U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het goede werk voortzetten

Het wordt zo langzamerhand wel tijd om op de 25 verschillende punten, die ik heb aangereikt, nu ook eens echt in te gaan. Het allereerste punt kunnen we gelijk in drie delen uiteen laten vallen. Hier komt het eerste punt:

Het Nieuwe Verbondswerk, wat de Heer in Handelingen begon, dat zal Hij voortzetten tot op de dag van Christus.
Filippi 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Laat ik beginnen met aan te geven dat ikzelf niet alle wijsheid in pacht heb. Ik heb in het verleden al vaak genoeg een te definitieve uitleg gegeven, waar ik later door de Bijbel weer letterlijk te lezen op terug moest komen. Dat geldt ook voor deze teksten. Hier vind je wat ik in het verleden hierover geschreven heb.
Bidden Met Zekerheid

Laat je de vertroosting, die je altijd in deze tekst hebt gevonden, niet ontnemen. Maar probeer wel met uitsluitend de letterlijke Bijbelse bewoordingen naar deze uitspraken te kijken. Ik begon al met te verklaren dat dit eerste punt in drie delen uiteenvalt.
1. Het Nieuw Verbondswerk, zoals het in de Handelingen beschreven staat, zet de Heer zelf hier voort tot de dag van Christus Jezus. Dus, geen onderbreking door het geheimenis.
2. Het enkele feit dat er een begin is aan Gods werk in de gelovige, een voortzetting en een totdat, geeft aan dat er sprake is van groei in de gelovige. Dus geen volwassenheid direct bij de roeping.
3. Het vermelden van de dag van Christus Jezus houdt een aardse verwachting op Christus wederkomst naar de aarde in en niet de bovenhemelse verwachting van een verschijnen met Christus in heerlijkheid.

1. Voortzetting Nieuw Verbondswerk zonder geheimenisonderbreking.
Filippi 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Paulus beschrijft op een heel mooie manier de start bij deze gelovigen in het voorgaande vers. Ik geef het even direct letterlijk weer.
Filippi 1: 5 De gemeenschap van jullie tot in het evangelie vanaf de eerste dag tot aan het nu.

Deze gelovigen hebben gemeenschap gekregen tot in het blijde nieuws. Onze NBG vertaling wekt de indruk dat zij zich met Paulus enorm hebben ingezet in de verkondiging van het evangelie. Okay, als de nadruk ligt op verkondiging van toen tot nu, dan zou je nog kunnen zeggen dat het geheimenis er wel even tussen is gekomen, maar dat zij zijn blijven doorgaan zich in te zetten voor de verkondiging daarvan. Maar dat staat er niet! De gemeenschap van deze gelovigen is in de Handelingentijd tot in dat evangelie gegaan en dat is doorgegaan tot op de dag dat Paulus deze brief schreef.

Het zou best kunnen dat het geheimenis in de tussentijd bekend gemaakt is. Dat weet ik niet. Ik durf het punt op de tijdslijn van deze brief niet zomaar te raden. Eigenlijk doet dat er ook niet toe. Hun gemeenschap was en bleef tot in dat evangelie, dat ze in de Handelingentijd ontvangen hadden. Wanneer was dat?
Handelingen 16:12 Naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad.

Filippi 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
God was een goed werk in deze gelovigen begonnen. Dat zal Hij ook voortzetten tot op de dag van Christus. Het begon allemaal op een sabbat bij een gebedsplaats. Een typische plek bij gebrek aan een synagoge.
Handelingen 16: 13-15 Op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en toen we zaten spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons uit,

Het begin van het goede werk tekent zich hier af in een typisch joods karakter. De sabbat werd geëerd op een gebedsplaats. Na geloof komt de doop. En van dat goede werk van het Nieuwe Verbond wordt hier in Filippi door Paulus verzekerd dat God zelf dit zal voortzetten tot op de dag van Christus.

Toen er mensen tot geloof waren gekomen zocht men geen nieuwe plek, los van de officiële joodse godsdienstbeleving. Men bleef op die gebedsplaats op de sabbat samenkomen. Het was ook op deze kenmerkend joodse plek dat een vrouw van haar waarzeggende geest bevrijd werd.
Handelingen 16: 16-18 Het gebeurde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die jullie de weg tot redding boodschappen. Dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei: Ik gelast je in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Boze geesten uitdrijven hoorde helemaal bij de aards joodse boodschap van het Nieuwe Verbond. Het is dit goede werk, waarvan Paulus ten volle overtuigd is dat God het zal voortzetten tot op de dag van Christus. Maar natuurlijk waren er nog vele andere kenmerken van Gods aards joodse werken onder het Nieuwe Verbond. Zoals Paulus wonderlijke bevrijding uit de gevangenis.
Handelingen 16: 25-26 Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Maar plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten van de gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los.

Al dit soort voorbeelden horen niet thuis binnen het geheimenis. Ze passen prima binnen het Nieuwe Verbond, waarin Israel voorop staat, waarin aardse tekenen kenmerkend zijn. Zij, die toen in die roeping geroepen zijn hebben de verzekering dat God dat goede werk dat Hij in hen is begonnen ook zal voltooien tot op de dag van Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende