U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!

In mijn vorige studie hebben we Filippi 3: 20 doorgenomen i.v.m. mijn 21ste punt. De verwachting is nog steeds Jezus spoedige wederkomst naar de aarde. Nu blijkt in de volgende te behandelen tekst van punt 21 die hoop van het Nieuwe Verbond ook helemaal het thema te zijn:
Filippi 4: 5 De Here is nabij.

Wordt deze uitspraak in het Grieks gebruikt voor iets wat er al is en heel dichtbij is, of wordt het gebruikt voor iets wat er nog niet is, maar er al bijna aankomt? Je zult wellicht al geconcludeerd hebben dat ik voor de tweede optie ga. Dat wil zeggen dat de Here er hier nog niet is, maar er bijna aankomt.

Deze optie is ook voor mij heel revolutionair. Ik denk dat ik na mijn bekering nooit anders gehoord heb dan dat dit betekent dat de Heer in al onze omstandigheden bij ons is. Zo heb ik het nu al inmiddels 47 jaren opgevat en dus ook verkondigd. Nou is dat gegeven ook heel concreet een werkelijkheid, alleen blijkt dat in deze tekst die boodschap er helemaal niet inzit. Wat blijkt nu de concreet letterlijke betekenis van het woord dat Paulus hier gebruikt?

1. De teksten met de betekenis van ‘er nog niet zijn, er bijna zijn’.
Mattheus 24:32 Je weet daaraan, dat de zomer
nabij is.
Mattheus 24:33 Dat het
nabij is, voor de deur.
Mattheus 26:18 De Meester zegt: Mijn tijd is
nabij;
Markus 13:28 Jullie weten daaraan, dat de zomer
nabij is.
Markus 13:29 Zo moeten jullie ook weten … dat het
nabij is, voor de deur.
Lukas 19:11 Hij was
dicht bij Jeruzalem en zij meenden, dat het Koninkrijk van God terstond openbaar zou worden.
Lukas 21:30 Weten jullie uit jezelf dat de zomer reeds
nabij is.
Lukas 21:31 Zo moeten jullie ook weten, dat het Koninkrijk van God
nabij is.
Johannes 2:13 Het Pascha van de Joden was
nabij,
Johannes 3:23 Johannes doopte, te Enon
dichtbij Salim,
Johannes 6:4 Het Pascha, het feest van de Joden, was
nabij.
Johannes 6:19 Zij zagen Jezus over de zee gaan en
dicht bij het schip komen,
Johannes 6:23 Er kwamen andere scheepjes uit Tiberias
dichtbij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden,
Johannes 7:2 Het feest van de Joden, Loofhutten, was
nabij.
Johannes 11:18 Betanië nu was
dicht bij Jeruzalem gelegen,
Johannes 11:54 Jezus … vertrok vandaar naar de landstreek
dicht bij de woestijn,
Johannes11:55 Nu was het Pascha van de Joden
nabij,
Johannes19:20 De plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was
dicht bij de stad,
Johannes19:42 daar legden zij Jezus neer …, omdat het graf
dichtbij was.
Handelingen 1:12 de Olijfberg, die
dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.
Handelingen 9:38 Omdat Lydda
dicht bij Joppe lag,
Handelingen 27:8 We bereikten een plaats, Goede Rede geheten, waar de stad Lasea
dichtbij lag.
Romeinen 10:8
Nabij jullie is het woord, …, dat wij prediken.
Hebreeën 6:8 Hij is ondeugdelijk en
niet ver van de vervloeking,
Hebreeën 8:13 Wat veroudert en verjaart, is
niet ver van verdwijning.
Openbaring 1:3 De tijd is
nabij.
Openbaring 22:10 De tijd is
nabij.

2. De twee enige teksten die iets anders lijken te zeggen.
Efeze 2:13 Jullie, die eerst veraf waren, zijn nu in Christus Jezus dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
Efeze 2:17 Bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan jullie, die veraf waren, en vrede aan hen, die
dichtbij waren;
Het is zeer de vraag of deze teksten iets anders zeggen.

De joden waren hier degenen die in eerste instantie dichtbij waren. Zij konden echter alleen maar in de voorhof komen en hun offerande afstaan aan de priester, die nog dichterbij kwam. Die priester was er echter ook nog niet, want hij kon niet zo dichtbij komen als de Hogepriester eens per jaar. De betekenis blijft dus vlakbij, maar er nog niet zijn. In alle gevallen wordt deze Griekse uitdrukking dus gehanteerd voor iets dat er nog niet is, maar er al bijna aankomt.

De Here is nabij kan dus niet anders betekenen dan: De Here komt eraan! Ja, een uitspraak die ik telkens heb weg verklaard van wat er letterlijk staat. Het is zo simpel: De simpele oproep van Paulus is hier: Wees wat inschikkelijk naar alle mensen toe en maak je geen zorgen, want de Here is nabij. Hij kan elk moment komen. De grote verwachting en hoop van het Nieuwe Verbond.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende