U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De laatste 13 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi

We zetten nu gelijk het overzicht van mijn 25 punten voort in deze studie:

13. Paulus tekent zijn dienst in het voor Israel vertrouwde tempel/offerdienstplaatje.
Filippi 2: 17 Ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van jullie geloof,

14. Het duidelijk vermelden van een apostel van de synagoge tekent eerder het Joodse karakter van deze brief dan een geheimeniskarakter.
Filippi 2: 25 Epafroditus …, die jullie afgevaardigde was,

15. Een typisch geval van gebedsgenezing is nou ook niet bepaald kenmerkend voor de huidige huishouding van genade.
Filippi 2: 27 Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over hem ontfermd,

16. De vraag wie nu de echte besnijdenis is, is dezelfde vraag als wie nu de echte jood is. Het is een vraag die geheel en al thuishoort onder het Nieuwe Verbond en niet binnen het geheimenis.
Filippi 3: 3 Wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen,

17. Paulus opsomming van al zijn typisch joods zijn is totaal niet van belang binnen het geheimenis, terwijl het er wel degelijk toe doet binnen Het Nieuwe Verbond.
Filippi 3: 5-6 Besneden ten achtsten dage, uit het volk Israel, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk.

18. Gerechtigheid op grond van het geloof van Christus tegenover gerechtigheid op grond van werken van de wet. Dit is een tegenstelling die voortdurend inde brieven van het Nieuwe Verbond terug komt. Ook bij de nieuwe mens, het Lichaam van Christus, vind je gerechtigheid, maar dan vanzelfsprekend zonder die tegenhanger.
Filippi 3: 9 Dat ik in Hem mag blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus,

19. Paulus verwacht hier nog steeds de wederkomst van Christus, met daaraan verbonden de opstanding. Deze uitopstanding is een zekere tijd een stellige overtuiging voor mij geweest als de hoop van onze huishouding van genade.
Filippi 3: 11 Dat ik zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

20. Het jagen naar het doel is aan alle kanten terug te vinden binnen de boodschap van het Nieuwe Verbond. Het tekent weer een groei, een ontwikkeling, terwijl de gelovige binnen het geheimenis juist als volwassen zoon getekend wordt.
Filippi 3: 14 Jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God,

21. De verwachting is nog steeds Jezus spoedige wederkomst naar de aarde.
Filippi 3: 20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Redder verwachten,
Filippi 4: 5 De Here is nabij.

22. Was deze brief een kenmerkende geheimenisbrief geweest, dan had Paulus deze gelovigen opgeroepen om te bedenken wat boven is, in overeenstemming met hun roeping.
Filippi 4: 8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;

23. Ook aan het eind van zijn brief loopt Paulus nog eens de geschiedenis met deze gelovigen in Filippi door vanaf het eerste begin tot dan. Een uitgelezen kans om het geheimenis ter sprake te brengen, die in die tijd iets radicaal nieuws had gebracht. Niks daarover. Het Nieuwe Verbond lijkt gewoon door te gaan.
Filippi 4: 15 Jullie weten het zelf ook wel, Filippenzen; in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgave en ontvangst gestaan dan jullie alleen.

24. Een financiële schenking levert een oogst op. Een boodschap die echt niet past binnen het geheimenis, waarin God niet ingrijpt binnen aardse zaken. Een boodschap die prima past binnen het Nieuwe Verbond.
Filippi 4: 17 Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op jullie rekening aangroeit.

25. Opnieuw spreekt Paulus over deze financiële schenking in termen van de joodse tempel- en offerdienst.
Filippi 4: 18 Een welriekend, een aangenaam, God welgevallig offer.

Zo, dat zijn ze dan. Wellicht heeft het bij jou de wenkbrauwen doen fronzen. Dat ik me daar druk over maak! Als wij echter in ons eigen praktisch leven Nieuwe Verbonds verwachtingen hebben, dan lopen we wel de kans enorm gefrustreerd te worden in ons geloofsleven. Zo praktisch is zo’n verkeerd verwachtingspatroon nou eenmaal. We dachten dat als we het van Gods genade zouden verwachten, dat God dan dit soort zaken toch zou uitwerken in ons. En dan blijkt God dat niet te doen omdat we nu eenmaal deel uitmaken van die nieuwe mens, de Gemeente, het Lichaam van Christus. Als we het sjabloon van deze brief toch als het sjabloon voor onszelf zien, dan raken we op zijn minst dus verschrikkelijk teleurgesteld in God.

Het is zeer wel mogelijk dat je vanwege de genadeboodschap op deze Site bent terecht gekomen. Nu lees je over verschillende huishoudingen van God en dat Hij niet altijd precies eender handelt. Dat vind je maar lastig. Genade is genade altijd en overal. Je hebt daar nog gelijk in ook. Maar die genade werkt in de diverse huishoudingen verschillend uit. Daarom ga ik in mijn volgende studie daar toch nog wat dieper op in.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende