tegemoet, en zei: Gaat het wel goed? Hij antwoordde: Ja; maar mijn meester heeft mij gestuurd en laat u zeggen: Zonet zijn er twee jongens van de profetenschool bij me gekomen vanuit de bergen van Efraïm: geef hun nu toch maar een talent zilver en twee feestkleren. Naäman zei: Als je het niet erg vindt, neem dan twee talenten. Hij bleef dit volhouden en bond gelijk die twee talenten zilver in twee buidels, en twee feestkleren, Hij gaf ze aan twee van zijn knechten, die droegen ze voor hem uit. Toen hij bij de heuvel aankwam, nam hij het hele zaakje van hun over en legde het weg in het huis, en liet die mannen gaan. Toen zij weg waren, stond zijn meester voor zijn neus; Elisa vroeg hem: Waar kom jij nou vandaan, Gehazi? En hij zei: Uw knecht is niet naar links of rechts geweest, hoor.
“Waar kom jij nou vandaan, Gehazi?” Ontdekkende vraag van Gods liefde. “Adam, waar ben je?” “Kain, waar is je broer?”. Gods liefde aan het werk in je hart.

2 Koningen 5: 26 Maar hij zei tegen hem: Ging mijn hart niet met je mee, toen die man zich omkeerde van zijn wagen om jou tegemoet te gaan? Was dit nou de tijd om zilver of kleren aan te nemen, of olijftuinen, wijnbergen, schapen, runderen, knechten of dienstmaagden?
“was dit nou de tijd om zilver aan te nemen?” Tja, het is genadetijd.

2 Koningen 5: 27 Daarom blijft die melaatsheid van Naäman jou en je nageslacht aankleven in deze aioon. Hij ging bij hem weg, melaats als sneeuw.
Het bijzondere is dat van Naäman nergens beschreven staat dat hij zo onder de melaatsheid zat als deze knecht Gehazi. Naäman kon nog gewoon functioneren met melaatsheid, maar Gehazi was helemaal wit als sneeuw, die zat er echt helemaal onder.
Dit lijkt sprekend op een afrekening van Elisa de profeet. Maar dan kennen we de Schrift nog niet.
Leviticus 13:13 Als nou de priester merkt dat de melaatsheid zijn hele vlees bedekt heeft, dan zal hij hem, die de plaag heeft, rein verklaren; zij is namelijk helemaal in wit veranderd; hij is rein.
Hè? Pardon? De melaatsheid over zijn hele lijf en dan zou die rein zijn?

Laten we eventjes teruggaan naar het beeld van deze melaatsheid. Hier heb je dus iemand die echt helemaal van top tot teen gekenmerkt wordt door zonde, want daar is het een beeld van. Er valt echt niks meer te verhullen. Iemand doordrenkt met zonde! En wat blijkt dan?
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden;

Gods plan met elk mens is zijn reiniging, zijn redding. Je zou kunnen zeggen dat God bij Naäman een andere weg volgt als bij Gehazi, maar bij beide komt God tot Zijn doel.
Micha 7:18 Waar is een God zoals U, die de zonden vergeeft en de misdaad kwijtscheldt.
Wat Gehazi oftewel “het dal van het gezicht” betreft geldt zondermeer:
Jesaja 40:4 Alle dalen zullen verhoogd worden,
Lukas 3:5 Elk dal zal gevuld worden,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina