U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 7-10

2 Koningen 5: 7 Toen de koning van Israël deze brief las, scheurde hij zijn kleren aan stukken en zei: Ben ik nou God, dat ik zou kunnen doden en levend maken, dat hij deze man naar me toestuurt om hem van zijn melaatsheid te genezen? Zie je nou hoe hij een reden zoekt om een stevig partijtje oorlog met mij uit te knokken?
Deze koning is meeste kans koning Joram, de zoon van de goddeloze koning Achab. Hij heeft hier echter geen naam. Wat wel blijkt is dat hij ook geen geloof had. “Tja”, denkt die koning van Israël, “die koning van Syrië weet best wel dat ik niet die capaciteit heb om zijn generaal zomaar beter te maken”. Tja, wellicht wist die koning dat inderdaad best wel, maar deze koning van Israël was zijn eigen God, namelijk Yahweh, helemaal vergeten.

2 Koningen 5: 8 Toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren verscheurd had, stuurde hij iemand naar hem toe om te zeggen: Waarom heb jij je kleren nou verscheurd? Laat die man nou maar bij mij komen, zodat hij erachter komt dat er echt een profeet in Israël is.
Die naam “Elisa” betekent “God is redding”. Herkennen we iets?
De naam “Jezus” betekent “Yahweh is redding”.

2 Koningen 5: 9 Nou, daar kwam Naäman met paarden en wagens, en stopte voor het huis van Elisa.
Hij was zo waardig en zat zo hoog te paard. Is God er niet als wij hoogmoedig alles zelf willen uitvogelen? Gods genade is er altijd, maar wij zijn er dan nog niet achter dat die genade ook echt het enige is in ons leven. Dus blijven we doormodderen op onze eigen hoogte.
Romeinen 12:3 Door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan een ieder van jullie, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het hoort, maar dat hij bescheiden moet denken, naar de maat van het geloof, zoals God aan een ieder heeft toebedeeld.

2 Koningen 5: 10 Toen stuurde Elisa een boodschapper naar hem toe, die tegen hem zei: Ga jij je nou maar zevenmaal wassen in de Jordaan, dan herstelt dat vlees van jou wel. Dan ben je absoluut zeker rein.
Een boodschapper. Elisa kwam hem niet persoonlijk aanspreken, handjes schudden, optrekken. Stel Obama komt om een onderhoud te hebben met de premier. Maar Rutte stuurt een dakloze met een boodschap naar hem toe. Zo liggen hier die verhoudingen zo´n beetje. De reactie zal tegenwoordig precies hetzelfde worden, den ik. Pisnijdig!

We komen bij de Heer en benoemen alles wat ons dwars zit. We laten doorschemeren hoe zo´n inzet we voor God hebben gegeven in ons leven. We verwachten een oplossing en het liefst dat alle problemen uit de weg genomen worden. De Heer stuurt een boodschapper, die alleen maar wijst op de genade van de Heer. Daar word je me toch een partijtje link van, ook al ben je nog zo´n goed christen. Een nijdig goed christen.

Wijst Elisa dan op de genade van de Heer? Hij heeft het over een doop, een doop in de Jordaan, en dat tot zevenmaal toe.

De doop is essentieel voor onze eenheid met Christus en daardoor met elkaar. We lezen hier over een doop en dat nog wel in een rivier, dus in water. Vanzelfsprekend dat we dus gelijk aan een waterdoop denken. Is dat wat ons verbindt aan Christus? Ons tot een eenheid met Christus maakt? Is een bepaalde hoeveelheid water (een paar druppeltjes op het hoofd, een hele plens of zelfs helemaal ondergaan in een waterbad) wat ons als gelovigen dus tot een onlosmakelijke eenheid maakt vanuit Christus met elkaar? Nee, dat krijgt water niet voor elkaar. Je zou haast aan toverij gaan denken als dat wel het geval was.

Toch is de doop één van de kernpunten van onze eenheid als gemeente, het lichaam van Christus.
Efeze 4: 3-6 De eenheid van de Geest in de band van de vrede. Dat is: Eén lichaam en één Geest, zoals jullie ook geroepen zijn in één hoop van jullie roeping; één Heer, één geloof, één doop; één God en Vader van allen die is boven allen en door allen en in ons allen.
Eén doop is een kenmerk van onze eenheid van de Geest in de band van de vrede. Welke doop is dat dan?
Lukas 12:50 Ik (Jezus Christus) moet met een doop gedoopt worden; en hoe benauwt het mij, totdat het volbracht is.
We weten inmiddels wel wanneer Hij het uitriep: “Het is volbracht!” De vijandschap, de woede van de mensheid kwam daar op Zijn hoofd neer. Hij is voor jou en mij daar de dood ingegaan. Hij heeft (zonder dat er een drup water bij was) één gemaakt met jou en mij. Dat is die doop. Wat is het resultaat?
2 Corinthiërs 5:15 Wij houden het daarvoor dat, aangezien één voor allen gestorven is, allen dus gestorven zijn;
Daar, in die doop, is de mensheid de dood ingegaan.

Hier komt ook om de hoek kijken waarom het de Jordaan moest zijn. De doodsrivier. Maar verdergaand. Het volk was door de Rode Zee getrokken waardoor God hen gescheiden had van de wereld. Gestorven aan de wereld, het oude leven. Deze Jordaan weerhield het volk van het genot van de zegeningen van het land. Eén met Christus in Zijn dood, maar ook één met Hem in Zijn hemels leven.
Efeziërs 2:6 God heeft ons met Christus mee opgewekt, en heeft ons mee gezet in de hemel in Christus Jezus;
God heeft ons de Jordaan door het land binnen gebracht.

Daar in die doop is nu ook de overwinning behaald over de zonde. Zonde is daar 2.000 jaar terug weggenomen en achter gebleven. In deze geschiedenis is dat als plaatje die melaatsheid.

Blijft nog alleen de vraag over: Waarom zevenmaal? De volmaakte doop. Het draaide ook bij Naäman niet om zomaar een wassing. Dan waren die andere rivieren ook prima geweest. Nee, het ging om die volmaakte doop in Christus.

Waar het in deze geschiedenis, zoals wij die kennen, dus lijkt alsof er veel van die Naäman gevraagd werd, was dit alles juist om ons te wijzen op Gods weg van onvoorwaardelijke genade in Zijn Zoon Christus Jezus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende