U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verborgenheden geopenbaard

We zijn nog maar één studie (deze dus) verwijderd van de start over de verborgenheid, die aionen en geslachtenlang in God zelf verborgen is gebleven, namelijk de gemeente, de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het Hoofd is en wij de leden. We hebben in de Evangeliën namelijk al de verborgenheden van het aardse koninkrijk van God bekeken. We hebben vanuit de diverse brieven van Paulus reeds al alle algemeen geldende en de specifieke verborgenheden van het Nieuwe Verbond bekeken. Nu hebben we alleen nog maar de verborgenheden in het boek De Openbaring van Jezus Christus te gaan.

Hier hebben we ze:
Openbaring 1:20 De “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van de zeven sterren die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn zeven gemeenten.
Openbaring 10:7 In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij de bazuin zal blazen, zal ook de “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION) van God voleindigd worden, zoals Hij aan zijn slaven, de profeten, verkondigd heeft.
Openbaring 17:5-7 Op haar voorhoofd was een naam geschreven: “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION), het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde….. En de engel zei tegen mij: Waarom verwonder jij je? Ik zal je de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van de vrouw zeggen en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft.

De uitdrukking alleen al dat er in de Openbaring nog vier verborgenheden zouden zitten is op zich al tekenend. Dat kunnen we eigenlijk alleen al accepteren doordat we al teveel met onzinverhalen vertrouwd zijn geraakt. Het boek heet de Openbaring van Jezus Christus.
Openbaring 1: 1 Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft,

Wat betekent “Openbaring”. Het betekent dat alle gordijnen weggeschoven zijn. Wat betekent “Verborgenheid”. Dat betekent dat alle gordijnen dichtgeschoven zijn. “Openbaren” betekent open leggen. “Verbergen” betekent toedoen. De gedachte dat er in de Openbaring van Jezus Christus iets verborgen zou zijn, of zelfs zou blijven, dat is zo´n gigantische tegenspraak in zichzelf. Toch gelooft op een heel kleine uitzondering na eigenlijk iedereen dit wel. Eigenlijk gelooft iedereen wel dat het boek “De Openbaring” op zich een verborgenheid is. Men gaat ervan uit dat alles overdrachtelijk is. Het boek “De Openbaring” volkomen letterlijk lezen alsof het een openbaring zou zijn is binnen het christelijk theologisch denken iets volslagen belachelijks.

Sorry, maar zolang ik bij het laatste boek van het Woord van God niet “De verborgenheid van Christus Jezus” als titel tegenkom, maar “De openbaring van Christus Jezus” ga ik er maar vanuit dat ik het boek serieus letterlijk mag nemen. De uitdrukking “Verborgenheid” komen we dus wel vier keer tegen in dit boek. Je zult ontdekken dat die uitdrukking gebruikt wordt om aan te geven dat er dan iets overdrachtelijks genoemd wordt met de uitleg erbij. Die uitleg kan je dan weer letterlijk nemen omdat dan die verborgenheid nou juist weer open gelegd is. Het is namelijk een onderdeel geworden van de Openbaring.

De belangrijkste reden waarom het boek “De Openbaring” symbolisch opgevat wordt is wellicht omdat men het probeert te verstaan als iets wat in het hier en nu zijn betekenis heeft. De Openbaring speelt zich echter niet hier af, maar in het Midden Oosten, met Israel en Babel als de twee grote centra. De Openbaring speelt zich ook niet in het nu af, maar in de toekomstige, profetische dag des Heren.
Openbaring 1: 10 Ik was in de Geest, in de dag des Heren,

Het is eigenlijk heel gek dat we wel bij SF-verhalen helemaal mee kunnen gaan in de gedachte dat we verplaatst zijn in een nog toekomstige tijd, maar als God zelf in Zijn Woord heel concreet aangeeft dat alles in een bepaald boek nog toekomstige tijd is, dan slaan we op tilt. Opeens is die hele vrijheid in denken, die we bij Star Wars wel kunnen opbrengen, voor Gods Woord helemaal verloren. Belangrijke concrete reden waarom we moeite hebben met een letterlijke betekenis van het boek Openbaring.

Openbaring 1:20 De “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van de zeven sterren die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn boodschappers (Angelos) van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn zeven gemeenten.
Er lijkt hier iets verborgen te zitten. Je ziet namelijk zeven sterren en zeven gouden kandelaars. Daar kom je niet veel verder mee als je Bijbelstudie doet. Wellicht dat de fantasie op hol lijkt te slaan om alvast weer iets leuks erin te zien. Hoeft niet. In dit boek worden verborgenheden nou juist openbaar gemaakt. Je hebt namelijk zeven uiterlijke, plaatselijke synagoge-gemeenten in die toekomstige dag des Heren, die in hoofdstuk 3 & 4 voorgesteld gaan worden. Hier staat heel eenvoudig de uitleg dat die zeven kandelaars die zeven gemeenten voorstellen. Gelijk wordt ook nog even openbaar gemaakt dat die sterren de boodschappers van nou juist die plaatselijke gemeenten zijn. Simpel. We hoeven dus niks verder uit te leggen over die boodschappers en gemeenten. Dat wordt een stuk makkelijker lezen in hoofdstuk 2 & 3.

Openbaring 10:7 In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij de bazuin zal blazen, zal ook de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van God voleindigd worden, zoals Hij aan zijn slaven, de profeten, verkondigd heeft.
Er zou iets, wat al eerder aan de profeten verkondigd was, tot een voleinding komen. Dat staat er. Nou, dat vinden we terug in Daniël.
Daniël 12: 7 Ik luisterde naar de man, met linnen kleding, die boven op het water was. Hij hief zijn rechterhand en linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem, die eeuwig leeft, dat het een tijd en twee tijden en een halve tijd zou duren; en als de verstrooiing van het heilige volk een einde zou hebben, dat dan dit alles voleindigd zou worden.

Wat zou er voleindigd wordt? We lezen hier in Daniël over die drie-en-half jaren van Jacobs benauwdheid. In die toekomstige dag des Heren heeft Israel het ellendig met die overheersing van de antichrist. Maar er was iets verborgen. God had en heeft alles in de hand en zal ook in die tijd van Jacobs benauwdheid alles in de hand hebben. Het is dan de dag van de Heer zelf. Hij heerst. Hij zet alles recht. Dat is namelijk richten, oftewel rechtspreken. Maar dat was in die benauwdheid verborgen totdat die verborgenheid voleindigd zal worden en de Heer schoon schip gaat maken. Dit boek is werkelijk de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 17:5-7 Op haar voorhoofd was een naam geschreven: “VERBORGENHEiD” (MUSTERION), het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde….. En de engel zei tegen mij: Waarom verwonder jij je? Ik zal je de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van de vrouw zeggen en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft.
Is dit boek nou een verborgenheid of is dit boek een openbaring? Mocht je alle idiote waandenkbeelden uit de christenheid geloven met veroordelingen voor jan en alleman, dan krijg je echt de indruk dat dit boek inderdaad een verborgenheid is. Nee, hier wordt tot twee keer toe dezelfde verborgenheid genoemd, namelijk die hoer, die op een beest zit in die toekomstige dag des Heren. Deze hoer wordt de moeder der hoeren en de moeder van de gruwelen van de aarde genoemd. Maar met welke naam wordt ze nou concreet aangesproken? Babylon.

Wat staat er over haar?
Openbaring 17: 18 De vrouw die je zag, is de grote stad. die het koningschap heeft over de koningen van de aarde.
De vrouw is dus inderdaad een overdrachtelijke benaming. Je zou dat, net als die titel “Hoer” en “Moeder van de hoeren” en “moeder van de gruwelen der aarde” inderdaad symbolisch kunnen noemen. Maar het boek Openbaring is nou juist Openbaring omdat het een overdrachtelijke uitdrukking vertaalt naar de letterlijke betekenis. In onze twee teksten met “verborgenheid” erin wordt ze letterlijk “Babylon” genoemd en hier nog eens heel letterlijk wordt ze de grote stad genoemd die het koningschap over de koningen van de aarde heeft. Het is dus de stad Babylon.

Naast onze tekst wordt ze nog zo´n 5 keer met haar echte naam getekend. Moet het nog duidelijker?
Openbaring 14:8 Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad,
Openbaring 16:19 Het grote Babylon is gedacht geworden voor God,
Openbaring 18:2 Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon,
Openbaring 18:10 Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad,
Openbaring 18:21 Zo zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden,

De stad Babylon. Dat hoeft helemaal niet meer verder uitgelegd te worden. Dat valt namelijk zo op oude landkaarten aan te wijzen. Schuiven we daar een hedendaagse landkaart overheen, dan zien we dat we dus met de regio van Irak te maken hebben. We hoeven dus helemaal niks verder te fantaseren. We mogen het letterlijk zo nemen als dat het er staat. Blijkbaar wordt Irak, en die stad Babylon, waar bijvoorbeeld Sadam Hoessein zo trots op was, een economisch centrum van de wereld in die toekomstige dag des Heren. Tja, dan moet er economisch nog veel schuiven. Maar zien we onze westerse machten nu niet al wegzakken op financieel gebied. Heeft Amerika zelf met Bush aan het hoofd niet al een start gemaakt voor verschuivingen in het Midden Oosten?

We hebben eventjes een klein inkijkje gekregen in Gods profetische keuken. Er staat heel wat aan te komen. Maar bedenk dat boven alles uit de Heer zelf alles vast in handen heeft. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat ons burgerschap niet hier op aarde is, maar in de hemelen in Christus. We hadden dit inkijkje even nodig om alle verborgenheden, die niet direct over ons, die nieuwe mens, het lichaam van Christus, gaan, om die af te ronden. In de volgende studie worden we opgetild en beginnen we aan een blik in de bovenhemelse. De belangrijkste reden om deze studiereeks te beginnen. We beginnen in de volgende studie aan onze eigen positie en praktijk in Christus. Eindelijk! Het leven van alle geestelijke zegeningen in de hemelse.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende