U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Opwekking

Nee, ik ga niet opeens onder de kop van “Musterion” reclame maken voor de allernieuwste Opwekkings-CD. Je hoeft ook echt geen negatieve of positieve nabeschouwing te verwachten van alle pinkstertoespraken in Biddinghuizen. Er is namelijk een veel belangrijkere opwekking. Eentje waar Gods Woord over spreekt en laat dat nou juist weer een kenmerkende zaak van die net ontdekte Samen-Lichaam zijn (Nog even ter herinnering: Ik schrijf niet over “Het” Samen-Lichaam, maar over “De” Samen-Lichaam om de meervoudsvorm van het woord uit te laten komen).

Als gelovigen in onze huidige tijd behoren we bij de Samen-Lichaam, de “Sussoma”.
“Soma”, oftewel het lichaam, dat kenden we al. Er is nu iets aan toegevoegd “Sus”. Bijzonder genoeg vormt die toevoeging dit woord gelijk tot een meervoudig woord, maar (en daar wil ik het over hebben) het betekent ook dat we samen met iets of iemand lichaam vormen. Nu komt de vraag: Samen met wie of wat?

Het “sus” voor de “Soma” bepaalt heel veel. Nou blijkt dat voorvoegsel bij alle drie de woorden in ons Bijbelgedeelte een rol te spelen.
Efeziërs 3: 6 tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA), tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA);
In drie vervoegingen komt dit kleine woordje terug. “Sug”, “Sus” & “Sum”.
Het zijn drie vervoegingen van het woordje: “Sun”, dat “tezamen met” betekent. Er is veel gebeurd “SAMEN MET” Christus, zowel in Paulus dienst van het nieuwe verbond als in zijn dienst van het Samen-Lichaam.

We zijn samen met Christus gestorven. We zijn samen met Christus begraven. We zijn samen met Christus levend gemaakt. Daar heb je de zaken die we als gelovigen binnen het Samen-Lichaam gemeen hebben met de gelovigen binnen het nieuwe verbond. Maar er is kenmerkend nog iets meer een feit voor ons als gelovigen in het Samen-Lichaam: We zijn samen met Christus opgewekt en we zijn samen met Christus geplaatst in de rechterzij van Vader God.
Efeziërs 2:6 God heeft ons “SAMEN MEE OPGEWEKT” en “SAMEN MEE DOEN ZITTEN” in de hemelse gewesten in Christus Jezus,
Colossenzen 2:12 In Christus zijn jullie ook
“SAMEN MEE OPGEWEKT” door het geloof in de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt.
Colossenzen 3:1 Aangezien je nu
“SAMEN MET” Christus “OPGEWEKT” bent,

Het woord Samen-Lichaam (Sussoma) was al een compleet nieuw gegeven in het Woord van God. Hier komen nog twee totaal unieke woorden, die uitsluitend voor dit Samen-Lichaam gebruikt worden, namelijk het samen opgewekt zijn en het samen gezet zijn. Natuurlijk gebruikt Paulus ook hiervoor weer samengestelde woorden met dit typisch Paulinische woordje “Sun”.
Efeziërs 2:6
“SAMEN MEE OPGEWEKT” = “SUNEGEIREN”.
Efeziërs 2:6 “SAMEN MEE DOEN ZITTEN” = “SUNEKATHISEN”.
Colossenzen 2:12 “SAMEN MEE OPGEWEKT” = “SUNEGERTHETE”.
Colossenzen 3:1 “SAMEN MET” “OPGEWEKT” = “SUNEGERTHETE”.
Het enige verschil tussen Efeze 2: 6 en Colosse 2: 12 & 3: 1 is weer de vervoeging van hetzelfde woord.

De gelovigen onder het nieuwe verbond blijven ondanks het samen met Christus gestorven zijn en het samen met Christus begraven zijn en het opgestaan zijn in een nieuw leven, nog altijd uitkijken naar het moment van hun opwekking.
1 Corinthiërs 15:42-44 Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt “OPGEWEKT” in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, er wordt “OPGEWEKT” in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt “OPGEWEKT” in kracht; er wordt gezaaid een ziels lichaam, er wordt “OPGEWEKT” een geestelijk lichaam.
1 Corinthiërs 15:52 In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden
“OPGEWEKT” en wij zullen veranderd worden.
2 Corinthiërs 1:9 Wij zouden geen vertrouwen hebben op onszelf, maar op God, die de doden
“OPWEKT”,
2 Corinthiërs 4:14 Wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal
“OPWEKKEN” en met u vóór Zich stellen zal.

Bij de uitdrukking “Opwekking” heb ik het dus niet over die stichting die samenzangliedjes uitgeeft en toogdagen organiseert en ook al niet over een bijzonder gebeuren van Gods Geest, waar iedereen weer een andere verwachting aan ophangt wat dat dan praktisch uitwerkt. Dat is wel een heel populair gebruik van dit woord zoals die in de vorige eeuw onder christenen erg in zwang is geraakt, maar het is een manier van dit woord gebruiken die Gods Woord totaal niet kent.

We hebben al diverse malen op het onderscheid van de roepingen gekeken. Onder het nieuwe verbond heb je een aardse roeping met daaraan verbonden een aardse taak en een aardse verwachting. Maar ook de hoop is onder het nieuwe verbond totaal anders. De bewering dat de gelovigen binnen het nieuwe verbond uitzien naar de opwekking is volkomen Bijbels. De hoop, oftewel het uitzicht of de verwachting van de gelovigen onder het nieuwe verbond is de opwekking uit de doden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Iets waar ikzelf tientallen jaren ook vol verwachting naar heb uitgezien onder de noemer van de opname van de gemeente.

Wat blijkt nou als we Gods Woord letterlijk volgen? Wij, die bij het lichaam van Christus horen, waarvan Christus zelf het Hoofd is, zijn reeds samen met Christus mee opgewekt en met Christus zijn we nu reeds mee gezet in de hemelse. Woorden die Paulus nooit gehanteerd heeft in zijn bediening als dienaar van het nieuwe verbond. Woorden die Paulus speciaal hanteert voor de gelovigen, die tot de Samen-Lichaam behoren.

Efeziërs 3: 6 tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA), tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA);
Om de gelovigen te omschrijven, die thuishoren in die nieuwe mens, dat speciale maaksel van God, de Samen-Lichaam, gebruikt Paulus hier al die drie aparte bewoordingen in die samenstellingen met “Sun” om onze eenheid als lichaam van Christus met het Hoofd aan te duiden. Het geheim zit hem dus al in dat “samen zijn met” Christus. Onder het nieuwe verbond was er al dat samen met Christus zijn in het sterven, in het gekruisigd zijn en in het begraven zijn. Er werd daar wel gesproken over een wandeling in nieuwheid van het leven en dat werd ook wel nader uitgewerkt.
Romeinen 8: 4 De rechtvaardige eis van de wet zal vervuld worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Vanzelfsprekend omdat de wet in hun harten geschreven was. Zouden wij in deze tijd nu van zo´n nieuwheid des levens uitgaan en dus geloven dat de eis van de wet in ons vervuld zal worden, dan vergeten we welke positie God ons in geplaatst heeft. Na veel teleurstellingen in God omdat Hij dit niet in ons uitwerkt zouden we dan zelfs de kans lopen om het heft maar weer in eigen handen te nemen om toch nog iets goeds (in onze ogen) voor de Heer te doen. Dat zie je ook allerwege in de christenheid. (Het idee van: We moeten God toch gehoorzamen?). Zo´n verwarde en verkeerde praktijk is best wel een logisch gevolg van een christelijke poging om te wandelen in die nieuwheid van het leven, zoals Paulus die in de Romeinenbrief verwoordt. Elke eerlijke Bijbelvorser ontdekt niet alleen dat de wet in die nieuwheid van het leven centraal staat, maar zal ook proberen daarnaar te leven. Een gigantisch fiasco omdat God dat in deze tijd niet zo werkt en we het zelf, evenmin als de gelovigen onder het nieuwe verbond, niet kunnen. Zij hebben echter de wet in hun binnenste en God werkt het bij hen in Zijn genade.

Efeziërs 2:6 “SAMEN MEE OPGEWEKT” = “SUNEGEIREN”.
Efeziërs 2:6 “SAMEN MEE DOEN ZITTEN” = “SUNEKATHISEN”.
Colossenzen 2:12 “SAMEN MEE OPGEWEKT” = “SUNEGERTHETE”.
Colossenzen 3:1 “SAMEN MET” “OPGEWEKT” = “SUNEGERTHETE”.

Wat schrijft Paulus letterlijk?:
Efeziërs 2:5-7 Dood zijnde ten opzichte van de misdaden zijn we levend gemaakt met (Sunezoopoiesen) Christus, uit genade zijn jullie gered, en heeft ons mee opgewekt (Sunegeiren) en mee doen zitten (Sunekathisen) in de bovenhemelse in Christus Jezus, opdat Hij in de komende aionen de uitnemende rijkdommen van Zijn genade in goedertierenheid over ons in Christus Jezus zou betonen.

Ja, er staat letterlijk dat we dood zijn voor de misdaden. Gezien de prediking tegen de misdaden, gezien de oproepen om ons ver te houden van de misdaden, mag je wel aannemen dat deze eenvoudige uitspraak van Paulus onbekend is of (en dat is ernstiger) wel ontdekt is in de grondtekst, maar men kan er niks mee en dus blijft men in weerwil van wat er staat verkondigen dat we ons dood moet houden voor de misdaden. Nee, we zijn dood ten opzichte van de misdaden. Punt uit!

Omdat het nu lijkt alsof we iets unieks ontdekt hebben zouden we de neiging kunnen hebben deze uitspraak als iets bijzonders speciaal voor ons als gelovigen binnen het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, op te vatten. Die neiging zit er helemaal naast.
Romeinen 6:2 Wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn,
Romeinen 6:7 Wie gestorven is, die is vrij van de zonde.
Romeinen 6:8 Aangezien wij nu met Christus gestorven zijn,

Onder het nieuwe verbond was dit allang een bekend gegeven. Alle gelovigen hebben niks meer met de zonde. Ze zijn ten opzichte daarvan gestorven omdat zij met Christus gestorven zijn. Ik zal het nog wat bonter maken: Onder het nieuwe verbond was het al een bekend gegeven dat de hele mensheid reeds met Christus gestorven is.
2 Corinthiërs 5:15 Aangezien één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven,

Als universele basis lag er dus al voor iedereen dat dood zijn ten opzichte van de zonde/misdaden. Bovenop die basis tekent Paulus nu wat er nog extra geldt voor de gelovigen die tot het lichaam van Christus behoren, waarvan Christus het Hoofd is. Wat er bovenop komt ligt allemaal vervat in dat ene, hele kleine Griekse woordje “Sun”, wat “Tezamen Met” uitdrukt.

Efeziërs 2:5-7 Dood zijnde ten opzichte van de misdaden zijn we levend gemaakt met (Sunezoopoiesen) Christus, uit genade zijn jullie gered, en heeft ons mee opgewekt (Sunegeiren) en mee doen zitten (Sunekathisen) in de bovenhemelse in Christus Jezus, opdat Hij in de komende aionen de uitnemende rijkdommen van Zijn genade in goedertierenheid over ons in Christus Jezus zou betonen.

Ik schrijf al voortdurend over het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Die onafscheidelijke verbinding tussen ons als het lichaam en Christus als het Hoofd drukt eigenlijk al die eenheid uit, die puur tot stand is gebracht in dat ene woordje “Sun”, dat “Samen Met” Christus zijn. We zijn samen met Christus levend gemaakt. We zijn samen met Christus opgewekt. We zijn samen met Christus gezet in de bovenhemelse.

Dit bovenstaande is blijkbaar zo moeilijk te bevatten dat je van allerlei reacties krijgt, zelfs van die gelovigen die dit als godsdienstige uitkomst van de Bijbelstudie wel accepteren. Reacties als: “Ja, hier kan ik praktisch eigenlijk niks mee! Laten we maar gelijk doorgaan naar hoofdstuk 4 & 5 van Efeze.” Of: “Je moet natuurlijk wel beseffen dat we nog gewoon hier op aarde wandelen. We kunnen niet voortdurend met ons hoofd in de wolken rondlopen!”. En nog veel meer van dat soort reacties.

Ons samen met Christus levend gemaakt zijn en ons samen met Christus opgewekt zijn betekent dat Christus in onze praktijk nu ons leven is. We hebben dat dood zijn voor de zonden en misdaden als basis samen met alle mensen. Dat was al onder het nieuwe verbond bekend. Maar de gelovigen onder het nieuwe verbond zijn levend gemaakt in nieuwheid des levens met de wet in hun binnenste. Zij wandelden hier op aarde rond en voldeden vanuit de Geest alle eisen van de wet. Wij echter zijn als gelovigen binnen het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, opgewekt met Christus. Hij is nu ons leven. Van ons staat nergens dat onze wandel op aarde is om wat voor eisen dan ook te volbrengen.

We zijn samen met Christus gezet in de bovenhemelse. Onze wandel is in de bovenhemelse. Onze zegeningen zijn in de bovenhemelse. Onze taak is in de bovenhemelse. Bovenal is ons leven nu wat Christus in ons gezamenlijk werkt als Zijn lichaam, waarvan Hij het Hoofd is. De Christus, die boven is in de rechterzij van God is dus het Hoofd met het lichaam, een totaal versmolten zijn. Dat is de kracht van deze geweldige opwekking!

Welk doel heeft nu de Samen-Lichaam?
Efeziërs 2:7 opdat Hij in de komende aionen de uitnemende rijkdommen van Zijn genade in goedertierenheid over ons in Christus Jezus zou betonen.
Nu al verkondigen we volgens Efeze 3: 10 aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God. Straks betoont God de uitnemende rijkdommen van Zijn genade over ons in Christus Jezus. Straks zal zelfs alles, ja echt alles en iedereen, onder De Christus (die versmolten eenheid) gehoofd worden. Dat is toekomst. Nu is daar die heerlijke verkondiging van Gods veelkleurige wijsheid aan al die geestelijke machten en krachten onze taak.

Deze taak is evenals het belang van het met Christus opgewekt zijn en het met Christus gezet zijn in de bovenhemelse in Gods rechterzij vrijwel voor alle gelovigen een totaal onbekend gegeven. Een groot deel gelooft dat onze taak de opdracht aan de discipelen van Jezus is om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen tot aan de einden van de wereld. De grote opdracht uit de Evangeliën. Een ander groot deel gelooft dat onze taak de opdracht aan de heidenen in de olijfboom is om het volk Israël jaloers te maken. De opdracht uit de vroege brieven van Paulus. Maar wij zijn versmolten met Christus in de opwekking en in de bovenhemelse positie in de rechterzij van God. Daar hebben we onze taak. Kan je dat niet? Nee, dat kan je ook niet! Prijst de Heer dat je dat niet kan! Hij werkt dat namelijk in jou! Je bent versmolten met die Heer tot in de Christus. Wat een opwekking!

In de volgende studie zullen we nog één laatste onderwerp van deze vermelding van de verborgenheid bespreken.
Efeziërs 3: 6 Zij uit de volken zijn tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA) en tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA) van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie;

De Samen-Lichaam zijn samen met Christus erfgenamen en deelgenoten van Gods belofte in Christus Jezus. Welke belofte dat dan is, daar duiken we een volgende keer in.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende