U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Dag Van Christus Jezus

Filippi 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

De eerste twee delen van dit eerste punt hebben we doorgenomen. Deze studie willen we nog even in dit derde en laatste deel duiken:
3. Het vermelden van de dag van Christus Jezus houdt een aardse verwachting van Christus wederkomst naar de aarde in en niet de bovenhemelse verwachting van een verschijnen met Christus in heerlijkheid.

Tot aan de dag van Christus
God was in de Handelingenperiode een goed werk begonnen in deze gelovigen van Filippi. Hier verklaart Paulus dat God dit voltooien zal tot aan de dag van Christus. Ik zal eerst in het kort aangeven hoe ik hier tot een tijd terug naar keek.

Eerst de overeenkomst met hoe ik het nog steeds zie. Dit is een overduidelijke tekst vol van Gods genade. God is Degene, die een werk in de gelovige begint. Dan komt er een groei en God is daarin ook Degene, die dit goede werk voltooit. Het werk van God in de gelovige is dan afgerond op de dag van Christus.

In mijn vorige studie gaf ik al het duidelijk verschil aan tussen Gods handelen met de gelovigen onder het Nieuwe Verbond (een groei naar volwassenheid) en Gods handelen met de gelovigen tijdens de huidige huishouding van God, het geheimenis (een groei in kennis over de volwassen staat, die in Christus een feit is).

Filippi 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot aan de dag van Christus Jezus.
Filippi 1:10 Om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tot in
de dag van Christus,
Filippi 2:16 het woord van het leven vasthoudende, mij ten roem tegen
de dag van Christus,
Vanwege de unieke uitdrukking van ‘De Dag Van Christus’ , die uitsluitend in onze Filippibrief lijkt voor te komen, plaatste ik de dag van Christus gelijk op één lijn met een andere uitdrukking: De uitopstanding.
Filippi 3:11 Dat ik zou mogen komen tot de uitopstanding van tussen de doden uit.

Ik was vanuit het letterlijk nemen van wat ik las in de Bijbel ertoe gekomen om diverse huishoudingen van God te onderscheiden en dat dan ook nog toegespitst op de huidige huishouding van genade. Vanuit het letterlijk lezen van de Bijbel is dat vanzelfsprekend, maar ……. Ik heb dit als een leer aangegrepen en me daar helemaal op vastgespijkerd. Toen ben ik veel uitspraken in de Bijbel in die leer gaan proppen. Wat bedoel ik?

Ik bedoel dat ik stopte met de Bijbel letterlijk te lezen. De uitopstanding was zo’n unieke uitdrukking in de brief Filippi. De brief van Filippi was een late brief, dus kenmerkend voor het geheimenis. Dus elke gelovige binnen het geheimenis, die komt te overlijden wordt gelijk geconfronteerd met de uitopstanding. Omdat ook de dag van Christus zo’n unieke uitdrukking van deze geheimenisbrief is, is dat voor die gelovige dan de dag van Christus. (zo zag ik het vanuit mijn vastgelegde leer).

Okay, misschien is Filippi een late brief. Maar nergens kom je het geheimenis tegen en overal kom je de kenmerken van het Koninkrijk tegen. Is die uitopstanding inderdaad zo uniek anders van de andere uitopstandingen? Een stevig onderwerp om te onderzoeken als we eenmaal bij die tekst zijn aanbeland. Maar nu eerst die dag van Christus?!

De eerste gelovige binnen het geheimenis kwam te overlijden. Voor hem de dag van Christus? De volgende dag kwam de tweede binnen het geheimenis te overlijden. Voor haar de dag van Christus? Een week laten weer iemand. Voor die persoon de dag van Christus? Nu al bijna 2.000 jaar lang elke dag voor verschillende gelovigen binnen het geheimenis op verschillende tijden de dag van Christus? Er is dus blijkbaar in onze opvatting niks letterlijks meer aan deze uitdrukking overgebleven.

Filippi 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot aan de dag van Christus Jezus.
Als we nu gewoon letterlijk nemen wat er staat, kunnen we dan Bijbelteksten met duidelijke overeenkomsten terugvinden?
Psalm 138:8 Yahweh zal het voor mij voleindigen. O Yahweh, Uw goedertierenheid is tot in de aioon. Laat niet varen de werken van Uw handen.
1 Corinthe 1:8 Hij zal jullie ook bevestigen ten einde toe, zodat jullie onberispelijk zullen zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.
1 Thessalonica 5:23 Hij, de God van de vrede, Hij heiligt jou geheel en al, en geheel je geest, ziel en lichaam, die zullen bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in elk deel onberispelijk bewaard te blijven.
Allemaal kenmerkende Nieuw Verbondsteksten, die hier strak parallel aan lopen.

Nou is de dag des Heren algemeen bekend als de oordeelstijd, die over de hele wereld komen zou. Als deze dag van Christus Jezus gelijk zou staan aan die komende oordeelsdag, die bekend staat als de dag des Heren, dan zou Gods belofte aan deze gelovigen in Filippi slechts houdbaar zijn totdat het moment van Gods oordelen over de aarde losbarsten. Dat is ook de tijd dat de antichrist velen zal verleiden. Het lijkt me juist essentieel dat Gods belofte om Zijn goede werk in hen te voltooien dan juist des te belangrijker is.

Maar er is een andere dag: De dag van Christus Jezus, oftewel de dag van Messias/Gezalfde Jezus.
Johannes 8: 56 Jullie vader Abraham heeft zich erop verheugd Mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.
Ook vader Abraham heeft niet uitgezien naar de dag des Heren. Hij heeft zich niet verblijd over het komende oordeel, de tijd van Jacobs benauwdheid, de tijd dat de antichrist velen zal verleiden. Hij keek uit naar de dag van Christus Jezus.
Hebreeën 11: 10 Hij [Abraham] verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Vader Abraham keek in de toekomst en zag reeds de beloofde rust, waar bijvoorbeeld de hele brief aan de Hebreeën van spreekt, horend bij de hemelse roeping van de gemeente der eerstelingen.
Hebreeën 4: 7-9 God stelt opnieuw een dag vast, …. Indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.
Dit is de dag van Messias/Gezalfde Jezus, oftewel de dag van Christus Jezus. De gelovigen uit Israel met die hemelse roeping kijken daar naar uit. In het hier en nu is nog niets van die zegeningen hun deel.

Het uitzicht, de hoop van deze gelovigen, is dus Gods heerschappij over de aarde vanuit dat hemels Jeruzalem. Het hier en nu houdt in dat God het goede werk in hen voltooit, maar niets van hun hemelse zegeningen genieten ze nu al. Dit is behoorlijk in tegenstelling met Paulus getuigenis in de geheimenisbrieven.
Efeze 2: 6 Christus heeft ons [nu al] mee opgewekt en ons [nu al] mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
We hoeven vanuit dezelfde brief dus alleen maar te weten waar Christus Zijn plaats heeft ingenomen in de hemelse.
Efeze 1: 20-21 God heeft Christus uit de doden opgewekt en Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemelse,ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon.
Onze positie is dus ver boven het hemelse.

Uitzicht op de dag van Christus Jezus is dus radicaal iets anders dan de bovenhemelse roeping waar wij nu al de zegeningen van genieten. De dag van Christus is een overduidelijk onderdeel van koninkrijksprediking.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende