U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Inleiding

Ik hoor nogal eens dat men die genadige God van het Nieuwe Testament wel ziet zitten, maar je hebt ook nog zo´n woedend, briesende God van het Oude Testament. Daar heeft men afstand van genomen.
Deze studie is natuurlijk veel te kort om die God, die liefde is en die Zijn overvloeiende rijkdommen van genade maar blijft doorgieten, vanuit het hele Oude Testament te belichten. Ik hoop dus dat je genoegen neemt met slechts één helder voorbeeld van de genadige God in het Oude Testament. De geschiedenis van die melaatse generaal in het leger van Syrië uit 2 Koningen 5, namelijk Naäman.

Een God, die liefde is in die geschiedenis? Een God, die niks eist maar vanuit genade werkt in die geschiedenis? Een God, die zondaars rechtvaardigt en niet vergeldt in die geschiedenis? Tja, we kennen allemaal de geschiedenis van Naäman en daarom staan we ook zo met onze oren te klapperen, want wij hebben er een verhaaltje van gemaakt waar helemaal niet zo´n liefdevolle God, die vanuit genade werkt en de zonden niet vergeldt in naar voren komt.

Laten we eens even kijken hoe wij gebruikelijk die geschiedenis inschatten. Die belangrijke generaal uit Syrië moest voor de genezing van zijn melaatsheid dat hele eind reizen naar Israël om daar te botsen op het feit dat hij niet eens netjes te woord werd gestaan door de profeet. Hijzelf moest in die smerige Jordaan afdalen. Na allerlei innerlijke en uiterlijke strijd gaf hij zich toch gewonnen en deed hij gehoorzaam wat er van hem verlangd werd. Dat leverde echte genezing op. Gehoorzaamheid werkt! (Onze fantasierijke versie van de geschiedenis)

Naäman wenste de inspanning van de profeet ook te vergoeden, maar die deed daar moeilijk over. Later werd hij dan toch nog ingehaald door de knecht van de profeet, waardoor hij die betaling toch nog recht kon zetten. De profeet was zo link op zijn knecht dat hij hem niet een beetje melaats maakte, zoals Naäman, die tenminste nog kon functioneren, nee die knecht kwam er gelijk helemaal onder te zitten en dat zou zijn hele nageslacht hem blijven achtervolgen. Dat was de werking van de kracht van God in het leven van die profeet Elisa. Nou, daar ben je mooi klaar mee. (Onze fantasierijke versie van de geschiedenis)

Je ziet het, een God die liefde is proef je niet zozeer in het verhaaltje dat ons is bijgebleven. Een God die vanuit genade werkt en die geen eisen stelt kom je er ook niet echt in tegen. Een God die onverdiend zondaars rechtvaardigt proef je ook niet zo echt als je de vergelding bij die knecht van de profeet ziet. Maar ik durf te beweren dat dit plaatje niet overeind blijft als je de geschiedenis echt onderzoekt. Daarom gaan we in het volgende hoofdstuk concreet naar 2 Koningen 5.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende