U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Werkzame Genade In Filippi

Voordat we nu in het diepe duiken door de kenmerkende Nieuw Verbondsteksten in Filippi stuk voor stuk door te lichten, wil ik in deze studie nog op een belangrijk punt wijzen. In welke huishouding van God men zich ook bevindt, altijd is het de genade van God die de kenmerken van die huishouding gaat uitwerken. Eigen inspanningen of werken van de wet hebben nooit, maar dan ook nooit, iets bijgedragen aan de wil van God in welke huishouding van God dan ook. Altijd was en is en zal het zijn Gods genade die werkzaam is.

Sommige bedelingenleraars onderwijzen dat wet staat tegenover genade. Maar zelfs gedurende de huishouding van God, waarin de wet centraal stond/staat, is het de genade die de eis van de wet volbrengt.
Romeinen 8: 4 opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons,

Bij de brief aan Filippi is het al niet anders. Genade is de centrale motor. Eén tekst uit Filippi is altijd al mijn grote favoriet geweest. In de zestiger jaren riepen we elkaar al toe: ‘Filippenzen 4: 4, veel plezier!’
Het is de tekst: Verblijd je in de Here ten allen tijde! Wederom zegt ik je: Verblijd je!
Het Griekse woordje ‘charion’, dat hier met ‘verblijden’ is vertaald, is een werkwoord dat is afgeleid van het overbekende woordje ‘charis’, dat ‘genade’ betekent. Paulus oproep was dus in alle omstandigheden vol van genade te zijn. Dat ligt een stuk makkelijker dan altijd maar proberen vrolijk te zijn.

Eventjes alle genade in Filippi op de rit:
Filippi 1:2 genade zij jullie.
Filippi 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Filippi 1:7 Jullie zijn deelgenoten van de mij verleende genade.
Filippi 1:18 Christus wordt verkondigd; en daarin vind ik volle genade, en zal ik ook volle genade vinden.
Filippi 1: 21 Het leven is mij Christus.
Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
Filippi 2: 5 Die gezindheid is in jullie, die ook in Christus Jezus was,
Filippi 2: 13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jullie werkt.
Filippi 2:17 Als ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van jullie geloof, vind ik volle genade, en vind ik ook volle genade met jullie allen.
Filippi 2:18 Wees ook vol van genade en wees vol van genade met mij.
Filippi 2:28 Ik zend hem met te meer spoed, opdat jullie, als jullie hem zien, weer vol genade zullen zijn en ik minder zorg zal hebben.
Filippi 3:1 Overigens, mijn broeders, wees vol van genade in de Here!
Filippi 3: 3 Wij, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.
Filippi 3: 9 Gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.
Filippi 3: 12 Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.
Filippi 4: 1 Mijn blijdschap en kroon, staat vast in de Here,
Filippi 4:4 Wees altijd vol van genade in de Here! Opnieuw zeg ik: Wees vol van genade!
Filippi 4:10 Ik heb er ten zeerste volle genade in gevonden in de Here, dat jullie nu eindelijk je belangstelling in mij hebben kunnen verlevendigen,
Filippi 4: 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Filippi 4: 19 Mijn God zal in al jullie behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Filippi 4:23 De genade van de Here Jezus Christus zij met jullie geest.

Ook onder het Nieuwe Verbond is het de genade van God die alles uitwerkt en niet de gelovige zelf. Alleen is het resultaat van diezelfde genade in de huishouding van het Nieuwe Verbond behoorlijk verschillend aan de huishouding van genade, waar wij toe behoren.

Wij leven binnen een huishouding waar de wet teniet is gedaan.
Efeze 2:15 Christus heeft in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld, om in Zichzelf, vrede makende, de twee [jood & heiden] tot één nieuwe mens te scheppen,
Die nieuwe mens was geen verbeterde uitgave van de diverse plaatselijke synagogen, die ook lichamen van Christus werden genoemd. Het was wat het woord zegt: een nieuwe mens, het mondiale Lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. In die Lichamen van Christus in Rome en Corinthe zaten gewoon gelovigen aan het hoofd.
Genade binnen die Nieuwe Mens functioneert zonder enige wet dan ook.

De wet is onder het Nieuwe Verbond niet teniet gedaan.
Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
De wet wordt vervuld in de gelovigen van het Nieuwe Verbond.
Romeinen 8: 3-4 God heeft, …, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
Genade binnen die plaatselijke lichamen functioneert door de wet te vervullen in de gelovige.

Ook werkt onder het Nieuwe Verbond de Geest een absolute overwinning over de zonde. Er zijn nu hooguit gelovigen die dit pretenderen en de boog gespannen houden totdat ze eraan onderdoor gaan om het daarna toch weer opnieuw te pretenderen. Dat dit eigen werk is en een huichelachtig leven spreekt vanzelf. Genade werkt nu andere zaken. Ook dit heeft veel verwarring tot gevolg. Kijk maar naar de sabbatisten, het welvaartsevangelie, de groep die doet alsof ze geen zonde meer hebben, de genezingschristenen. Algehele verwarring alom. Maar wat voor huishouding er ook speelt, telkens is het genade die werkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende