U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Rentmeesters van Gods verborgenheden

We hebben nu al vier diverse verborgenheden naast de verborgenheid van de nieuwe mens, het lichaam van Christus, ontdekt. Dat was ten eerste die van het koninkrijk der hemelen. Toen kregen we ten tweede die van de gedeeltelijke verharding over Israel en ten derde die van het evangelie van Paulus. In de laatste studie bekeken we die van de bedekte wijsheid van God: Christus Jezus.

Het wordt weer tijd voor de volgende verborgenheid, die jij ook in de concordant of je Bijbel-computerprogramma kan terugvinden:
5. Paulus (samen met Sostenes en Apollos) als de rentmeesters van de diverse verborgenheden van God
1 Corinthiërs 4:1 Laten de mensen nou zo met ons rekenen: als dienaren van Christus en rentmeesters van de “VERBORGENHEDEN” (MUSTERION) van God.

We zoomen gelijk in op het verlangen van Paulus hoe hij wilt dat mensen met hem omgaan: Hij wilt dat ze hem zien als een dienaar van Christus en als een rentmeester van de verborgenheden van God. Het zal wellicht velen opvallen dat we hier meestal overheen lezen. De verborgenheden (meervoud) van God zijn in dit gedeelte zelf bijna een verborgenheid. Waardoor? Doordat het Bijbelgedeelte (vers 1 t/m 5) zo enorm veel praktische zaken te melden heeft. Hoe gaan we met dienaren van Christus om? Maar ook de vraag hoe je als dienaar van Christus omgaat met soms hele vreemde manieren waarop mensen tegen je aankijken en met je omgaan. Het oordelen door mensen en het oordeel van God zet Paulus in dit heel praktische gedeelte op een heel verrassende manier in de schijnwerpers. Vandaag laten we dat onderwerp eens voor wat het is. Maar als Paulus zo´n boeiend praktische zaak zo apart aanpakt, dan is het best goed te begrijpen dat we daardoor over zijn rentmeesterschap van de verborgenheden van God heenkijken. Dat is dan niet zo vreemd meer.

Ik wees al op de meervoudsvorm van de verborgenheden van God in dit vers. Inmiddels waren we er al achter dat er niet zomaar één verborgenheid in de Bijbel is. We hebben die van het koninkrijk der hemelen gezien. We zagen die van de gedeeltelijke verharding over Israel. We kwamen die van het evangelie van Paulus tegen. En dan had je ook nog die bedekte wijsheid van God in verborgenheden. Het totale rijtje is nog verre van compleet, maar het is inmiddels al duidelijk dat dit zo´n verscheidenheid aan onderwerpen is dat je het niet zomaar in één verborgenheid bij elkaar kan proppen. Maar dan hebben we buiten bepaalde uitleggers gerekend.

Zonder een naam te willen noemen, omdat ik veel van deze broeder geleerd heb en hem ook zeker zeer hoog acht, zal ik hier een stukje uitleg over deze tekst citeren:
“Paulus spreekt hier over VERBORGENHEDEN, die samenkomen in DE VERBORGENHEID, zoals die aan hem geopenbaard is betreffende de huidige bedeling. De diverse VERBORGENHEDEN, zoals de zegeningen voor de heidenen, de tijdelijke terzijdestelling van Israel, en andere VERBORGENHEDEN komen in de boodschap van Paulus samen in de ENE VERBORGENHEID van het ene lichaam en de ene doop, onze hemelse positie en de opname van het lichaam om bij Christus te zijn.
Sommige boeken plaatsen ook de
VERBORGENHEDEN van het koninkrijk, de VERBORGENHEDEN van de zeven sterren en de VERBORGENHEID van Babylon in die ENE VERBORGENHEID. Maar daar ligt totaal geen relatie tot wat aan Paulus geopenbaard is.”

Ik zei al dat ik heel veel van deze broeder geleerd heb. Het is ook totaal niet mijn bedoeling om dit als achterlijk weg te zetten. Ik kan zeggen dat ikzelf ook nog een aardige tijd die lijn heb aangehouden. Ik heb tenslotte toen ik de Heer leerde kennen (49 jaar terug) ook geleerd dat de Gemeente op de Pinksterdag begonnen zou zijn. In de 90er jaren kwam daar pas verandering in. Toen was ik de Bijbel letterlijk gaan onderzoeken en bleek dat er in de verste verte nog geen sprake van het lichaam van Christus kon zijn op die bewuste Pinksterdag. Het leek toen alsof me enorm veel ontnomen werd door God zelf omdat als er iets wegviel ik niet altijd gelijk een andere zekerheid terugkreeg. Mijn kijk op het ontstaan van de Gemeente schoof geleidelijk in het boek de Handelingen op totdat (zoals ik het nu zie) er pas echt sprake was van de gemeente, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, na het boek Handelingen. Nou heeft het ontstaan van die Gemeente ook alles te maken met de plaats van de verborgenheid. Vandaar dit verhaaltje er even tussendoor.

Maar laat het Woord van God zelf de uitlegger zijn op dit punt. Al de verborgenheden, die we tot nu toe bekeken hebben waren geen onderbreking van Gods profetisch programma, zoals het in het Oude Testament ook terug te vinden is. De nieuwe mens, het lichaam van Christus wordt daarentegen echt een nieuw mens, iets wat al die tijd verborgen was gebleven in God. Niet in Gods Woord, nee, in God zelf!

1 Corinthiërs 4:1 Laten de mensen nou zo met ons rekenen: als dienaren van Christus en rentmeesters van de “VERBORGENHEDEN” (MUSTERION) van God.
Paulus was een rentmeester van de verborgenheden van God. Opvallend is dat de meeste gelovigen dit a la minute op Paulus alleen betrekking doen hebben. Paulus spreekt hier echter van “Ons”. Er zijn dus meerdere rentmeesters van de deze verborgenheden van God. Omdat Sostenes en Apollos hier in de brief gelijk genoemd worden, neem ik aan dat die aan dit rentmeesterschap ook deel hebben. Sostenes staat in de afzender van deze brief op 1 Corinthe 1: 1. Apollos wordt in 1 Corinthe 3: 5 met precies dezelfde Griekse uitdrukking (“huperetes”) als in onze tekst een dienaar genoemd. Die Griekse uitdrukking voor dienaar is heel letterlijk vertaald: “onderroeier”. Dat betekent dat iemand anders heel hard aan het werk is en die onderroeier wordt in dat werk meegenomen.

Het staat in één adem “onderroeiers van Christus en rentmeesters van de “VERBORGENHEDEN” (MUSTERION) van God”.
Christus, de opgestane en verheerlijkte Heer, is hard aan het werk en zij mogen die werkzaamheden doen, die daaruit voortkomen. Zij zijn de onderroeiers. Mensen, we zijn onderroeiers uit genade! Hier is de uitwerking van die genade dat deze broeders rentmeesters zijn van de verborgenheden van God. Ze mogen wijzen op de verborgenheid van het evangelie van Paulus, hoe een mens rechtvaardig wordt uit het geloof van Christus. Ze mogen erop wijzen hoe Gods wijsheid, Christus Jezus, zijn Leven werkt in elke gelovige, al vindt de hele wereld dat dwaas. Ze mogen wijzen op de tijdelijke verharding van Israel, waardoor de redding naar de heidenen ging. Ze mogen wijzen op de redding van geheel Israel bij de volheid van de heidenen. Alles zoals het in het Oude Testament reeds voorzegt was.

Paulus zou ook de rentmeester worden van de verborgenheid van die nieuwe mens, het lichaam van Christus.
Efeziërs 3:9 Het rentmeesterschap van de verborgenheid, die van alle aionen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft;
Colossenzen 1:26 de verborgenheid, die sinds aionen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen.

Toen Paulus deze eerste brief aan Corinthe schreef was hij nog totaal onbekend met die verborgenheid in God. Hij had het ook nooit uit Gods Woord op kunnen maken. Daar stond namelijk helemaal niets in over die nog toekomstige nieuwe mens. Nee, die openbaring zou nog vele jaren op zich laten wachten en toen dat uiteindelijk dan kwam heeft dat Paulus vanzelfsprekend enorm alleen doen staan. Vandaar die eenzaamheid aan het eind van zijn leven.
2 Timotheüs 4:16 Zij hebben mij allen verlaten. Het wordt hun niet toegerekend.
Wat wil je met al die broeders en zusters die het gewend waren om alles in het Oude Testament na te gaan. Die nieuwe mens in Christus, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, dat was nergens terug te vinden. Nee, want met de openbaring van die verborgenheid in God zelf heeft Paulus zelf het Woord van God compleet gemaakt. En nu staat die verborgenheid dus wel in dat complete Woord van God.
Colossenzen 1:25 Het rentmeesterschap van God, dat mij (Paulus) gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken:

Paulus, de rentmeester van verborgenheden. Het leek hier al zoveel, maar hij had nog een lange weg te gaan. Zijn rentmeesterschap was nog lang niet ten einde. Er zou nog veel meer uitgedeeld gaan worden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende